Veden laatu on Euroopassa odotettua huonompi

Vesipolitiikan puitedirektiivissä ehdotetaan Euroopan unionille makean veden laadun merkittävää parantamista vuoteen 2015 mennessä. Tänään tämä tavoite ei ole missään vaiheessa saavutettu, myrkyllisyys vesimuodoissa on edelleen erittäin korkea.

Maalämpö. Kasvihuoneet ja niiden käyttö maataloudessa

Maalämpöenergia on energia, joka voidaan saada hyödyntämällä maapallon sisäistä lämpöä. Tämä lämpö johtuu useista tekijöistä, sen omasta jäljellä olevasta lämmöstä, geotermisestä gradientista (lämpötilan nousu syvyyden mukana) ja radiogeenisestä lämmöstä (radiogeenisten isotooppien hajoamisesta).