სტრუქტურული გეოლოგია

სტრუქტურული გეოლოგია

მეცნიერების ფარგლებში ჩვენ ვიცით, როგორც გეოლოგია, არსებობს სხვადასხვა განშტოებები, რომლებიც აღრმავებენ ჩვენი პლანეტის ინერტული ნაწილის შესწავლას. ერთ-ერთი ასეთი ფილიალია სტრუქტურული გეოლოგია. ეს არის გეოლოგიის დარგი, რომელიც პირდაპირ კავშირშია გეოლოგიურ დისციპლინასთან, რომელიც ეხება ნიადაგების, ქანების და გეოტექნიკის სტრუქტურის ანალიზს. მეცნიერების საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარგია გეოლოგიის თვალსაზრისით, რომ გვესმოდეს საბადოების წარმოშობა და წარმოქმნა და როგორ ჩამოყალიბდა დედამიწის ზედაპირის ამჟამინდელი ტოპოგრაფიული მოდელი.

ამ სტატიაში ჩვენ გითხრათ სტრუქტურული გეოლოგიის ყველა მახასიათებელი და მნიშვნელობა.

ძირითადი მახასიათებლები

ნიადაგის პროფილი

კონსტრუქციული გეოლოგია ძალზე მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ინჟინერიის სფეროში, რადგან იგი წარმოადგენს შენობების, ხიდების, კაშხლების, გზების და ა.შ. სამშენებლო პროექტების საფუძველს. ი ის გეოლოგიური რისკების კონტროლის პროფილაქტიკისა და შერბილების იარაღად გვევლინება.

სტრუქტურული გეოლოგია არის ის, რაც მოიცავს ყველა პროცესს და ელემენტს, რომლებიც დაკავშირებულია დედამიწის ქერქში არსებულ ტექტონიკურ ძალებთან. ჩვენ გვახსოვს, რომ ფირფიტების ტექტონიკის თეორია გვეუბნება, რომ დედამიწის ქერქი შედგება ტექტონიკური ფირფიტებისგან, რომლებიც დროთა განმავლობაში მოძრაობენ წყალობით კონვექციური დენები დედამიწის მანტიის.

სტრუქტურული გეოლოგია ემყარება დედამიწის ქერქის ან გარკვეული რეგიონის სტრუქტურას. გააანალიზეთ ფოლიების, ხაზების და სხვა ტექტონიკური ელემენტების აწევა. იგი ასევე აანალიზებს დეფორმაციას, რომელიც ტექტონიკურ ფირფიტებში არსებობს არსებული ქანების წყალობით. მას შეუძლია აღიაროს ყველა ტექტონიკური სტრუქტურა, რომელიც არსებობს სექტორში, ხარვეზების ან სახსრების გამო, სხვათა შორის.

სტრუქტურული გეოლოგიის წყალობით, დიდი ინფორმაციის მიღება შეიძლება ყველა იმ პროცესისა და ელემენტის შესახებ, რომლებიც ტექტონიკურ ძალებთან არის დაკავშირებული. ყველა გეოლოგიური სტრუქტურა სპეციალურად არის გაანალიზებული, რათა გაირკვეს სხვადასხვა ძალების მოქმედება გეოლოგიის ისტორიაში. ამ ანალიზებს აქვს დიდი სამეცნიერო მნიშვნელობა და ხელს უწყობს კვლევისა და ძიების პროცესს. და ეს არის ის, რომ ბევრ დეპოზიტს გარკვეული მონაწილეობა სჭირდება განსაზღვრული ტექტონიკური გარემოს შესაქმნელად.

გეოტექნიკა ასევე მნიშვნელოვანი დარგია სტრუქტურული გეოლოგიის საკითხებში. იგი ეფუძნება კლდის ხარისხის შესწავლას. ეს არის ის გზა, რომლითაც კლდე იშლება ან ქვის მოტეხილობაა. ეს მახასიათებლები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამთო ან გვირაბის გათხრების სფეროში, რადგან საჭიროა დეტალური შესწავლა იმის შესახებ, შეუძლია თუ არა კლდეს სამუშაოების მხარდაჭერა და სტაბილურია. უნდა ჩატარდეს კვლევა, რათა შეფასდეს ჩამონგრევის შესაძლო რისკი.

სტრესების მნიშვნელობა სტრუქტურულ გეოლოგიაში

სტრუქტურული გეოლოგიის გარე აგენტები

როდესაც ვსაუბრობთ ძალისხმევაზე, ვგულისხმობთ ძალის გამოყენებას კლდის გარკვეულ უბანზე. ეს ძალა შეიძლება მოდის გეოლოგიური აგენტები გარე ან ტექტონიკური სტრესები. გაზომვის ერთეული ამ შემთხვევებში არის კილოგრამი კვადრატულ სანტიმეტრზე.

ამ გამოყენებული სტრესების ხასიათიდან გამომდინარე, იგი შეიძლება აღიარდეს სამ ჯიშში: შეკუმშვა, დაძაბულობა და ნაპრალები.

