Mae Jakarta yn suddo

Mae Jakarta yn suddo

Gwyddom fod newid yn yr hinsawdd yn un o'r trychinebau byd-eang mwyaf peryglus y mae bodau dynol yn eu hwynebu yn y ganrif hon. Mae Jakarta wedi dod yn un o'r dinasoedd sy'n dechrau suddo'n gyflymach na dinasoedd eraill yng ngweddill y byd. Yn ôl arbenigwyr, amcangyfrifir y gallai traean o’r boblogaeth gael ei foddi erbyn 2050 pe bai cyfraddau cyfredol codiad yn lefel y môr yn parhau. Felly, mae'n hysbys bron â sicrwydd llwyr hynny Mae Jakarta yn suddo.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am ganlyniadau newid yn yr hinsawdd sy'n effeithio'n negyddol ar godiad yn lefel y môr a pham mae Jakarta yn suddo.

Pam mae Jakarta yn suddo?

Mae Jakarta yn suddo yn y dŵr

Rydym yn gwybod bod newid yn yr hinsawdd yn cynyddu tymereddau cyfartalog y blaned gyfan oherwydd cynhesu byd-eang. Mae degawdau o ddisbyddu tanwydd ffosil a gorddefnyddio cyflenwadau dŵr tanddaearol, ynghyd â lefelau'r môr yn codi a phatrymau tywydd yn gynyddol yn gwneud tolc mewn ardaloedd arfordirol. Mae'n ymddangos bod gwahanol ardaloedd yn nwyrain Jakarta yn dechrau diflannu oherwydd bod lefelau'r môr yn codi.

Cadwch mewn cof bod Jakarta wedi'i adeiladu mewn parth daeargryn gyda thir corsiog. Yn yr ardal hon Mae 13 afon yn cwrdd wrth y cymer, felly mae'r pridd yn fwy agored i niwed. Rhaid inni hefyd ychwanegu at y ffaith hon fodolaeth traffig trwm, poblogaeth fawr a chynllunio trefol gwael. Mae Jakarta yn suddo gan nad oes ganddo system ddŵr pibellau yn y gogledd pell, felly mae diwydiant lleol ac ychydig filiynau o drigolion eraill yn manteisio ar ddyfrhaenau tanddaearol.

Wrth ecsbloetio'r dyfrhaenau tanddaearol hyn mae ganddyn nhw eisoes rai o'r effeithiau sy'n achosi i Jakarta suddo. Os ydym yn echdynnu dŵr daear mewn ffordd ddi-rwystr, byddwn yn achosi i'r pridd golli cefnogaeth. Byddai wyneb y tir yn ildio yn absenoldeb cefnogaeth a all gynnal y pwysau. Felly, mae echdynnu dŵr yn rhemp ac ar raddfa fawr yn achosi i'r tir suddo. Mae hyn yn gwneud Mae Jakarta yn ail hyd at 25 centimetr y flwyddyn mewn rhai ardaloedd lle maen nhw fwyaf agored i niwed. Mae'r gwerthoedd ymsuddiant hyn ddwywaith cyfartaledd y byd ar gyfer dinasoedd arfordirol mawr.

Materion

adeiladau suddo

Sabemos que mae rhai rhannau o Jakarta tua 4 metr yn is na lefel y môr. Mae hyn yn newid y dirwedd yn anadferadwy ac yn gadael miliynau o bobl yn agored i drychinebau naturiol amrywiol. Os cymerwn i ystyriaeth bod newid yn yr hinsawdd yn toddi capiau iâ rhewlifoedd ledled y byd, bydd lefel y môr yn codi dros y blynyddoedd. Po fwyaf o amser sy'n mynd heibio, y mwyaf o broblemau fydd yna a Jakarta yn suddo.

