દરિયાઈ પ્રાણીઓ

આબોહવા પરિવર્તન દરિયાઈ પ્રાણીઓને કેવી રીતે અસર કરે છે

જૈવવિવિધતા, જેને જૈવિક વિવિધતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે આપણા ગ્રહ પર જીવનની સમગ્ર શ્રેણીને સમાવે છે, જેમાં જીન્સ અને…

પ્રચાર
મોટી સંખ્યામાં ઉપગ્રહો

ભ્રમણકક્ષામાં કેટલા ઉપગ્રહો છે

આપણા ગ્રહની પરિક્રમા કરતા ઉપગ્રહોએ વિશ્વ પ્રત્યેનો આપણો દૃષ્ટિકોણ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો છે. તેમના માટે આભાર અમને મળે છે ...

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