Claudi Casals

גדלתי בכפר, לומד מכל מה שסביבי, יוצר סימביוזה מולדת בין חוויה לחיבור הזה עם הטבע. מאז שהייתי קטן, אהבתי להתבונן בשמיים, בעננים, ברוח, בגשם ובשמש. אהבתי גם לחקור את היער, נהרות, פרחים ובעלי חיים. ככל שחולפות השנים, אני לא יכול שלא להיות מוקסם מהחיבור הזה שכולנו נושאים בתוכנו לעולם הטבע. מסיבה זו, החלטתי להתמסר לכתיבה על מטאורולוגיה וטבע, לחלוק את התשוקה והידע שלי עם אחרים. אני אוהב לחקור תופעות אטמוספריות, מיני בעלי חיים וצמחים, ואת האתגרים הסביבתיים העומדים בפנינו. אני חושב שחשוב ליידע ולהעלות את המודעות לגבי אקלים, מגוון ביולוגי וקיימות. המטרה שלי היא לשדר את האהבה והכבוד לטבע שחשתי מאז שנולדתי.