Luis Martinez

תמיד הוקסמתי מהטבע ומהתופעות המטאורולוגיות שמתרחשות בו. כי הם מרשימים כמו היופי שלהם עצמם והם גורמים לנו לראות שאנחנו תלויים במרץ שלהם. הם מראים לנו שאנחנו חלק ממכלול חזק יותר. מסיבה זו, אני נהנה לכתוב ולהודיע ​​על כל מה שקשור לעולם הזה. אני נלהב לחקור וללמוד על האקלים, עונות השנה, המערכות האקולוגיות, המגוון הביולוגי והאתגרים הסביבתיים העומדים בפנינו. המטרה שלי היא להעביר את ההערצה והכבוד שלי לטבע באמצעות מאמרים, דוחות ומאמרים שלי. אני רוצה לתת השראה לאחרים לטפל ולהגן על הפלנטה שלנו, שהיא הבית המשותף שלנו.