ચંદ્રગ્રહણ શું છે

ગ્રહણના તબક્કાઓ

વસ્તીને સૌથી વધુ આશ્ચર્યચકિત કરતી ઘટનાઓમાંની એક સૂર્ય ગ્રહણ છે. જોકે, ઘણા લોકોને ખબર નથી શું છે ચંદ્રગ્રહણ?. ચંદ્રગ્રહણ એક ખગોળીય ઘટના છે. જ્યારે પૃથ્વી સીધી ચંદ્ર અને સૂર્ય વચ્ચે પસાર થાય છે, ત્યારે સૂર્યપ્રકાશને કારણે પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્ર પર આવે છે. આ કરવા માટે, ત્રણ અવકાશી પદાર્થો "Syzygy" માં અથવા તેની નજીક હોવા જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે તેઓ સીધી રેખામાં રચાય છે. ચંદ્રગ્રહણનો પ્રકાર અને અવધિ તેના ભ્રમણકક્ષાના ગાંઠના સંબંધમાં ચંદ્રની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે, જે ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષા સૌર ભ્રમણકક્ષાના વિમાનને છેદે છે.

આ લેખમાં અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે ચંદ્રગ્રહણ શું છે, તેની વિશેષતાઓ શું છે અને તેનું મૂળ શું છે.

ચંદ્રગ્રહણ શું છે

ચંદ્રગ્રહણ શું છે અને તે કેવું દેખાય છે?

ચંદ્રગ્રહણના પ્રકારો જાણવા માટે, આપણે સૌપ્રથમ પૃથ્વી સૂર્યની નીચે પેદા થતા પડછાયાઓને સમજવા જોઈએ. અમારો તારો જેટલો મોટો છે, તે બે પ્રકારના પડછાયા પેદા કરશે: એક શ્યામ શંકુ આકાર છે જેને ઓમ્બ્રા કહેવાય છે, જે તે ભાગ છે જ્યાં પ્રકાશ સંપૂર્ણપણે અવરોધિત છે, અને પેનમ્બ્રા એ ભાગ છે જ્યાં પ્રકાશનો માત્ર એક ભાગ અવરોધિત છે. . દર વર્ષે 2 થી 5 ચંદ્રગ્રહણ થાય છે.

એ જ ત્રણ આકાશી પદાર્થો સૂર્ય ગ્રહણમાં દખલ કરે છે, પરંતુ તેમની વચ્ચેનો તફાવત દરેક અવકાશી પદાર્થની સ્થિતિમાં રહેલો છે. ચંદ્રગ્રહણમાં, પૃથ્વી ચંદ્ર અને સૂર્યની વચ્ચે સ્થિત છે, ચંદ્ર પર પડછાયો મૂકે છે, જ્યારે સૂર્યગ્રહણમાં, ચંદ્ર સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચે સ્થિત છે, જે તેના પડછાયાને નાના ભાગ પર મૂકે છે. ..

વ્યક્તિ પૃથ્વી પરના કોઈપણ વિસ્તારમાંથી ચંદ્રગ્રહણ જોઈ શકે છે, અને ઉપગ્રહો ક્ષિતિજ અને રાત્રે જોઈ શકાય છે, જ્યારે સૂર્ય ગ્રહણ દરમિયાન, તેઓ માત્ર પૃથ્વીના અમુક ભાગોમાં થોડા સમય માટે જોઈ શકાય છે.

સૂર્ય ગ્રહણ સાથેનો બીજો તફાવત એ છે કે કુલ ચંદ્રગ્રહણ ચાલ્યુંસરેરાશ 30 મિનિટથી એક કલાક, પરંતુ તે ઘણા કલાકો લાગી શકે છે. આ ફક્ત નાના ચંદ્રના સંબંધમાં મોટી પૃથ્વીનું પરિણામ છે. તેનાથી વિપરીત, સૂર્ય પૃથ્વી અને ચંદ્ર કરતાં ઘણો મોટો છે, જે આ ઘટનાને ખૂબ જ અલ્પજીવી બનાવે છે.

