ა. ესტებანი

მე მქვია ანტონიო, მე მაქვს გეოლოგიის დიპლომი, სამოქალაქო ინჟინერიის მაგისტრი, რომელიც გამოიყენება სამოქალაქო სამუშაოებში და გეოფიზიკისა და მეტეოროლოგიის მაგისტრი. მე ვმუშაობდი საველე გეოლოგად და გეოტექნიკური რეპორტის დამდგენად. მე ასევე ჩავატარე მიკრომეტეოროლოგიური გამოკვლევები ატმოსფერულ და წიაღში CO2– ში ქცევის შესასწავლად. იმედი მაქვს, რომ შემიძლია ჩემი ქვიშის მარცვლის წვლილი შევიტანო, რათა ისეთი საინტერესო დისციპლინა, როგორიცაა მეტეოროლოგია, უფრო და უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის.

21 წლის დეკემბრის შემდეგ ა. ესტებანს დაწერა 2011 სტატია