ვულკანის მწვავე ამოფრქვევები

წელი ზაფხულის გარეშე

ჩვენ ვიცით, რომ კლიმატის პირობებში შეიძლება მოხდეს არაჩვეულებრივი მოვლენები, რაც დამოკიდებულია კონკრეტულ პირობებზე. ასეთი გლობალური კლიმატი შეიძლება ...

სარეკლამო
კანკულა

კანკულა

როდესაც მეტეოროლოგიაზე ვსაუბრობთ, არსებობს სხვადასხვა სახის ფენომენი, რომლებიც შეიძლება ყოველწლიურად მოხდეს და რომლებსაც აქვთ ...

მიგელს მოაწვა

სკალი მიგელი

ჩვენ ვიცით, რომ მეტეოროლოგია შეიძლება გახდეს არაპროგნოზირებადი, რადგან ეს მრავალფეროვანი ცვლადების რყევების შედეგია ...

ოროგრაფიული წვიმა

ოროგრაფიული წვიმა

წვიმის უამრავი ტიპი არსებობს, თითოეული მათგანის წარმოშობისა და მახასიათებლების გათვალისწინებით. ერთ-ერთი მათგანი წვიმაა ...

კატეგორიის მაჩვენებლები