Α. Esteban

Το όνομά μου είναι Antonio, έχω πτυχίο στη Γεωλογία, μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική που εφαρμόζεται στα Πολιτικά Έργα και Μεταπτυχιακό στη Γεωφυσική και τη Μετεωρολογία. Έχω εργαστεί ως γεωλόγος πεδίου και ως συγγραφέας γεωτεχνικής αναφοράς. Έχω επίσης πραγματοποιήσει μικρομετεωρολογικές έρευνες για να μελετήσω τη συμπεριφορά στο CO2 του ατμοσφαιρικού και του εδάφους. Ελπίζω να μπορώ να συνεισφέρω στην άμμο μου για να κάνω μια τόσο συναρπαστική πειθαρχία όπως η μετεωρολογία όλο και πιο προσιτή σε όλους.