Yn wyneb sefyllfa o'r fath, daw llifogydd yn fwy cyffredin, yn enwedig yn ystod tymor gwlyb y genedl drofannol. Mae rhagolygon yn amcangyfrif bod canlyniadau mae llifogydd yn gwaethygu wrth i lefelau'r môr godi oherwydd cynhesu byd-eang. Po isaf yw'r ddaear o ran lefel y môr a pho fwyaf y mae'n codi, y mwyaf yw'r canlyniadau a'r mwyaf peryglus. Nid yn unig y bydd yr economi'n cael ei newid, ond bydd y boblogaeth yn cael ei gorfodi i ardaloedd mewndirol.

Mae yna ardaloedd o Jakarta sydd wedi cael eu meddiannu oherwydd y cynnydd yn lefel y môr ac wedi achosi'r suddo mewn rhai ardaloedd o'r ddinas.

Sinciau Jakarta a meddyginiaethau posib

newid yn yr hinsawdd a llifogydd

Ymhlith y meddyginiaethau a gynigir i liniaru'r sefyllfa hon rydym yn canfod cymeradwyaeth cynllun sy'n anelu at adeiladu ynysoedd artiffisial ym Mae Jakarta. Byddai'r ynysoedd hyn yn gweithredu fel math o byffer yn erbyn Môr Java ac yn gwneud y cynnydd yn lefel y môr ddim mor sydyn. Cynigiwyd hefyd i adeiladu wal arfordirol helaeth. Fodd bynnag, yn y sefyllfa hon nid oes unrhyw sicrwydd yr amcangyfrifwyd y prosiect gall cyllideb o 40 biliwn o ddoleri ddatrys problemau'r ddinas suddo.

Rydym yn gwybod bod Jakarta yn suddo, ac eto mae'r prosiect hwn wedi'i ohirio gan flynyddoedd o oedi a fydd yn gwneud adeiladu'n anoddach. Rhoddwyd cynnig o'r blaen ar adeiladu rhwystrau i leihau effeithiau lefelau'r môr yn codi. Codwyd wal goncrit ar hyd yr arfordir yn ardal Rasdi a sawl un arall â risg uchel. Fodd bynnag, mae'r waliau hyn eisoes wedi cracio ac yn dangos arwyddion ymsuddiant. Nid oedd yn bosibl atal y dŵr rhag llifo i mewn a dechrau creu craciau. Mae dŵr yn llifo trwy'r waliau hyn ac yn drensio'r ddrysfa gyfan o strydoedd cul ac hualau yng nghymdogaethau tlotaf y ddinas. Hyn i gyd gyda chanlyniad diffyg hylendid a chyllideb.

Gan nad yw'r mesurau amgylcheddol presennol wedi cael fawr o effaith, mae awdurdodau'n ceisio mesurau eraill mwy llym. Y mesur yw bod yn rhaid i'r genedl geisio cyfalaf newydd arall. Gellid cyhoeddi'r lleoliad yn fuan, y mwyaf diogel yw trosglwyddo'r ddinas gyfan i ynys Borneo.

Mae'n dipyn o her adleoli calon weinyddol a gwleidyddol y wlad, ond gall wasanaethu fel gweithred o gadwraeth genedlaethol. Cadwch mewn cof bod y cynllun hwn yn un peryglus ac yn swnio fel marwolaeth Jakarta.

Sincio dinasoedd

Nid yn unig y mae Jakarta yn suddo, ond mae yna ganolfannau trefol eraill hefyd. Ledled y byd mae dinasoedd arfordirol gyda lefel uchel o fregusrwydd i broblemau lefel y môr a newid yn yr hinsawdd. Dinasoedd yn amrywio o Fenis a Shanghai, i New Orleans a Bangkok. Mae'r holl ddinasoedd hyn mewn perygl o suddo, ond dylid nodi nad yw Jakarta wedi gwneud llawer i fynd i'r afael â'r broblem hon.

Gadewch inni beidio ag anghofio bod newid yn yr hinsawdd nid yn unig yn cynyddu lefelau'r môr, ond hefyd amlder stormydd trofannol sy'n achosi trychinebau mawr mewn dinasoedd arfordirol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am banorama suddo Jakarta.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)