Claudi cov ntaub ntawv

Kuv loj hlob hauv lub tebchaws me, kawm los ntawm txhua yam uas nyob ib puag ncig kuv, tsim kom muaj qhov sib cuam tshuam ntawm kev paub thiab kev sib txuas nrog xwm. Raws li lub xyoo dhau mus, Kuv tsis tuaj yeem pab tab sis raug nyiam los ntawm qhov kev sib txuas uas peb txhua tus muaj nyob hauv peb hauv lub ntiaj teb ntuj.