Glawiad

mae yna lawer o fathau o wlybaniaeth

Mae cymylau'n cynnwys nifer fawr o ddefnynnau dŵr bach a chrisialau iâ bach sy'n dod o newid cyflwr o anwedd dŵr i hylif a solid mewn màs aer. Mae'r màs aer yn codi ac yn oeri nes ei fod yn dirlawn ac yn dod yn ddefnynnau dŵr. Pan fydd y cwmwl yn cael ei lwytho â defnynnau dŵr ac mae'r amodau amgylcheddol yn ei ffafrio, maent yn gwaddodi ar ffurf rhew, eira neu genllysg.

Ydych chi eisiau gwybod popeth am wlybaniaeth?

Sut mae dyodiad yn cael ei ffurfio?

mae cymylau yn cael eu ffurfio gan y màs aer sy'n codi

Pan fydd yr aer ar yr wyneb yn cynhesu, mae'n codi mewn uchder. Y troposffer mae ei dymheredd yn gostwng gydag uchder, hynny yw, yr uchaf yr ydym yn mynd yr oerach ydyw, felly pan fydd y màs aer yn codi, mae'n rhedeg i'r aer oerach ac yn dod yn dirlawn. Ar ôl dirlawnder, mae'n cyddwyso i ddefnynnau bach o grisialau dŵr neu rew (yn dibynnu ar dymheredd yr aer o'i amgylch) ac yn amgylchynu gronynnau bach â diamedr llai na dau ficron o'r enw niwclysau cyddwysiad hygrosgopig.

Pan fydd y diferion dŵr yn glynu wrth y niwclysau cyddwysiad ac nad yw'r masau aer ar yr wyneb yn stopio codi, mae cwmwl o ddatblygiad fertigol yn cael ei ffurfio, gan fod faint o aer sy'n dirlawn ac yn cyddwyso yn gymaint â hynny yn cynyddu yn y pen draw yn cynyddu. Y math hwn o gymylau sy'n cael eu ffurfio gan ansefydlogrwydd atmosfferig fe'i gelwir Cumulus humilis a elwir, wrth iddynt ddatblygu'n fertigol a chyrraedd cryn drwch (digon i ganiatáu prin i unrhyw ymbelydredd solar fynd trwyddo)  cumulonimbus.

Ar gyfer yr anwedd mewn màs aer sy'n cyrraedd dirlawnder i gyddwyso i ddefnynnau, rhaid cwrdd â dau amod: y cyntaf yw bod y màs aer wedi oeri digonYr ail yw bod niwclysau cyddwysiad hygrosgopig yn yr awyr y gall defnynnau dŵr ffurfio arnynt.

Ar ôl i'r cymylau ffurfio, beth sy'n achosi iddynt achosi glaw, cenllysg neu eira, hynny yw, i ryw fath o wlybaniaeth? Bydd y defnynnau bach sy'n ffurfio'r cwmwl ac sydd wedi'u hatal ynddo diolch i fodolaeth diweddariadau, yn dechrau tyfu ar draul defnynnau eraill y maen nhw'n dod o hyd iddyn nhw yn eu cwymp. Mae dau heddlu'n gweithredu'n sylfaenol ar bob defnyn: oherwydd llusgo bod y cerrynt aer ar i fyny yn gweithredu arno, a pwysau'r defnyn ei hun.

Pan fydd y defnynnau'n ddigon mawr i oresgyn y grym llusgo, byddant yn rhuthro i'r llawr. Po hiraf y bydd y defnynnau dŵr yn eu treulio yn y cwmwl, y mwyaf y maent yn dod, wrth iddynt ychwanegu at ddefnynnau eraill a niwclysau anwedd eraill. Yn ogystal, maent hefyd yn dibynnu ar yr amser y mae'r defnynnau'n ei dreulio yn esgyn ac yn disgyn yn y cwmwl a pho fwyaf yw cyfanswm y dŵr sydd gan y cwmwl.

