Taphonomi

taffonomi

La taffonomi Mae'n ddisgyblaeth sy'n perthyn i baleontoleg. Mae'n gyfrifol am astudio'r holl brosesau sydd wedi digwydd cyn, yn ystod ac ar ôl claddu organeb mewn safle archeolegol. Gall y ddisgyblaeth hon ddarparu llawer iawn o wybodaeth am y prosesau sy'n effeithio ar esgyrn ar gyfer y cofnod ffosil.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am taffonomi a'i bwysigrwydd i gael gwybodaeth o'r gorffennol.

Astudiaeth o taffonomi

taffonomi a phwysigrwydd

Rhoddwyd tarddiad y ddisgyblaeth hon gan Ivan A. Efremov ym 1940. Mae'n ddisgyblaeth wyddonol sy'n ceisio astudio'r hyn sy'n digwydd gydag olion organig o'r biosffer i'r lithosffer. Mae taffonomi yng Ngwlad Groeg yn golygu deddfau claddu. Cododd hyn trwy bryder a oedd gan Efremov o ran dehongli rhai gwallau a oedd yn y ffosiliau oherwydd gweithredoedd amryw asiantau paleoecolegol.

O greu'r ddisgyblaeth wyddonol hon, roedd yr amcanion, y dulliau a'r technegau astudio yn cynyddu. Mae hyn hefyd oherwydd y ffaith bod cwestiynau newydd wedi codi ynghylch prosesau ffosileiddio a chadwraeth nodweddion paleobiolegol. Rhaid cofio bod gweddillion y ffosiliau hefyd yn destun gweithredoedd micro-organebau a'u hymddygiadau amrywiol.

Prosesau taffonomig

Fel y gellir disgwyl, rhaid dosbarthu'r prosesau sy'n digwydd mewn Taphonomi. Mae'r prosesau hyn wedi'u grwpio i ddau brif gategori:

 • Prosesau biostratinomig
 • Prosesau Fossyldiagenetig

Diolch i'r rhaniad hwn o'r gwahanol brosesau a astudiwyd mewn Taphonomi, gellir pwysleisio pa brosesau ac asiantau sy'n gweithredu ar weddillion organebau mewn dau gyd-destun gwahaniaethol iawn. Ar y naill law, mae gennym yr ochr subaerial ac, ar y llaw arall, yr is-wyneb. Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi'n fanylach pa un o'r ddwy broses sydd wedi'u rhannu'n fras.

Prosesau biostratinomig

Nhw yw'r rhai sy'n profi ffosiliau cyn cael eu claddu. Hynny yw, mae'r micro-organebau yn gweithredu ar y cyrff i allu dadelfennu'r deunydd organig. Unwaith y bydd y gweddillion ar ôl, maen nhw'n cael eu claddu dros amser. Ar ôl iddo gael ei gloi i mewn, mae'n ildio i tafocenosis. Nid yw tafocenosis yn ddim mwy na'r set o weddillion organebau sydd wedi'u claddu gyda'i gilydd. Yr enw ar yr ardal gyfan y mae'r organebau claddedig hyn yn byw yw tafotop.

Gelwir y cam y claddir yr endidau ynddo yn gadwraeth wahaniaethol. Mae'r cam hwn yn cynnwys yr holl brosesau, asiantau a thrawsnewidiadau sydd wedi ymyrryd ar yr esgyrn yn ystod yr eiliadau cyn eu claddu. Gall yr asiantau a'r prosesau hyn addasu strwythur mewnol ac allanol yr esgyrn cyn eu claddu.

Yn anffodus, mewn prosesau biostratinomig dyma lle mae'r golled fwyaf o wybodaeth o'r cofnod ffosil yn digwydd. Mae hyn oherwydd bod gan organebau lawer o ddeunydd organig sy'n hawdd ei ddadelfennu ar ôl marwolaeth. Dim ond mewn rhai amodau eithriadol y gellir gwarchod rhan o'r mater organig hwn.

