Môr Tawel

y Môr Tawel

Er y gallai holl gefnforoedd y byd gael ei ystyried yn un gan fod dŵr yn gorchuddio'r blaned yn bennaf, mae'r y Môr Tawel mae'n dod o'r cefnfor mwyaf. Mae'n un o'r rhannau o'r blaned sy'n gartref i 15.000 cilomedr o diriogaeth. Mae ei estyniad yn cychwyn o môr bering ac yn cyrraedd dyfroedd de Antarctica sydd eisoes wedi'u rhewi. Ymhlith ei ddyfroedd mae mwy na 25.000 o ynysoedd i'w cael ar hyd de'r cyhydedd ddaearol. Mae hyn yn ei gwneud yn gefnfor gyda'r nifer fwyaf o ynysoedd na gweddill y cefnforoedd gyda'i gilydd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, tarddiad, fflora a ffawna'r Cefnfor Tawel.

Tarddiad y Cefnfor Tawel

nodweddion y heddychwr

Mae yna rai damcaniaethau gwyddonol sy'n nodi bod y dŵr sy'n bodoli ar ein planed wedi dechrau dod i'r amlwg oherwydd canlyniad gweithgaredd folcanig pob un gyda'r grym cylchdroi sy'n cynnwys gwireddu'r cosmos. Mae hyn yn golygu bod tua 10% o'r holl ddŵr sy'n bodoli ar y blaned eisoes yn bodoli yn y gwreiddiau. Fodd bynnag, dim ond yn arwynebol o amgylch y diriogaeth gyfan y lledaenodd.

Y cefnfor hwn, heddiw o hyd, yn parhau i fod yn un o'r pethau anhysbys mawr ym maes daeareg. Un o'r damcaniaethau a ddefnyddir fwyaf i arwyddo genedigaeth y Môr Tawel yw iddo ddigwydd oherwydd cydgyfeiriant rhai platiau a oedd yn caniatáu croestoriad. Yn y cydgyfeiriant hwn o blanhigion, crëwyd twll fel y gall y lafa galedu i sefydlu'r sylfeini cefnforol mwyaf helaeth yn y byd.

Nid oes tystiolaeth bod hyn wedi digwydd fel hyn ond mae'n un o'r ffenomenau sydd fwyaf poblogaidd heddiw. Ac mae'n gymhleth iawn gallu dangos y theori hon ac unrhyw un arall. Daw damcaniaeth arall am darddiad y Môr Tawel gan grŵp o fyfyrwyr a gynigiodd, pan fydd plât tectonig newydd yn codi, ei fod yn cael ei gynhyrchu trwy gyfarfod dau arall sydd ar fai. Yn achos y platiau hyn, mae'n symud i'w ochrau ac yn cynhyrchu sefyllfa ansefydlog lle mae croestoriad neu dwll yn dod i'r amlwg. Yma y byddai'r cefnfor hwn yn tarddu.

nodweddion allweddol

arfordiroedd tawel

Rydyn ni'n mynd i dynnu sylw at brif nodweddion y Cefnfor Tawel. O ran lleoliad, mae'n gorff mawr o ddŵr gyda nodweddion hallt sy'n amrywio o ranbarth yr Antarctig i ogledd yr Arctig. Maent hefyd yn ymledu trwy orllewin Awstralia ac Asia ac yn cyrraedd de a gogledd cyfandir America ar yr ochr ddwyreiniol. Gallwn ddweud bod ei derfynau i'r gorllewin gydag Oceania ac Asia ac i'r dwyrain ag America.

O ran ei faint, rydym wedi dweud mai hwn yw'r cefnfor mwyaf yn y byd ac mae'n cyfateb i ardal o 161,8 miliwn cilomedr sgwâr, gyda dyfnder sy'n yn amrywio rhwng 4280 metr a 10 924 metr. Mae'r ffigur olaf hwn yn newid yn gyson gan ei fod wedi'i leoli yn y Ffos Mariana  a gwneir alldeithiau am amser os gall fynd yn ddyfnach.

