Բաժիններ

Օդերևութաբանության և ֆիզիկական երեւույթների սիրահարների կայք: Մենք խոսում ենք ամպերի, եղանակի, ինչու են տարբեր օդերևութաբանական երևույթներ, դրանց չափման գործիքներ, գիտություններ, որոնք կառուցել են այս գիտությունը:

Բայց մենք նաև խոսում ենք Երկրի, դրա առաջացման, հրաբուխների, ապարների և երկրաբանության, ինչպես նաև աստղերի, մոլորակների և աստղագիտության մասին:

Իսկական հրճվանք