ચંદ્રગ્રહણની ઉત્પત્તિ

ગ્રહણના પ્રકારો

દર વર્ષે 2 થી 7 ચંદ્રગ્રહણ થાય છે. પૃથ્વીની છાયાના સંદર્ભમાં ચંદ્રની સ્થિતિ અનુસાર, ચંદ્રગ્રહણના 3 પ્રકાર છે. તેમ છતાં તેઓ સૂર્ય ગ્રહણ કરતાં વધુ વારંવાર હોય છે, તે દરેક વખતે પૂર્ણ ચંદ્ર નીચેની પરિસ્થિતિઓને કારણે થતા નથી:

ચંદ્ર પૂર્ણ ચંદ્ર હોવો જોઈએ, એટલે કે પૂર્ણ ચંદ્ર. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સૂર્યની તુલનામાં, તે સંપૂર્ણપણે પૃથ્વીની પાછળ છે. પૃથ્વી શારીરિક રીતે સૂર્ય અને ચંદ્ર વચ્ચે સ્થિત હોવી જોઈએ જેથી તમામ અવકાશી પદાર્થો એક જ સમયે ભ્રમણકક્ષાના વિમાનમાં હોય, અથવા તેની ખૂબ નજીક હોય. આ મુખ્ય કારણ છે કે તેઓ દર મહિને કેમ થતા નથી, કારણ કે ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષા ગ્રહણથી લગભગ 5 ડિગ્રી નમેલી હોય છે. ચંદ્ર પૃથ્વીની છાયામાંથી સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે પસાર થવો જોઈએ.

ચંદ્રગ્રહણના પ્રકાર

શું છે ચંદ્રગ્રહણ?

કુલ ચંદ્રગ્રહણ

આ ત્યારે થાય છે જ્યારે સમગ્ર ચંદ્ર પૃથ્વીના થ્રેશોલ્ડની છાયામાંથી પસાર થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ચંદ્ર સંપૂર્ણપણે ઓમ્બ્રાના શંકુમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પ્રકારના સૂર્ય ગ્રહણના વિકાસ અને પ્રક્રિયામાં, ચંદ્ર ગ્રહણના નીચેના ક્રમમાંથી પસાર થાય છે: પેનમ્બ્રા, આંશિક ગ્રહણ, કુલ ગ્રહણ, આંશિક અને પેનમ્બ્રા.

આંશિક ચંદ્રગ્રહણ

આ કિસ્સામાં, ચંદ્રનો માત્ર એક ભાગ પૃથ્વીની છાયા થ્રેશોલ્ડમાં પ્રવેશ કરે છે, તેથી બીજો ભાગ સંધિકાળ ઝોનમાં છે.

સંધિકાળ ચંદ્રગ્રહણ

ચંદ્ર માત્ર સંધિકાળ ઝોનમાંથી પસાર થાય છે. તે અવલોકન કરવું સૌથી મુશ્કેલ પ્રકાર છે કારણ કે ચંદ્ર પર પડછાયાઓ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અને ચોક્કસ છે કારણ કે પેનમ્બ્રા એક પ્રસરેલી છાયા છે. બીજું શું છે, જો ચંદ્ર સંપૂર્ણપણે સંધિકાળ ઝોનમાં હોય, તો તે સંપૂર્ણ સંધિકાળ ગ્રહણ માનવામાં આવે છે; જો ચંદ્રનો એક ભાગ સંધિકાળ ઝોનમાં હોય અને બીજા ભાગમાં છાયા ન હોય તો તેને સંધિકાળનું આંશિક ગ્રહણ માનવામાં આવે છે.

તબક્કાઓ

કુલ ચંદ્રગ્રહણમાં, દરેક છાયાવાળા વિસ્તાર સાથે ચંદ્રના સંપર્ક દ્વારા તબક્કાઓની શ્રેણીને અલગ કરી શકાય છે.

