الف - استبان

نام من آنتونیو است ، من لیسانس زمین شناسی ، فوق لیسانس مهندسی عمران اعمال شده برای کارهای عمرانی و کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی دارم. من به عنوان زمین شناس میدانی و به عنوان گزارشگر ژئوتکنیک کار کرده ام. من همچنین تحقیقات میکرومترولوژیکی را برای مطالعه رفتار در CO2 جو و خاک انجام داده ام. امیدوارم که بتوانم دانه های ماسه خود را کمک کنم تا یک رشته هیجان انگیز مانند هواشناسی را بیشتر و بیشتر در دسترس همه قرار دهد.