Γεωδαισιακό σημείο

γεωδαισία

Για να μελετήσουμε τον πλανήτη μας, λεπτομερώς υπάρχει ένας κλάδος της επιστήμης γνωστός με το όνομα της γεωδαισίας. Είναι η επιστήμη που μελετά το σχήμα των διαστάσεων της Γης. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του εξωτερικού βαρυτικού πεδίου της γης και της επιφάνειας του πυθμένα του ωκεανού. Μέσα στη γεωδαισία χρησιμοποιείται συχνά μια έννοια που είναι η γεωδαιτικό σημείο. Είναι μια κατασκευή γης που χρησιμεύει ώστε να μπορεί να αναφέρει με ακρίβεια τη γεωγραφική θέση ενός τόπου. Λειτουργούν με τριγωνισμό κορυφών και μπορεί να κατασκευαστεί ένας εθνικός και περιφερειακός τοπογραφικός χάρτης των γεωδαιτικών σημείων.

Σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε όλα τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τη χρησιμότητα του γεωδαιτικού σημείου.

Κύρια χαρακτηριστικά

γεωδαιτική κορυφή

Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, η γεωδαισία μελετά το σχήμα και τις διαστάσεις του πλανήτη μας. Χάρη σε αυτήν την επιστήμη μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε το εξωτερικό βαρυτικό πεδίο και την επιφάνεια του πυθμένα του ωκεανού. Ο ορισμός της γεωδαισίας περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη του προσανατολισμού επιβολής του πλανήτη μας στο διάστημα. Ένα θεμελιώδες μέρος της γεωδαισίας καθορίζει τη θέση των σημείων στην επιφάνεια της γης μέσω της χρήσης συντεταγμένων. Χάρη σε αυτές τις συντεταγμένες μπορούμε να έχουμε τιμές πλάτους, μήκους και ύψους.

Η υλοποίηση όλων αυτών των σημείων στο έδαφος αποτελούν γεωδαιτικά δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα αποτελούνται από μια σειρά σημείων γνωστών ως γεωδαιτικό σημείο. Αυτά τα σημεία έχουν συντεταγμένες που αποτελούν τη βάση της χαρτογραφίας μιας χώρας. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι η υποδομή των υποδομών. Το γεωδαιτικό σημείο δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πέτρινη κατασκευή που μας βοηθά να αναφέρουμε την ακριβή γεωγραφική θέση ενός τόπου. Μόλις είναι στη θέση τους, η μέθοδος τριγωνισμού κορυφών χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τοπογραφικών χαρτών σε περιφερειακή και εθνική κλίμακα.

Στην Ισπανία διανέμονται περισσότεροι από 11.000 γεωδαιτικοί πόντοι και όλα αυτά συντηρούνται από το National Geographic Institute. Όλες αυτές οι κορυφές αποτελούν μέρος του Εθνικού Εθνικού Γεωδαιτικού Δικτύου και έχουν αποτελέσει την πρακτική υλοποίηση του Συστήματος Γεωδαιτικής Αναφοράς European Datum 1950 (ED50). Το δίκτυο είναι οργανωμένο σε δύο ομάδες:

 • Δίκτυο πρώτης παραγγελίας (RPO): έχει περίπου 680 κορυφές και μήκος περίπου 30-40 χιλιομέτρων μεταξύ τους.
 • Δίκτυο χαμηλότερης παραγγελίας (ROI): Αυτό το πουλί έχει περίπου 11.000 κορυφές και μέσο μήκος περίπου 7 χιλιομέτρων μεταξύ τους. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα γεωδαιτικό σημείο για κάθε 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Γεωδαισιακό σημείο και γεωδαισία

γεωδαιτικό σημείο

Οι γεωδαιτικές κορυφές του RPO αποτελούνται από έναν κυλινδρικό στύλο ύψους περίπου 120 εκατοστών και διαμέτρου περίπου 40 εκατοστών. Η βάση πάνω στην οποία έχουν κατασκευαστεί έχει επιφάνεια 3 τετραγωνικών μέτρων από σκυρόδεμα. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που ανήκουν στο ROI αποτελούνται από έναν πυλώνα ύψους 120 μέτρων και διαμέτρου 30 εκατοστών. Βρίσκονται σε βάση ενός τετραγωνικού μέτρου σκυροδέματος. Επιπλέον, έχουν πληροφορίες για την προστασία σας και για τις συντεταγμένες της θέσης σας.

