ვერონო

ვერონო

რაც შეეხება პოპულარულ კულტურასა და მეტეოროლოგიას, საკმაოდ საინტერესო ცნებები იბადება. ერთ -ერთი კონცეფცია, რომელიც შეიქმნა ...

რა არის ღარი

რა არის ღარი

ზოგიერთ ფრონტალურ მეტეოროლოგიურ სისტემაში, რომლებიც მოძრაობენ მაღალ სიმაღლეებზე, ხაზების კვალის დაკვირვება შესაძლებელია ...

ანტიციკლონი

ანტიციკლონი: მახასიათებლები და ტიპები

მეტეოროლოგიასა და კლიმატოლოგიაში არსებობს ფენომენები, რომლებიც გამოწვეულია წნევის განსხვავებებით ბრუნვასთან ერთად ...

მეზოსფერო და გაზები

მესოსფერო

დედამიწის ატმოსფერო დაყოფილია სხვადასხვა ფენად, რომელთაგან თითოეულს განსხვავებული შემადგენლობა და ფუნქცია აქვს. Წავედით…