Mathau o wlybaniaeth

Rhoddir y mathau o wlybaniaeth fel swyddogaeth siâp a maint y diferion dŵr sy'n gwaddodi pan roddir yr amodau cywir. Gallant fod, diferu, cawodydd, cenllysg, eira, eirlaw, glaw, ac ati

Arllwyswch

yn y diferu mae'r diferion dŵr yn fach iawn

Mae diferu yn waddodion bach y mae eu defnynnau o mae dŵr yn fach iawn a chwympo'n gyfartal. Fel rheol, nid yw'r defnynnau hyn yn gorfod gwlychu'r pridd yn ormodol ac maent yn dibynnu ar ffactorau eraill fel cyflymder y gwynt a lleithder cymharol.

Cawodydd

mae cawodydd yn cael eu ffurfio gan gymylau cumulonimbus

Mae cawodydd yn ddiferion mwy sydd fel arfer yn disgyn mewn ffordd dreisgar ac am gyfnod byr. Mae cawodydd fel arfer yn digwydd mewn mannau lle mae gwasgedd atmosfferig yn lleihau a chrëir canolfan gwasgedd isel o'r enw storm. Mae'r cawodydd yn gysylltiedig â'r cymylau hynny o fath cumulonimbus sy'n ffurfio'n rhy gyflym, felly mae'r defnynnau dŵr yn dod yn fawr.

Henffych well a plu eira

er mwyn i'r eira ffurfio mae'n rhaid bod -40 gradd

Gall dyodiad hefyd fod ar ffurf gadarn. Ar gyfer hyn, yn y cymylau mae'n rhaid i grisialau iâ ffurfio ar ben y cwmwl yn barod tymereddau isel iawn o gwmpas -40 ° C.. Gall y crisialau hyn dyfu ar draul defnynnau dŵr ar dymheredd isel iawn sy'n rhewi arnynt (sef dechrau ffurfio cenllysg) neu trwy ymuno â chrisialau eraill i ffurfio plu eira. Pan fyddant yn cyrraedd maint addas ac oherwydd disgyrchiant yn gweithredu, gallant adael y cwmwl gan arwain at wlybaniaeth solet ar yr wyneb, os yw'r amodau amgylcheddol yn briodol.

Weithiau bydd y plu eira neu'r cenllysg a ddaeth allan o'r cwmwl, os ydyn nhw'n dod ar draws haen o aer cynnes yn eu cwymp, yn toddi cyn cyrraedd y ddaear, gan arwain yn y pen draw at wlybaniaeth ar ffurf hylif.

Mathau o wlybaniaeth a mathau o gymylau

mae stormydd yn dryllio llanast

Mae'r math o wlybaniaeth yn dibynnu'n sylfaenol ar yr amodau amgylcheddol y mae'r cwmwl yn ffurfio ynddynt a'r math o gwmwl sy'n ffurfio. Yn yr achos hwn, y gwaddodion mwyaf cyffredin yw mathau blaen, orograffig a darfudol neu stormus.

Dyddodiad ffrynt Dyma'r un y mae'r cymylau yn gysylltiedig â'r ffryntiau, yn boeth ac yn oer. Mae'r groesfan rhwng ffrynt cynnes a ffrynt oer yn ffurfio cymylau sy'n rhoi dyodiad math blaen. Mae ffrynt oer yn ffurfio pan fydd màs o aer oer yn gwthio ac yn dadleoli màs cynhesach tuag i fyny. Yn ei esgyniad, mae'n oeri ac yn arwain at ffurfio cymylau. Yn achos ffrynt cynnes, mae màs o aer cynnes yn gleidio dros un sy'n oerach nag ef.

Pan ffurfir ffrynt oer, fel rheol y math o gwmwl sy'n ffurfio yw a Cumulonimbus neu Altocumulus. Mae'r cymylau hyn yn tueddu i fod â datblygiad mwy fertigol ac, felly, maent yn sbarduno dyodiad cyfaint dwysach ac uwch. Hefyd, mae maint y defnyn yn llawer mwy na'r rhai sy'n ffurfio ar ffrynt cynnes.

