διαφήμιση
Κεντρικός

Ο καθαρός αέρας θα μπορούσε να επιδεινώσει τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Αν και μπορεί να είναι περίεργο, εάν τα ανθρώπινα όντα θα μπορούσαν να εξαλείψουν όλα τα τοξικά απόβλητα που εκπέμπουν καθημερινά ...