Οι φυσικές και μαθηματικές βάσεις που είναι απαραίτητες για τη λήψη αυτών των δεδομένων καθιστούν τη γεωδαισία αρκετά βασική επιστήμη για άλλους κλάδους. Η τοπογραφία, η χαρτογραφία, η πλοήγηση, η πολιτική μηχανική, η φωτογραμμετρία, το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών και ορισμένοι άλλοι στρατιωτικοί σκοποί τροφοδοτούνται από τη γεωδαισία. Αν τα αναλύσουμε όλα αυτά από την άποψη του αντικειμένου της μελέτης, βλέπουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια διαίρεση σε διαφορετικές ειδικότητες για τις οποίες ευθύνεται η γεωδαισία.

Τύποι γεωδαισίας

χαρακτηριστικά γεωδαισιακού σημείου

Σήμερα, σχεδόν οποιαδήποτε δουλειά είχε να κάνει με αυτήν την πειθαρχία απαιτεί την παρέμβαση πολλών από αυτές τις υποδιαιρέσεις. Ας δούμε ποιες είναι οι ταξινομήσεις και παραλλαγές της γεωδαισίας:

 • Γεωμετρική γεωδαισία: είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό του σχήματος των διαστάσεων του πλανήτη Γη στην πιο γεωμετρική του όψη. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των σημείων στην επιφάνεια της γης.
 • Φυσική γεωδαισία: είναι υπεύθυνος για τη μελέτη του βαρυτικού πεδίου της Γης και όλων των παραλλαγών που συμβαίνουν. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη μελέτη τόσο των ωκεανών όσο και των χερσαίων παλίρροιας και της σχέσης με την έννοια του υψομέτρου.
 • Γεωδαιστική αστρονομία: Είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων της επιφάνειας της γης όπου μπορούν να γίνουν μετρήσεις των αστεριών.
 • Χωρική γεωδαισία: καθορίζει τη θέση των συντεταγμένων από μετρήσεις σε τεχνητούς δορυφόρους και άλλα φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα που βρίσκονται έξω από τον πλανήτη μας.
 • Μικρογεωδεσία: αυτή είναι η παραλλαγή που είναι υπεύθυνη για τη μέτρηση παραμορφώσεων δομών πολιτικών έργων ή μικρών εκτάσεων. Αυτές οι παραμορφώσεις μετρώνται με γεωδαιτικές τεχνικές υψηλής ακρίβειας.

Σημασία του γεωδαιτικού σημείου

Όταν κοιτάζουμε τη μορφή της Γης και αποκλείουμε την τοπογραφία ή το εξωτερικό σχήμα, βλέπουμε ότι μοιάζει με τον ορισμό του geoid. Ένα γεωειδές δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού πεδίου της Γης. Η σημασία του γεωδαιτικού σημείου έγκειται στο σχηματισμό του δικτύου μόνιμων σταθμών. Οι στόχοι αυτού του δικτύου που αναπτύχθηκε από το 1998 από την περιοχή γεωδαισίας του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου είναι οι εξής:

 • Αποκτήστε όλες τις συντεταγμένες με υψηλό βαθμό ακρίβειας και ταχύτητας πεδίων σε σχεδόν όλα τα σημεία του δικτύου.
 • Συμβάλλετε στον ορισμό των νέων παγκόσμιων συστημάτων αναφοράς στην εθνική επικράτεια.
 • Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα που αποκτήθηκαν για να δημιουργήσετε αρχεία. Αυτά τα αρχεία θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες μελέτες στον τομέα της γεωδυναμικής, της τροπόσφαιρας, της ιονόσφαιρας, της μετεωρολογίας κ.λπ.
 • Ένα βασικό δίκτυο μπορεί να οριστεί για την υποστήριξη εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρέχει δεδομένα για γεωδαιτικές, τοπογραφικές, χαρτογραφικές και θέσεις εργασίας.

Χάρη στο δίκτυο διανομής αυτών των σημείων, μπορούν να γίνουν τοπογραφικοί χάρτες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αν και με την πρώτη ματιά μοιάζουν μόνο με κομμάτια σκυροδέματος χωρίς καμία αξία, όταν πηγαίνετε πεζοπορία και φτάνετε σε μια ψηλή περιοχή θα δείτε ένα γεωδαιστικό σημείο.

Ελπίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το γεωδαιτικό σημείο και τα χαρακτηριστικά του.


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.