Mae gan gymylau sy'n ffurfio ar ffrynt cynnes siâp mwy haenog ac maen nhw fel arfer Nimbostratus, Stratus, Stratocwmwlws. Fel rheol, y glawiad sy'n digwydd ar y ffryntiau hyn maent yn feddalach, yn drewi.

Yn achos dyodiad o stormydd, a elwir hefyd yn 'systemau darfudol', mae gan y cymylau lawer o ddatblygiad fertigol (cumulonimbus) felly byddant yn cynhyrchu glawogydd dwys a byrhoedlog, yn aml yn llifeiriol.

Sut mae dyodiad yn cael ei fesur

mesurydd glaw yn mesur glawiad

Er mwyn mesur faint o law neu eira sydd wedi cwympo mewn ardal benodol ac mewn cyfwng amser penodol, mae mesurydd glaw. Mae'n fath o wydr dwfn siâp twndis sy'n anfon y dŵr a gasglwyd i gynhwysydd graddedig lle mae cyfanswm y glaw sy'n cwympo yn cronni.

Yn dibynnu ar y man lle gosodir y mesurydd glaw, gall fod ffactorau allanol sy'n newid mesuriad dyodiad cywir. Gall y gwallau hyn fod y canlynol:

 • Diffyg data: Gellir cwblhau'r gyfres trwy gydberthynas â gorsafoedd cyfagos eraill sydd â sefyllfa dopograffig debyg ac sydd mewn parthau homogenaidd hinsoddegol.
 • Camgymeriadau damweiniol: gwall ar hap, mae data penodol yn dangos gwall ond nid yw'n ailadrodd ei hun (gollyngodd rhywfaint o ddŵr yn ystod y mesuriad, gwallau argraffu, ac ati). Maent yn anodd eu canfod er na fydd gwall ynysig yn effeithio ar astudiaeth gyffredinol gyda gwerthoedd cyfnod hir.
 • Gwallau systematig: maent yn effeithio ar holl ddata'r orsaf yn ystod cyfnod penodol o amser a bob amser i'r un cyfeiriad (er enghraifft, lleoliad gwael yr orsaf, defnyddio stilwyr amhriodol, newid lleoliad yr orsaf, newid yr arsylwr, drwg cyfarpar).

Er mwyn osgoi tasgu glawogydd wrth daro ymyl allanol y mesurydd glaw, mae wedi'i adeiladu ag ymylon beveled. Maent hefyd wedi'u paentio'n wyn i leihau amsugno ymbelydredd solar ac osgoi cymaint â phosibl anweddiad. Mae gwneud y cwndid y mae'r dŵr yn disgyn iddo yn y cynhwysydd yn gul ac yn ddwfn yn lleihau faint o ddŵr sy'n anweddu, gan wneud cyfanswm mesuriad y dyodiad mor agos at y gwir â phosibl.

Mewn ardaloedd mynyddig, lle mae'n gyffredin i wlybaniaeth fod ar ffurf solid (eira) neu i'r tymereddau ostwng o dan rewbwynt y dŵr, mae rhyw fath o gynnyrch (calsiwm clorid anhydrus fel arfer) wedi'i gynnwys yn y blaendal. a'i swyddogaeth yw lleihau gwerth y tymheredd y byddai'r dŵr yn solidoli arno.

Rhaid ystyried y gall lleoliad y mesurydd glaw effeithio ar ei fesuriad. Er enghraifft, os ydym yn ei osod ger adeiladau neu ger coed.

Mae cyfaint y glaw a gesglir yn cael ei fesur yn litr fesul metr sgwâr (l / m2) neu beth sydd yr un peth, mewn milimetrau (mm.). Mae'r mesuriad hwn yn cynrychioli'r uchder, mewn milimetrau,

byddai hynny'n cyrraedd haen o ddŵr yn gorchuddio wyneb llorweddol o un metr sgwâr.

Gyda'r wybodaeth hon byddwch chi'n gallu gwybod mwy am y glaw, y mathau o law a deall y dyn tywydd yn well.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Mairene meddai

  Erthygl dda iawn, fe wasanaethodd lawer i mi. Rwy’n falch bod y wybodaeth yn gyflawn er mwyn gallu dyfynnu’n iawn. Cofion.