مونیکا سانچز

هواشناسی یک موضوع هیجان انگیز است ، که می توانید از آن چیزهای زیادی در مورد آن و تأثیر آن بر زندگی خود یاد بگیرید. و من فقط به لباسی که امروز می خواهید بپوشید نیستم ، بلکه به عواقب جهانی آن در کوتاه مدت و بلند مدت اشاره دارم ، با عکس ها و توضیحاتی که باعث لذت شما می شود.