A. Esteban

יש לי תואר בגיאולוגיה מאוניברסיטת גרנדה, שם גיליתי את העניין שלי בחקר כדור הארץ ותופעותיו. לאחר סיום הלימודים, החלטתי להתמחות בהנדסה אזרחית המיושמת לעבודות אזרחיות ובגיאופיזיקה ומטאורולוגיה, וקיבלתי את שני התואר השני מהאוניברסיטה הפוליטכנית של מדריד. ההכשרה שלי אפשרה לי לעבוד כגיאולוג שטח וככותב דוחות גיאוטכני עבור חברות וארגונים ציבוריים שונים. בנוסף, השתתפתי בכמה פרויקטי מחקר מיקרו-מטאורולוגיים, שבהם ניתחתי את התנהגות CO2 באטמוספירה ובתת הקרקע, כמו גם את הקשר שלו עם שינויי אקלים. המטרה שלי היא להיות מסוגל לתרום את גרגר החול שלי להפיכת דיסציפלינה מרגשת כמו מטאורולוגיה לנגישה יותר ויותר לכולם, הן ברמה האינפורמטיבית והן ברמה החינוכית. מסיבה זו, הצטרפתי לצוות העורכים של פורטל זה, בו אני מקווה לשתף אתכם בידע ובניסיון שלי בנושא מזג אוויר, אקלים וסביבה.