ნეიტრონული ვარსკვლავი

ნეიტრონული ვარსკვლავი

ნეიტრონული ვარსკვლავი და კვარკის ვარსკვლავები, შავი ხვრელების მსგავსად, საინტერესო ობიექტებია. ასტროფიზიკას აქვს...

ჰომო ნეანდერტალენსისი

ჰომო ნეანდერტალენისი

ჰომო ნეანდერტალენსი, ასევე ცნობილი როგორც ნეანდერტალელი, არის ადამიანის ტიპი, რომელიც განვითარდა ძირითადად ევროპაში ...

სამყაროს ენტროპია

თერმოდინამიკის პრინციპები

ფიზიკის სფეროში არის ფილიალი, რომელიც შეისწავლის სითბოს და გარდაქმნების შედეგად წარმოქმნილ გარდაქმნებს.