ნაჩო მორატო

ინჟინერი, მეტეოროლოგიის, მეცნიერებისა და ბუნებრივი მოვლენების მოყვარული.