ოროგრაფიული წვიმა

ოროგრაფიული წვიმა

წვიმის უამრავი ტიპი არსებობს, თითოეული მათგანის წარმოშობისა და მახასიათებლების გათვალისწინებით. ერთ-ერთი მათგანი წვიმაა ...

სარეკლამო
კონვექციური წვიმების ფორმა

კონვექციური წვიმები

როგორც ვიცით, უამრავი სახეობაა წვიმის წარმოშობისა და მახასიათებლების მიხედვით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ წვიმების შესახებ ...

ღრუბლები

თბილი ფრონტი

ჩვენ ვიცით, რომ ჰაერის მასები არის უზარმაზარი ატმოსფერული სხეულები, რომელთა შიგნით არსებობს სხვადასხვა ტენიანობა და ტემპერატურის პირობები ...

ფრენის ყინულის

გამყინვარება

ერთ-ერთი მეტეოროლოგიური მოვლენა, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს თვითმფრინავზე, არის ყინვა. ეს არის ანაბრის შესახებ ...

კატეგორიის მაჩვენებლები