Aeon hynafol

meteorynnau asteroidau planed y ddaear

Marciwyd yr aeon Archaidd gan y gawod meteor

Yr Aeon Archaidd yw'r cyfnod sy'n rhagflaenu'r Hadic Aeon. Mae'n cynnwys oddeutu 3.800 i 2.500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Rydym yn dal i fod o fewn y Supereon Cyn-Gambriaidd, ond dyma'r cyntaf y gallwn ddechrau gwahaniaethu cyfnodau ynddo. Fel ei ragflaenydd, cafodd ei effeithio'n gryf hefyd gan yr hyn oedd yn digwydd yng nghysawd yr haul.

Supereon Eon Miliynau o flynyddoedd
Cyn-Gambriaidd Proterosöig 2.500 540 y
Cyn-Gambriaidd Archaic 3.800 2.500 y
Cyn-Gambriaidd Hadic 4.550 i 3.800

Os mai'r aeon Hadic oedd tarddiad a dechrau ein planed, mae pwysigrwydd yr aeon Archaidd yn gorwedd yn yr dechrau a tharddiad bywyd. Rhaid ychwanegu, ei fod yn gymhleth iawn, os nad yw, diffinio a nodi union foment ar gyfer pob digwyddiad yn hanes ein planed. Mae'r cyfnodau'n hysbys, maent wedi'u diffinio, ond gan bwysleisio eto, nid oes union ddyddiad ar gyfer pob digwyddiad. Gan ddefnyddio'r rhesymeg hon fel canllaw, gadewch i ni ddilyn y llwybr lle gwnaethom adael ychydig ddyddiau yn ôl.

Stromatolites Shark Bay Awstralia

Nid dim ond unrhyw gerrig ydyn nhw, Stromatolitau ydyn nhw. Yn Shark Bay, Awstralia.

Fe'i gelwir hefyd yn Archaeozoic, mae'n un o'r cyfnodau hiraf sydd wedi bodoli erioed. Mae'n cynnwys yn ei gyfanrwydd, bron i draean o gyfanswm amser ein planed. Mewn ysgrifau hynafol, arferai’r aeon Archaidd fod yn wahanol i’r Hadic, gan ymuno â'r ddau gyfnod fel un. Mae'r enw Archaic, sy'n dod o'r hen Roeg, yn golygu "dechrau" neu "darddiad", am y rhesymau a drafodwyd. Rhywbeth sy'n nodweddiadol iawn o'r cyfnod hwn oedd esblygiad cramen y ddaear. Mae hyn yn ein harwain i feddwl am symudiadau tectonig plât gwych, sy'n arwain at ddyfalu bod strwythur mewnol y blaned yn debyg iawn i sut rydyn ni'n ei hadnabod heddiw.

Er mwyn deall cronoleg yr eon hon yn gywir, rhaid ei rhannu rhwng 4 cyfnod gwych. Roedd pob un yn serennu mewn newidiadau mawr.

Eon Oes Miliynau o flynyddoedd
Archaic Neoarchig 2.800 2.500 y
Archaic Mesoarchig 3.200 2.800 y
Archaic Paleoarchig 3.600 3.200 y
Archaic Eoarchic 4.000 / 3.800 i 3.600

Gellid diffinio diffiniad cyflym iawn o'r Archaeozoic o'r digwyddiadau gwych a ddigwyddodd. Ymddangosodd y celloedd anaerobig heterotroffig a ffotosynthetig cyntaf (cyanobacteria). Mae'r strwythurau cyntaf o darddiad biolegol hefyd yn dechrau, y stromatolitau. Hefyd mae'r cyfandiroedd cyntaf yn ymddangos gyda ffurfiad a dechrau'r platiau tectonig. Mae ocsigen yn dechrau cael ei ryddhau i'r atmosffer. Ac er ei fod yn gyfnod a nodweddir gan gwymp gwibfeini, dyma hefyd y cyfnod y mae'r glaw mawr ohonynt yn dod i ben.

Yr Eoarchig

Llosgfynyddoedd ffrwydrad lafa llosgfynydd

Roedd y Ddaear yn dal i gael ei ffurfio'n gyson, roedd lafa a ffrwydradau yn gyffredin iawn

Roedd yn oes a barhaodd tua 200/400 miliwn o flynyddoedd. Yn dibynnu ar y ffynhonnell yr ymgynghorir â hi, gan nad yw'r Comisiwn Rhyngwladol Stratigraffeg yn cydnabod terfyn isaf yr amser. Mae'n wahanol i'r gweddill, gan mai dyna'r foment y mae'r bodau byw cyntaf yn ymddangos. Mae'n ddyddiedig 3.800 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn ddiweddarach, 3.700 biliwn o flynyddoedd yn ôl, mae'r organebau cemosynthetig cyntaf yn ymddangos. Maent yn organebau sydd nid oes angen golau haul arnynt i gael eu hegni.

