სარეკლამო
განსხვავებები cincellada-სა და escarcha-ს შორის

განსხვავებები ყინვასა და ყინვას შორის

არსებობს ზამთრის ამინდის მოვლენები, რომლებიც სხვებზე უფრო უცნაურია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბრებთ…

სითბოს ტალღა 2019 წლის ივნისი

სიცხის ტალღა 2019 წლის ივნისი

ჩვენ ვიცით, რომ გლობალური დათბობასთან ერთად ტემპერატურა ყოველწლიურად მუდმივად იზრდება. იმდენად, რომ ტალღები...

წყალდიდობა მადრიდის მეტროში

წყალდიდობა მადრიდის მეტროში

უწყვეტმა ძლიერმა წვიმამ შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი წყალდიდობა ქალაქებში. საკანალიზაციო სისტემებს აქვს სიმძლავრე…

კატეგორიის მაჩვენებლები