איכות המים באירופה גרועה אף יותר מהצפוי

הוראת מסגרת המים מציעה בפני האיחוד האירופי שיפור משמעותי באיכות המים המתוקים עד שנת 2015. עד היום מטרה זו רחוקה מלהתגשם, רמות הרעילות בגופים מימיים עדיין גבוהות במיוחד.

טורבינות רוח: האם האנרגיה שהם מייצרים היא ירוקה כמו שאתה חושב?

טורבינות רוח או טחנות רוח הפכו למקור האנרגיה הירוק המועדף במדינות רבות בעולם, מכיוון שלעתים קרובות הן נחשבות לבעלות השפעה סביבתית אפסית וירטואלית. מחקרים מסוימים מצביעים על כך שהוא עלול להיות לא ירוק כמו שאתה חושב

אנרגיה גיאותרמית. חממות ויישומם בחקלאות

אנרגיה גיאותרמית היא אותה אנרגיה שניתן להשיג על ידי ניצול החום הפנימי של כדור הארץ. חום זה נובע ממספר גורמים, החום שנותר משלו, שיפוע גיאותרמי (עליית הטמפרטורה עם העומק) והחום הרדיוגני (ריקבון של איזוטופים רדיוגניים), בין היתר.