નોબેલ ક્લાઇમેટ પ્રાઇઝ 2021

નોબેલ પ્રાઇઝ ક્લાઇમેટ 2021

આબોહવાનો અભ્યાસ મહાન જટિલતા અને મોટી જવાબદારીનો સમાવેશ કરે છે. આ કારણોસર, તેમને નોબેલ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે ...

ડીપમાઈન્ડ એઆઈ

ડીપ માઇન્ડ AI હવામાનની સારી આગાહી કરી શકે છે

વિજ્ scienceાન તરીકે હવામાનશાસ્ત્ર આગળ વધી રહ્યું છે ટેકનોલોજીના વિકાસ માટે આભાર. હાલમાં, ત્યાં ઘણા કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ સક્ષમ છે ...

આકાશમાં કિરણો કેવી રીતે બને છે

કિરણો કેવી રીતે બને છે

મનુષ્ય હંમેશા વીજળીથી મોહિત રહ્યો છે. તે એક શક્તિશાળી કુદરતી ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્રાવ છે. તે સામાન્ય રીતે તોફાનો દરમિયાન થાય છે ...

હિમાલય

પર્વતમાળાઓ

Cordilleras એકબીજા સાથે જોડાયેલા પર્વતોના વિશાળ વિસ્તાર છે, જે સામાન્ય રીતે દેશો વચ્ચે ભૌગોલિક સીમાઓ તરીકે સેવા આપે છે. તેઓ ઉદ્ભવ્યા ...

વેરોઓ

વેરોનો

જ્યારે લોકપ્રિય સંસ્કૃતિ અને હવામાનશાસ્ત્રની વાત આવે છે, ત્યારે તદ્દન રસપ્રદ ખ્યાલો જન્મે છે. એક ખ્યાલ જે બનાવવામાં આવ્યો છે ...