برینکول

برینکول یا انگشت مرگ ، طوفان دریا

برینکول ، همچنین به عنوان انگشت یا بازوی مرگ شناخته می شود ، یک سیکلون دریایی است که در اقیانوس های نزدیک قطب ها تشکیل می شود. نحوه شکل گیری آن را دریابید.