სარეკლამო

მშრალი ამინდი

ჩვენ ვიცით, რომ პლანეტაზე უამრავი კლიმატი არსებობს, რაც დამოკიდებულია თითოეული მათგანის განსხვავებულ მახასიათებლებზე. დღეს

კლიმატის ფაქტორები

რეგიონის კლიმატი არის მეტეოროლოგიური ცვლადების ერთობლიობა, რომლებიც მოქმედებენ გარკვეული გარემო პირობების შესაქმნელად.

ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი

ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი ან ჩინეთის კლიმატი

წინა პოსტებში ჩვენ ვაკვირდებოდით კლიმატის სხვადასხვა ტიპებს და წარმოიშვა უფრო მეტი ახსნის საჭიროება ...

კატეგორიის მაჩვენებლები