 • შეკუმშვა: ეს არის სტრესი, რომელსაც ექვემდებარება ქანები, როდესაც ისინი შეკუმშულია ძალებით, რომლებიც მიმართულია ერთმანეთის წინააღმდეგ იმავე ხაზის გასწვრივ. როდესაც ეს ხდება ბუნებრივად, ის იჭრება სტრესის მიმართულებით სხვადასხვა ნაოჭების ან ნაკლოვანებების წარმოქმნით. ეს დამოკიდებულია კლდის ქცევაზე, იქნება ეს დუქტური თუ მყიფე.
 • დაძაბულობა: დაძაბვის სტრესი არის ძალის შედეგი, რომელიც მოქმედებს იმავე ხაზის გასწვრივ, მაგრამ საპირისპირო მიმართულებით. ძალისხმევა მოქმედებს კლდის გახანგრძლივებასა და გამოყოფაზე.
 • მაკრატლები: არის ძალისხმევა, რომელიც მოქმედებს პარალელურად, მაგრამ საპირისპირო მიმართულებით. ამ ტიპის სტრესი იწვევს დეფორმაციას მჭიდროდ განლაგებული სიბრტყეების გადაადგილებით. მრავალი თიხის სტრესი მიწისძვრის უშუალო შედეგია.

ქანების დეფორმაციის მნიშვნელობა სტრუქტურულ გეოლოგიაში

Fallas

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი გეოლოგიური კვლევების ჩატარებისას არის კლდეების დეფორმაცია. დეფორმაცია გამოიყენება, როგორც ტერმინი, რომელიც გულისხმობს ცვლილებებს, რომლებიც მას შეუძლია გამოიწვიოს როგორც კლდის ფორმაში, ასევე მოცულობაში. ეს ცვლილებები გამოყენებული ძალისხმევის შედეგად მოდის. ამ გამოყენებული სტრესის დროს, კლდეს შეუძლია გატეხოს ან ჩამოყალიბდეს ნაოჭად.

კლდის დეფორმაცია იქნება, როდესაც ძალისხმევის ინტენსივობა უფრო მეტია, ვიდრე წინააღმდეგობა, რომლის გაწევა შეუძლია კლდეს.

პირობები და გარემო, რომელშიც ხდება კლდის წარმოქმნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. ეს იმიტომ ხდება, რომ მათი პოვნა შესაძლებელია ზედაპირის დონიდან ლუწიც კი 40 კილომეტრის სიღრმე. ცვლადები, რომლებიც მოქმედებენ ამ გეოლოგიურ პროცესზე, ზოგადად არის წნევის და ტემპერატურის პირობები, რომლის დროსაც ვითარდება ეს პროცესები. თითოეული გეოლოგიური სტრუქტურის ფორმირების პირობების გასაგებად და ინტერპრეტაციისთვის აუცილებელია, რომ მას ასოცირება გავუკეთოთ სტრუქტურულ დონეს, ამიტომ მას სტრუქტურული გეოლოგია ეწოდება.

სტრუქტურული დონე არის ქერქის თითოეული ნაწილი, რომელშიც კლდის დეფორმაციის დომინანტური მექანიზმები იგივე რჩება. ანუ, ტერმინი დონე არის ის, რომელიც აღნიშნავს სხვადასხვა დომენებს, რომლებიც ერთმანეთზეა გადაფარებული. თუ ჩვენი პლანეტის ზედაპირს ზედა ზღვრად ჩავთვლით და პლანეტის ცენტრს ყველაზე ღრმა ზონად ვაქცევთ, აქ 3 სტრუქტურული დონეა.

 • ზედა სტრუქტურული დონე: იგი მდებარეობს მიწის ზედაპირზე და ემსახურება როგორც მითითებას დაბალი წნევისა და ტემპერატურის მქონე. აქ კლდეებს აქვს მყიფე ქცევა და ჭრილობები ჭარბობს.
 • საშუალო სტრუქტურული დონე: ის მდებარეობს კვოტის დონეზე 0-დან 4.000 მეტრამდე. გაბატონებული მექანიზმია ქანების მოხრა მათი ქცევის ან მილის გამო. პლეტი ასევე დამახასიათებელია.
 • ქვედა სტრუქტურული დონე: იგი განიხილება, როგორც მეტამორფიზმის დონე და სიღრმეა 4.000 – დან 10.000 XNUMX მეტრამდე. ამ სტრუქტურული დონის ყველაზე ზედაპირული დონე ჭარბობს ქანების გაბრტყელებას სკისტოზების ზედა ფრონტით. სიღრმეში ჩასვლისთანავე ვერ ვხვდებით ნაკადის სტრუქტურების უპირატესობას, რომლებიც შეიცავს ნაოჭებს, რომელსაც თან ახლავს სკისტოლოგია და ფოთლოვნება.

იმედი მაქვს, რომ ამ ინფორმაციის საშუალებით თქვენ უფრო მეტს გაიგებთ სტრუქტურული გეოლოგიის შესახებ.


სტატიის შინაარსი იცავს ჩვენს პრინციპებს სარედაქციო ეთიკა. შეცდომის შესატყობინებლად დააჭირეთ ღილაკს აქ.

იყავი პირველი კომენტარი

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები აღნიშნულია *

*

*

 1. მონაცემებზე პასუხისმგებელი: მიგელ ანგელ გატონი
 2. მონაცემთა მიზანი: სპამის კონტროლი, კომენტარების მართვა.
 3. ლეგიტიმაცია: თქვენი თანხმობა
 4. მონაცემთა კომუნიკაცია: მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა სამართლებრივი ვალდებულებისა.
 5. მონაცემთა შენახვა: მონაცემთა ბაზა, რომელსაც უმასპინძლა Occentus Networks (EU)
 6. უფლებები: ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეზღუდოთ, აღადგინოთ და წაშალოთ თქვენი ინფორმაცია.