 1. સંધિકાળ ચંદ્રગ્રહણ શરૂ થાય છે. ચંદ્ર પેનમ્બ્રાની બહારના સંપર્કમાં છે, જેનો અર્થ છે કે હવેથી, એક ભાગ પેનમ્બ્રાની અંદર છે અને બીજો ભાગ બહાર છે.
 2. આંશિક સૂર્ય ગ્રહણની શરૂઆત. વ્યાખ્યા પ્રમાણે, આંશિક ચંદ્રગ્રહણનો અર્થ છે કે ચંદ્રનો એક ભાગ થ્રેશોલ્ડ ઝોનમાં અને બીજો ભાગ ટ્વાઇલાઇટ ઝોનમાં સ્થિત છે, તેથી જ્યારે તે થ્રેશોલ્ડ ઝોનને સ્પર્શે છે, ત્યારે આંશિક ગ્રહણ શરૂ થાય છે.
 3. કુલ સૂર્યગ્રહણ શરૂ થાય છે. ચંદ્ર સંપૂર્ણપણે થ્રેશોલ્ડ વિસ્તારમાં છે.
 4. મહત્તમ મૂલ્ય. આ તબક્કો ત્યારે થાય છે જ્યારે ચંદ્ર ઓમ્બ્રાની મધ્યમાં હોય છે.
 5. કુલ સૂર્યગ્રહણ સમાપ્ત થયું. અંધકારની બીજી બાજુ સાથે ફરીથી જોડાયા પછી, કુલ સૂર્યગ્રહણ સમાપ્ત થાય છે, આંશિક સૂર્યગ્રહણ ફરી શરૂ થાય છે, અને કુલ ગ્રહણ સમાપ્ત થાય છે.
 6. આંશિક સૂર્ય ગ્રહણ સમાપ્ત થયું છે. ચંદ્ર સંપૂર્ણપણે થ્રેશોલ્ડ ઝોન છોડે છે અને સંપૂર્ણપણે સંધિકાળમાં છે, જે આંશિક ગ્રહણનો અંત અને ફરીથી સંધિકાળની શરૂઆત દર્શાવે છે.
 7. સંધિકાળ ચંદ્રગ્રહણ સમાપ્ત થાય છે. ચંદ્ર સંધિકાળથી સંપૂર્ણપણે બહાર છે, જે સંધિકાળ ચંદ્રગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણનો અંત દર્શાવે છે.

કેટલાક ઇતિહાસ

1504 ની શરૂઆતમાં, ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસે બીજી વખત સફર કરી. તે અને તેનો ક્રૂ જમૈકાના ઉત્તરમાં હતા, અને સ્થાનિકોએ તેમના પર શંકા કરવાનું શરૂ કર્યું, તેઓએ તેમની સાથે ખોરાક વહેંચવાનું ચાલુ રાખવાનો ઇનકાર કર્યો, જેનાથી કોલંબસ અને તેના લોકો માટે ગંભીર સમસ્યાઓ ભી થઈ.

કોલંબસે તે સમયે વૈજ્ scientificાનિક પેપરમાંથી વાંચ્યું જેમાં ચંદ્ર ચક્રનો સમાવેશ થતો હતો કે આ વિસ્તારમાં ટૂંક સમયમાં સૂર્યગ્રહણ થશે, અને તેણે આ તક ઝડપી લીધી. 29 ફેબ્રુઆરી, 1504 ની રાત પોતાની શ્રેષ્ઠતા બતાવવા માંગતો હતો અને ચંદ્રને અદ્રશ્ય થવા દેવાની ધમકી આપી હતી. જ્યારે સ્થાનિકોએ તેને ચંદ્રને અદ્રશ્ય થતા જોયો ત્યારે તેઓએ તેને તેની મૂળ સ્થિતિમાં પરત કરવા વિનંતી કરી. દેખીતી રીતે તે ગ્રહણ સમાપ્ત થયાના થોડા કલાકો પછી આવું કર્યું.

આ રીતે, કોલંબસ સ્થાનિકોને તેમનો ખોરાક વહેંચવામાં સફળ થયો.

હું આશા રાખું છું કે આ માહિતી સાથે તમે ચંદ્રગ્રહણ શું છે અને તેની લાક્ષણિકતાઓ વિશે વધુ શીખી શકશો.


લેખની સામગ્રી અમારા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે સંપાદકીય નૈતિકતા. ભૂલની જાણ કરવા માટે ક્લિક કરો અહીં.

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

તમારી ટિપ્પણી મૂકો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. આવશ્યક ક્ષેત્રો સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે *

*

*

 1. ડેટા માટે જવાબદાર: મિગ્યુએલ gelંજેલ ગેટóન
 2. ડેટાનો હેતુ: નિયંત્રણ સ્પામ, ટિપ્પણી સંચાલન.
 3. કાયદો: તમારી સંમતિ
 4. ડેટાની વાતચીત: કાયદાકીય જવાબદારી સિવાય ડેટા તૃતીય પક્ષને આપવામાં આવશે નહીં.
 5. ડેટા સ્ટોરેજ: cસેન્ટસ નેટવર્ક્સ (ઇયુ) દ્વારા હોસ્ટ કરેલો ડેટાબેઝ
 6. અધિકાર: કોઈપણ સમયે તમે તમારી માહિતીને મર્યાદિત, પુન recoverપ્રાપ્ત અને કા deleteી શકો છો.