Tuleohu kaart

Hispaania tuleohu kaart

Hispaaniat tuleb igal aastal tabada üle 16 tuhande tulekahju. Nüüd loovad nad tuleohu kaardi, kus näevad, milline kogukond on enim mõjutatud.

Vee kvaliteet on Euroopas oodatust veelgi halvem

Vee raamdirektiiv pakub Euroopa Liidule 2015. aastaks ette magevee kvaliteedi olulise parandamise. Täna pole see eesmärk kaugeltki täidetud, mürgine sisaldus veekogudes on endiselt äärmiselt kõrge.

Geotermiline energia. Kasvuhooned ja nende kasutamine põllumajanduses

Maasoojusenergia on see energia, mida on võimalik saada Maa sisemist soojust ära kasutades. See soojus on tingitud mitmest tegurist, tema enda järelejäänud soojusest, geotermilisest gradiendist (temperatuuri tõus koos sügavusega) ja radiogeensest soojusest (radiogeensete isotoopide lagunemine).