Miguel Serrano

אני מיגל ואני כאן כדי ליידע אותך על התופעות המוזרות והמפתיעות ביותר המתרחשות בעולם. המטרה שלי היא להראות מטאורולוגיה מנקודת מבט פחות מדעית ... נגישה יותר, לכולם. לשם כך אני סורק את האינטרנט בחיפוש אחר סרטונים ותמונות מרשימים לשיתוף איתכם, העוזרים לנו לרכוש ידע, כן, אך גם בכדי ליהנות.