Ers mae ganddo gyfaint o 714 839 310 cilomedr ciwbig, yn caniatáu ichi gyflawni cyfoeth mawr o ran amrywiaeth fiolegol. Mae ei ecosystemau yn gyfoethog o ran bioamrywiaeth ac mae hyn yn ei gwneud yn bwysig iawn ar gyfer cydbwysedd ecolegol y byd.

Daeareg a'r hinsawdd

ynysoedd y cefnfor tawel

Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi pa rai yw'r nodweddion ffurfio strwythurol a daearegol. Y Cefnfor Tawel yw'r basn cefnfor hynaf a mwyaf oll. Gellir ei ddyddio i oddeutu 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Ymhlith nodweddion strwythurol pwysicaf y llethr cyfandirol a'r basn, maent wedi gallu cael eu ffurfweddu diolch i'r ffenomenau daearegol amrywiol sy'n digwydd yn yr ardaloedd ger ymylon y platiau tectonig.

Ei silff gyfandirol mae'n eithaf cul mewn rhai rhanbarthau yn Ne America a Gogledd America, ond yn eithaf eang yn Awstralia ac Asia. Yn yr ardal hon, mae llawer iawn o gyfoeth fel arfer yn cael ei gronni mewn deunyddiau bioamrywiaeth a daearegol. Y tu mewn i'r Cefnfor Tawel mae mynyddoedd Mesoceanig sydd ag estyniad o 8.700 cilomedr ac sydd i'w gael o Gwlff California i dde-orllewin De America. Fel rheol mae ganddo uchder cyfartalog o 2130 metr uwchben gwely'r môr.

O ran yr hinsawdd, gellir gosod ei dymheredd mewn gwahanol ranbarthau hinsoddol. Yn benodol, fe'i diffinnir mewn 5 rhanbarth hinsoddol. Mae gennym y parth trofannau, canol lledredau, parth y tyffŵn, rhanbarth y monsŵn a'r cyhydedd. Mae'r gwyntoedd masnach yn datblygu yn y lledredau canol ac maent i'r de ac i'r gogledd o'r cyhydedd. Mae'r tymheredd yn weddol gyson trwy gydol y flwyddyn ac mae rhwng 21 a 27 gradd.

Fflora a ffawna'r Cefnfor Tawel

Credir yn aml fod gan ddyfroedd y Cefnfor Tawel natur homogenaidd a digynnwrf. Fodd bynnag, mae unrhyw ardal, hyd yn oed pelagig, yn amrywiol iawn yn union fel unrhyw ecosystem ddaearol arall. Yma mae amryw o geryntau morwrol yn sefyll allan ac, felly, llystyfiant yw'r adnodd bwyd pwysicaf i anifeiliaid y cefnfor. Mae digon o wymon a chloroffytau. Maent yn rhaniad o algâu gwyrdd sy'n cynnwys hyd at 8200 o rywogaethau ac fe'u nodweddir gan fod ganddynt gloroffyl a a b. Mae yna hefyd lawer iawn o algâu coch sy'n cael eu nodweddu gan arlliwiau coch oherwydd pigmentau ffycocyanin a phycoerythrin.

O ran y ffawna, oherwydd mae ei estyniad yn ysgubol, mae'n storio miloedd o rywogaethau, yn enwedig pysgod. Yma y plancton yw sylfaen yr holl fwyd a'r we fwyd. Mae'r rhan fwyaf o'r rhywogaethau sy'n rhan o blancton yn dryloyw ac yn dangos rhai lliwiau wrth edrych arnynt trwy ficrosgop. Mae lliwiau fel arfer yn amrywio o goch i las. Mae gan rai ohonynt gyfoledd gan fod ardaloedd o ddyfnderoedd nad yw golau haul yn cyrraedd atynt. Mewn ffawna morol mae yna bob math o pysgod, siarcod, morfilod, cramenogion, ac ati

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am y Cefnfor Tawel a'i nodweddion gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.