હરિકેન લેરી

સ્પેનમાં હરિકેન લેરી

વાવાઝોડા સામાન્ય રીતે ખૂબ જ વિનાશક હોય છે અને તેઓ જે શહેરોમાંથી પસાર થાય છે તેના માટે ખતરો રજૂ કરે છે. સ્પેનમાં આપણે આનંદ માણીએ છીએ…

પ્રચાર
હરિકેન અફેલિયા

હરિકેન ઓફેલિયાએ આજે ​​આયર્લેન્ડને રેકોર્ડ તોડીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે

હરિકેન ઓફેલિયા આજે આયર્લેન્ડમાં છે. દેશ રેડ ચેતવણી પર છે, જ્યાં વાવાઝોડાના જોરદાર પવન ...

વર્જિન આઇલેન્ડ્સ પરથી પસાર થતાં હરિકેન ઇર્મા

2017 ની વાવાઝોડાની મોસમ, એક સદી કરતા વધુમાં સૌથી વધુ સક્રિય

2017 દરમિયાન ઘણા વાવાઝોડા આવ્યા છે જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, માત્ર સામગ્રી જ નહીં પરંતુ નુકસાન ...