دیوید ملگوئیزو

من یک زمین شناس ، کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی هستم ، اما مهمتر از همه علاقه علمی دارم. خواننده منظم مجلات علمی openwork مانند Science یا Nature. من یک پروژه در زمینه لرزه نگاری آتشفشانی انجام دادم و در اقدامات ارزیابی اثرات زیست محیطی در لهستان در منطقه سودیتنلند و بلژیک در دریای شمال شرکت کردم ، اما فراتر از شکل گیری احتمالی ، آتشفشان ها و زمین لرزه ها علاقه من هستند. هیچ چیز مانند یک فاجعه طبیعی نیست که چشم هایم را باز نگه دارد و کامپیوترم را ساعت ها روشن نگه دارد تا در این باره به من اطلاع دهد. علم ، حرفه و اشتیاق من است ، متأسفانه ، حرفه من نیست.

دیوید ملگوئیزو از سپتامبر 20 تاکنون 2013 مقاله نوشت