Trothwyon

trothwyon

Ym maes daeareg a daearyddiaeth a trothwy y pwysigrwydd mawr hwn. Mae'n iselder yn y ddaear sydd wedi'i amgylchynu gan dir uwch. Yn yr ardal hon, mae'r holl ddŵr sy'n disgyn iddo, gan gynnwys dŵr dyodiad ac eira wedi'i doddi, yn cydgyfarfod yn un sengl. Mewn ardal o dir isel sy'n cyfateb i allfa'r basn. Dyma lle mae'r afonydd, llynnoedd, aberoedd yn cael eu ffurfio ac yn gwagio i'r moroedd a'r cefnforoedd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am bwysigrwydd y basn hydrograffig, ei nodweddion a'i ddaeareg.

nodweddion allweddol

guadalquivir

Mae gan lawer o afonydd eu basn eu hunain, sy'n draenio'r tir cyfan. Er enghraifft, mae holl ardal ddraenio Afon Amazon yn ffurfio ei hardal ddraenio, fel y mae ardal ddraenio Afon Nile yw eich ardal ddraenio hydrolegol. Nhw yw'r brif system naturiol sy'n gyfrifol am gasglu a chludo dŵr a gwaddodion.

Gelwir y "llinell" sy'n gwahanu ac yn gwahaniaethu'r trothwyon cyfagos yn "fasn", sy'n ddim mwy na chyfres o strwythurau daearegol sydd ag uchder sylweddol i osgoi cydgyfeiriant dyfroedd y basn. Mae cribau, mynyddoedd, bryniau a chrevasses yn haenau nodweddiadol sy'n gallu gwahanu dyfroedd.

Mae basnau'n amrywio o ran maint, ond gallant fod mor fach â mawr, gan gwmpasu'r rhan fwyaf o ardaloedd gwlad ac ymestyn i sawl cilometr sgwâr. Y rheswm am hyn yw nad dim ond un afon sydd gan y basn, ond hefyd sawl llednant, sydd wedi'u cysylltu â chyrff dŵr mwy neu lai eraill.

Lawer gwaith mae afon fach yn cael ei hail-lenwi ag afon fawr neu'n cysylltu â nant neu lyn, felly bydd faint o ddŵr yn y basn yn cynyddu. Felly, mae basn mawr yn cynnwys prif nant a'i holl lednentydd, ond mae gan bob llednant fasn bach hefyd. Enghraifft: Mae Basn Afon Mississippi yn cynnwys 6 trobwll llai. Basn yr Amazon yw'r afon fwyaf oherwydd mae ganddi hi a'i holl lednentydd ardal ddraenio o fwy na 7 miliwn cilomedr sgwâr.

Trobwll yw'r brif system naturiol sy'n gyfrifol am gasglu a chludo dŵr a gwaddod mewn afonydd, nentydd a dyfrffyrdd eraill. Mae faint o hylif sy'n llifo yn dibynnu ar y glawiad sy'n digwydd, gallu amsugno, ymdreiddiad a dirlawnder y pridd, siâp y tir (gwastad, ar oleddf, ac ati), trydarthiad planhigion, anweddiad a ffactorau eraill. Yn fwy na hynny, bydd defnydd gormodol o ddŵr wyneb gan bobl yn lleihau faint o ddŵr yn y basn.

Mathau o drobwyntiau

Mae yna wahanol fathau o fasnau hydrograffig yn ôl eu morffoleg a'r man lle mae i'w ddarganfod. Dewch i ni weld pa rai yw'r prif rai:

