himalaja

Vuoristot

Kordillerat ovat suuria vuoristoalueita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja jotka yleensä toimivat maantieteellisinä rajoina maiden välillä. Ne syntyivät ...