Roedd y llif gwres presennol 3 gwaith yn uwch na'r un gyfredol, roedd yr hinsawdd gyffredinol yn gynnes iawn. Roedd hyn nid yn unig yn diffinio'r oes hon, ond roedd yn nodi'r eon gyfan. Dim ond o'r un nesaf, y Proterosöig, byddai'r llif yn ddwbl yr un gyfredol. Gallai'r gwres ychwanegol hwn fod wedi digwydd oherwydd y gwres o ffurfio craidd haearn y blaned. Hefyd i gynhyrchu mwy o wres radiogenig gan radioniwclidau byrhoedlog, fel Wraniwm-235. Mae'n werth sôn am y gweithgaredd folcanig a oedd yn bodoli ledled y byd, ynghyd â ffrwydradau folcanig a phyllau lafa. Parhaodd pob un ohonynt i achosi nifer o fannau poeth.

Y Paleoarchig

Mae bacteria anocsigenig yn ymddangos. Hynny yw, maen nhw'n ffotosyntheseiddio, ond nid ydyn nhw'n diarddel ocsigen

Mae'n cynnwys rhwng 3.600 a 3.200 miliwn o flynyddoedd. Mae'r ffurfiau bywyd mwyaf adnabyddus yn dechrau. Yma mae'r organebau wedi bod yn datblygu ac eisoes rydym yn dod o hyd i ficroffosiliau wedi'u cadw'n dda o 3.460 biliwn o flynyddoedd yn ôl, yng Ngorllewin Awstralia. Y stromatolitau.

Mae bacteria'n dechrau ffotosyntheseiddio, i gael egni o olau'r haul. I ddechrau, roeddent yn anocsigenig, nid oeddent yn rhyddhau ocsigen o hyd. Ar hyn o bryd, gallem ddod o hyd i'r math hwn o ffotosynthesis mewn bacteria gwyrdd o sylffwr ac nid o sylffwr, a bacteria porffor. Sefydlwyd y math hwn o gael egni bron tan ddiwedd yr oes Archaidd.

Mwy o bethau a ddiffiniodd yr oes hon. Mae'n bosibl mai undeb rhai cratonau oedd Vaalbará, sef yr uwch-gyfandir damcaniaethol cyntaf a fodolai. Dylid nodi nad yw pob arbenigwr yn cytuno ei fod yn bodoli. Roedd hefyd yn ddiwedd y gawod feteor ddwys hwyr. Am yr holl gannoedd o filiynau o flynyddoedd diwethaf, cafodd y Ddaear eu taro ganddyn nhw.

Y Mesoarchig

mynydd iâ iâ machlud

Ymddangosiad damcaniaethol y blaned yn yr oes iâ gyntaf

Parhaodd rhwng 3.200 i 2.800 miliwn o flynyddoedd. Yr uwch-gyfandir damcaniaethol Bydd Vaalbara yn darnioyn ddiweddarach yn yr oes hon, gan ildio i'r Neoarchig. Rhywbeth i dynnu sylw ato yw hynny am y tro cyntaf roedd rhewlifiant gwych ar y blaned. Er mwyn gallu dychmygu sut y dylai edrych, gallai'r dŵr yn y cefnforoedd gynnwys haearn uchel. Byddai hynny'n rhoi lliw gwyrdd iddo. Ac mewn awyrgylch sy'n llawn carbon deuocsid, byddai gan yr awyr arlliwiau cochlyd.

Er gwaethaf ysgogiad newydd wrth ffurfio platiau rhyng-gyfandirol, ni ddylent fod wedi meddiannu mwy na 12%. Ar y llaw arall, ni fyddai'r cefnforoedd wedi stopio ffurfio. Byddai'r arwyneb y byddent yn ei gyrraedd eisoes oddeutu 50% o'r cyfaint sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd.

Yr Neoarchig

cyanobacteria, algâu

Ymddangosiad damcaniaethol a fyddai'n dechrau ymddangos oherwydd cyanobacteria

Cyfnod a diwedd olaf yr Archaic eon. Roedd yn deall rhwng 2.800 i 2.500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae bacteria wedi parhau i ddatblygu, ac eisoes dechrau ffotosyntheseiddio rhyddhau ocsigen, cyanobacteria. Mae ocsigeniad moleciwlaidd gwych yn cychwyn ar y blaned sydd â'i chanlyniadau yn yr eon nesaf. Byddai crynhoad gwenwynig mawr o ocsigen yn y pen draw yn achosi'r ocsidiad mawr yn ddiweddarach.

Y protocontinents roedd hynny'n bodoli, fel Vaalbarah, ac un arall o'r enw Ur, roeddent yn fach o ran maint. Nid yn unig am iddynt ddechrau dyddio, ond oherwydd roedd ei risgl yn adnewyddu ei hun. Yn wahanol i'r sefydlogrwydd y mae'r cyfandiroedd yn ei gyflwyno inni heddiw. Ar y pryd, y llosgfynyddoedd a oedd yn dechrau ymddangos, wedi chwarae rhan wych, ynghyd â'r rhaniadau a'r cratonau a oedd yn dod i'r amlwg.

Ni fyddai tan yr eon nesaf, y Proterosöig, lle dechreuodd ffurfiau bywyd mwy cymhleth ymddangos.

Os ydych wedi bod yn chwilfrydig i wybod dechrau popeth. Rydyn ni'n cyflwyno'r aeon Hadic i chi, dechrau ein planed. Lle mae'n ymddangos hefyd, ffurfiad dirgel y Lleuad.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.