 • Basn afon. Maent yn ardaloedd sydd wedi'u draenio gan afonydd a'u llednentydd, fel yn yr enghraifft a grybwyllwyd uchod. Fodd bynnag, mae mathau eraill o drobwyntiau
 • Basn strwythurol. Fe'u ffurfir trwy ddadleoli platiau tectonig. Maent yn fwy cyffredin mewn rhanbarthau cras.
 • Basn mewnol. Nid yw ei ddŵr yn llifo i'r môr neu'r cefnfor, ond mae'n tueddu i anweddu neu ddiferu i'r llawr. Mae gan y basnau strwythurol hyn systemau draenio mewnol.
 • Basn llyn. Mae'r basnau tectonig a geir yn y cymoedd yn cael eu blocio gan falurion, creigiau neu sylweddau eraill sy'n atal dŵr rhag rhyddhau, ac felly'n cael eu trapio yn y malurion ac yn ffurfio llynnoedd.
 • Basn gwaddodol. Basnau hydrolegol strwythurol ydyn nhw gyda pantiau main yn cynnwys haenau o ddeunyddiau craig ac organig.
 • Basn cefnfor. Maent yn cyfateb i'r pantiau mawr y mae cefnforoedd y byd wedi'u lleoli arnynt, felly ym mhob cefnfor mae basn

Llygredd a phwysigrwydd

dŵr halogedig

Llygredd a threfoli yw rhai o'r bygythiadau difrifol sy'n bygwth trothwyon y byd. Mae trothwyon dŵr yn chwarae rhan sylfaenol wrth gynnal ecoleg a bywyd organebau, gan gynnwys bodau dynol. Dŵr yw un o'r adnoddau naturiol pwysicaf yn y byd ac mae'n angenrheidiol i'w fwyta gan bawb.

Llygredd, trefoli a gor-ddefnyddio adnoddau (rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion dyfroedd, mwynau, ac ati) ei ddyfroedd yn fygythiadau difrifol sy'n peryglu eu dyfalbarhad ar y ddaear. Mae llawer o lywodraethau wedi sefydlu grwpiau rheoli trothwy, ond y gwir yw bod pwy bynnag sy'n ceisio gofalu am y dŵr hefyd yn helpu i amddiffyn y trothwy.

Mae trothwyon dŵr yn bwysig ar gyfer datblygu ecosystemau a gweithgareddau dynol. Beth yw pwysigrwydd y basn? Rydyn ni'n dangos rhai enghreifftiau i chi:

 • Yn gyntaf, rheoleiddio llif y dŵr, felly mae ei bresenoldeb yn lleihau'r risg o drychinebau naturiol fel llifogydd neu dirlithriadau.
 • Yn ogystal â hyn, rheoleiddio ansawdd dŵr ac yn ffynhonnell dŵr ffres, bwyd i'r holl fioamrywiaeth sy'n byw ar y ddaear.
 • Gan fod llif y dŵr yn y basn yn gyflym iawn, gallwn gael egni trydan dŵr i gyflawni ein gweithgareddau.
 • Yn olaf, ni allwn fethu â sôn am harddwch basn yr afon, sy'n aml yn rhan o'n gweithgareddau hamdden.

Ffurfio a strwythur basnau hydrograffig

Yn y cylch dŵr, mae dŵr glaw yn casglu mewn sianeli bach sy'n ffurfio llethrau i ffurfio basnau hydrolegol, gan agor llawer o sianeli o hyd byr. Mae rhan o'r dŵr glaw yn anweddu neu'n llifo i mewn ac mae'r rhan arall yn cylchredeg i lawr y llethr. Pan fydd y basn yn ddigon mawr, gall llif yr wyneb a'r llif tanddaearol gynhyrchu llif dŵr parhaol, gan ffurfio basn hydrolegol cyflawn.

Rhennir trothwyon dŵr yn sawl rhan. Gawn ni weld beth ydyn nhw:

 • Basn uchaf: dyma'r ardal lle mae ffynhonnell y brif afon wedi'i lleoli mewn ardaloedd o lethrau a mynyddoedd.
 • Basn canol: Dyma'r ardal sy'n cyfateb i ddyffryn afon, lle mae'n igam-ogamu yn gyffredinol.
 • Basn isaf: Dyma'r parth isel lle mae'r afonydd yn colli cyflymder, cryfder a gwaddod yr holl ddeunyddiau a gesglir, gan ffurfio gwastadeddau.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am beth yw trobwynt, beth yw ei nodweddion a'i bwysigrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Peidio meddai

  Mae'r cyhoeddiad hwn yn ddiddorol, parhewch i gyfoethogi ein gwybodaeth.