Margaret Salas

Ymchwilydd Margarita Salas

Ym myd gwyddoniaeth ac ymchwil, bu menywod sydd wedi datblygu'n fawr ac wedi cymryd camau breision. Un ohonynt yw Margaret Salas. Ynghyd â’i gŵr, dechreuodd ddatblygiad bioleg foleciwlaidd yn Sbaen. Mae ei astudiaethau wedi canolbwyntio ar y firws bacteriol Phi29 ac wedi caniatáu inni wybod sut mae DNA yn gweithio. Diolch i'w gyfarwyddiadau rydym yn gwybod eu bod yn cael eu trawsnewid yn broteinau a sut mae proteinau'n gysylltiedig â'i gilydd i ffurfio firws swyddogaethol.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl gofiant a chyfraniadau gwyddonol Margarita Salas.

Bywgraffiad o Margarita Salas

Gwyddonwyr o Sbaen

Yn yr un modd, mae'r fenyw hon yn diffinio'i hun fel person syml a gweithgar. Mae'n hoff o baentio a cherflunio modern. Ymhlith ei rhinweddau mae angen iddi fod yn onest a'i hoff dirweddau yw'r labordy y tu ôl i gefn gwlad Astwria. Mae bob amser yn honni mai'r labordy yw lle gallwch chi anghofio am weddill y byd. Fe'i ganed ym 1938 mewn tref ar arfordir Astwria o'r enw Canero. O ran eich hyfforddiant, roedd eu rhieni'n glir iawn bod yn rhaid i'w plant wneud gradd prifysgol.

Nid oedd ganddo unrhyw fath o wahaniaethu o ran ei frawd, gan eu bod yn dri brawd. Aeth Margarita Salas i mewn i ysgol lleianod yn dair oed a pharhaodd nes iddi orffen yn yr ysgol uwchradd. Yn y ganolfan cawsant hyfforddiant eithaf cyflawn yn y dyniaethau a'r gwyddorau. Er ei fod yn hoffi'r ddau, dechreuodd fynd yn ddyfnach i hyfforddiant gwyddoniaeth. Dewisodd fynd i Madrid i astudio cwrs dethol a oedd yn cynnwys ffiseg, cemeg, mathemateg, bioleg a daeareg. Roedd yn rhaid pasio'r holl bynciau hyn er mwyn ennill gradd mewn cemeg.

Nid oedd Margarita yn frwd dros ddaeareg ac nid oedd angen i'r gangen hon allu gwneud meddygaeth. Roedd popeth a astudiodd yn caniatáu iddo wneud y ddwy astudiaeth a phenderfynodd o'r diwedd ar gemeg. Roedd yn ddewis da, gan iddo weld y cyffro o dreulio oriau yn y labordy cemeg organig. Un o'i ymadroddion mwyaf adnabyddus yw hwnnw «Nid yw'r alwedigaeth wyddonol yn cael ei geni, mae'n cael ei gwneud».

Cyfarfu Margarita Salas â Severo Ochoa ac awgrymodd y dylai fynd gydag ef i gynhadledd ar yr ymchwiliad. Yn y sgwrs hon gan arbenigwyr, gweithred arall ar gyfer biocemeg. Yn y bedwaredd flwyddyn o'r radd cyfarfu â'r un a fyddai cariad ei fywyd o'r enw Eladio Viñuela. Mae'n ddyn deallus, golygus a diddorol gyda diddordebau lluosog. Bryd hynny roedd y radd yn ddisgrifiadol iawn ac roedd ei gŵr Eladio yn hoffi geneteg. Roedd y ddau ohonyn nhw'n hoffi ei gilydd ar unwaith ac ar ddiwedd y radd fe ddaethon nhw'n gariadon.

Astudiaethau ac ymchwil

ystafelloedd margarita

Dechreuodd Eladio ddilyn doethuriaeth mewn geneteg yn yr un ganolfan ymchwil fiolegol â hi. Fodd bynnag, sylweddolodd mai'r math o eneteg yr oedd yn ei astudio mewn gwirionedd oedd yr un yr oedd yn ei hoffi orau. Roedd ganddo ddiddordeb mewn geneteg wedi'i addasu'n fwy i fiocemeg, gyda chnewyllyn yr astudiaeth yn fwy moleciwlaidd. O ganlyniad, gofynnodd iddo wneud y traethawd ymchwil gyda'i gilydd. Priodon nhw ym 1963 a roeddent yn gallu cyflawni'r traethawd ymchwil diolch i ddegawd a oedd yn cynnwys 12000 o'r hen pesetas.

