Claudi casals

Crecín no campo, aprendendo de todo o que me rodeaba, creando unha simbiose innata entre a experiencia e esa conexión coa natureza. A medida que pasan os anos, non podo deixar de estar fascinado por esa conexión que todos levamos dentro co mundo natural.