aterisaj danjere akòz van

Chea

Jodi a nou pral pale sou youn nan fenomèn meteyorolojik ki pi danjere pou aviyasyon. Li nan tout sou taye ....