Ar ddiwedd yr holl waith roeddent yn ei ddatblygu yn labordy Sols, fe wnaethant benderfynu dilyn y cyngor yr oedd Severo Ochoa wedi'i roi iddynt. Fe wnaethant symud i labordy a oedd ganddo yn Efrog Newydd ac roeddent yn gallu gwireddu eu dymuniadau diolch i'r ysgoloriaethau a'r gefnogaeth ariannol a roddwyd iddynt. Yn y labordy hwn, ni theimlai erioed wahaniaethu yn ei herbyn am fod yn fenyw. Roedd gan bob parot y gydnabyddiaeth yr oeddent yn ei haeddu. Ar ôl sawl blwyddyn yn y labordy hwn penderfynon nhw ddychwelyd i Sbaen i allu datblygu bioleg foleciwlaidd yma. Roeddent yn ymwybodol y gellir eu canfod mewn ardal lle roedd diddordeb gwyddonol yn llai ac yna roedd yn amhosibl ymchwilio. Rhag ofn y sefyllfa hon, byddent yn dychwelyd i'r Unol Daleithiau.

Y cwestiwn pwysig cyntaf a godwyd oedd dewis pwnc y gwaith ar yr hyn yr oeddent am ymchwilio iddo a'i ddatblygu. Roeddent nid yn unig yn bwriadu parhau â'r ymchwiliadau a gawsant yn labordy Ochoa, oherwydd yn Sbaen ni allent gystadlu â'r ganolfan hon. Felly, dewison nhw phage Phi29, a oedd yn eithaf cymhleth yn forffolegol. Nid yw'r phage hwn yn ddim mwy na firws sy'n heintio bacteria. Roedd yr astudiaeth hon yn ymddangos yn eithaf diddorol, gan ei fod yn firws a arweiniodd at y cyfraniadau cyntaf mewn geneteg foleciwlaidd yn yr XNUMXau.

Amcan y ddau oedd datrys yr holl fecanweithiau yr oedd firysau'n eu defnyddio ar gyfer eu morffogenesis. Hynny yw, sut roedd y gronynnau firws yn ffurfio o'r cydrannau. Rydym yn gwybod mai'r prif gydrannau yw proteinau a deunydd genetig. Ar wahân i gyflawni'r amcan, roedd angen cyfalaf tramor arnynt. O ystyried nad oedd gan Sbaen arian ar gyfer ymchwil, Severo Ochoa cafodd gyllid iddynt i fod yr unig ymchwilwyr mewn labordy y bu'n rhaid iddynt ei arfogi ychydig ar y tro.

Cyfraniadau Margarita Salas i wyddoniaeth

ymchwil a gwyddoniaeth

Yn Sbaen, roedd Margarita Salas yn teimlo y gwahaniaethwyd yn ei herbyn am fod yn fenyw. Yn y labordy nid oedd ganddo unrhyw broblem gyda'r myfyrwyr doethuriaeth, ond o'r tu allan i'r labordy dim ond gwraig Eladio Viñuela ydoedd. Roedd hyn yn ofnadwy o annheg, gan fod ganddi hi hefyd ei theilyngdod. I ddod â'r gwahaniaethu hwn i ben, cychwynnodd ymchwiliad yn y XNUMXau ar firws twymyn moch Affrica. Roedd ymchwiliad Phi29 o dan gyfarwyddyd Margarita yn unig. Dyma sut y llwyddodd i ddangos ei bod wedi gallu cynnal yr ymchwil ar ei phen ei hun heb yr angen am Eladio a daeth yn wyddonydd gyda'i henw ei hun ac nid dim ond "gwraig."

Roedd yn hysbys ei fod yn firws ac nad oedd yn chwarae i ddyn ond ei fod yn heintio bacteria Bacillussubtilis. Y peth cyntaf y gellid ei ddarganfod diolch i Margarita Salas oedd bod gan DNA brotein hanfodol ynghlwm wrth ei bennau fel y gall ddechrau ei ddyblygu. Dyma'r tro cyntaf y gellir dod o hyd i brotein o'r fath wedi'i rwymo i DNA bodolaeth. Roedd hyn i gyd yn ddarganfyddiad mewn mecanwaith newydd ar gyfer dyblygu deunydd genetig. Diolch i'r darganfyddiadau hyn, bu'n bosibl defnyddio model i ddadansoddi firysau eraill sydd â'r math hwn o brotein hefyd. Mae'r fideos hyn i gyd fel arfer yn cael eu trin yn waeth, felly mae'r cynnydd hwn wedi bod yn eithaf perthnasol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am Margarita Salas a'i bywgraffiad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.