Cadwch mewn cof bod organeb farw yn dal i fod yn bresennol ar y we fwyd. Mae hyn oherwydd bod nifer o anifeiliaid, ffyngau a bacteria yn sborionwyr.. Scavengers yw'r bodau byw hynny sy'n gyfrifol am gael gwared ar fater marw. Maent yn gydrannau pwysig iawn mewn ecosystemau a'u cydbwysedd ecolegol. Am y rheswm hwn, gan fod corff organeb yn y we troffig, gellir colli llawer iawn o wybodaeth gan fod ei ddeunydd organig yn cael ei leihau.

Rhennir y prosesau hyn yn 4 pwynt:

 • Ailgyfeirio: a yw'r broses yn gysylltiedig â chludo'r gweddillion. Yn ystod y broses hon, mae gweithredoedd ysglyfaethwyr yn eithaf pwysig, gan eu bod yn gallu cydio yn eu hysglyfaeth a'i falu. Mae argaeau eraill nad ydyn nhw mor dirywiedig.
 • Dadleoli: dyma'r broses sy'n digwydd mewn organebau sydd â sgerbwd o wahanol elfennau. Canlyniad y broses hon yw gwahanu'r gwahanol rannau o'r un organeb.
 • Darnio: Dyma'r broses sy'n cynnwys torri'r darnau i gyd yn rhai llai. Mae a wnelo hyn â gweithredoedd llawer o sborionwyr sy'n bwyta gweddillion deunydd organig i anrheg o amgylch yr esgyrn.
 • Cyrydiad: yn cwmpasu'r holl effeithiau a achosir gan sgrafelliad corfforol, biolegol a diddymiad cemegol. Mae'n effaith ychydig yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gyda hindreulio creigiau.

Prosesau Fossyldiagenetig

Y prosesau hyn yw'r rhai a brofir gan yr endidau sy'n cael eu cadw ar ôl eu claddu. Unwaith y byddant yn y lithosffer, mae cadwraeth wahaniaethol yn digwydd. Dyma lle mae'n deall gweithred gwahanol gyfryngau, prosesau a thrawsnewidiadau sy'n ymyrryd ar fater organig yn ystod y cyfnod claddu. Yn yr un modd â'r prosesau blaenorol, gall y rhain hefyd ddod yn ddinistriol a cholli llawer iawn o wybodaeth a rhai posibl.

Mae rhai o'r prosesau sy'n digwydd yn mwyneiddiad erydiad, permineralization, neoformiaeth, ailrystallization, amnewid, diddymu neu gywasgu. Mae'r prosesau hyn yn dibynnu ar newidynnau eraill megis gweithredu cloddio anifeiliaid fel mwydod. Mae yna hefyd ficro-organebau amrywiol sy'n byw o dan y ddaear, cydrannau cemegol yr isbridd, dylanwad llifau hydrolig a rhai ffactorau eraill sy'n gweithredu ar yr olion ffosil.

Amcan Taphonomi

Ar ôl i ni gyflwyno'r holl brosesau a all weithredu ar yr organebau yn y broses gladdu, rydyn ni'n mynd i ddadansoddi pa amcan yw'r Taphonomi. Fe wnaethant ganolbwyntio ar astudio esgyrn anifeiliaid a geir mewn safleoedd archeolegol.

Yn raddol, mae rhai agweddau fel cludo esgyrn wedi bod yn dod yn bwysicach er mwyn cael mwy o wybodaeth. Meysydd astudio Taphonomi heddiw yn gyfrifol am ddadansoddi'r gorymdeithiau a'r traciau sy'n ymddangos ar wyneb yr esgyrn. Gallai'r traciau hyn fod â tharddiad anthropig. Dyma sut mae'n bosibl astudio rhyw ffordd o fyw bodau dynol y gorffennol ac mae'n tynnu sylw at astudio marciau esgyrn cnawd.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am Daphonomi a'i bwysigrwydd gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.