Tîm golygyddol

Mae Meteoroleg ar y Rhwyd yn wefan sy'n arbenigo mewn lledaenu Meteoroleg, hinsoddeg a gwyddorau cysylltiedig eraill fel Daeareg neu Seryddiaeth. Rydym yn lledaenu gwybodaeth drylwyr am y pynciau a'r cysyniadau mwyaf perthnasol yn y byd gwyddonol ac rydym yn eich diweddaru ar y newyddion pwysicaf.

Mae tîm golygyddol Meteorología en Red yn cynnwys grŵp o arbenigwyr mewn meteoroleg, hinsoddeg a gwyddorau amgylcheddol. Os ydych chi hefyd eisiau bod yn rhan o'r tîm, gallwch chi anfonwch y ffurflen hon atom i ddod yn olygydd.

[dim_cnoc]

Golygyddion

 • Portillo Almaeneg

  Graddiodd mewn Gwyddorau Amgylcheddol a Meistr mewn Addysg Amgylcheddol o Brifysgol Malaga. Astudiais feteoroleg a hinsoddeg yn y ras ac rwyf bob amser wedi bod yn angerddol am gymylau. Yn y blog hwn rwy'n ceisio trosglwyddo'r holl wybodaeth angenrheidiol i ddeall ychydig mwy am ein planed a sut mae'r awyrgylch yn gweithio. Rwyf wedi darllen nifer o lyfrau ar feteoroleg a dynameg yr awyrgylch yn ceisio dal yr holl wybodaeth hon mewn ffordd glir, syml a difyr.

 • David melguizo

  Rwy'n Ddaearegwr, Meistr mewn Geoffiseg a Meteoroleg, ond yn anad dim rwy'n angerddol am wyddoniaeth. Darllenydd rheolaidd o gyfnodolion gwyddonol gwaith agored fel Gwyddoniaeth neu Natur. Fe wnes i brosiect mewn seismoleg folcanig a chymryd rhan mewn arferion asesu effaith amgylcheddol yng Ngwlad Pwyl yn Sudetenland ac yng Ngwlad Belg ym Môr y Gogledd, ond y tu hwnt i'r ffurfiant posib, llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd yw fy angerdd. Nid oes unrhyw beth fel trychineb naturiol i gadw fy llygaid ar agor a chadw fy nghyfrifiadur ymlaen am oriau i'm hysbysu amdano. Gwyddoniaeth yw fy ngalwedigaeth a fy angerdd, yn anffodus, nid fy mhroffesiwn.

 • Luis Martinez

  Rwyf bob amser wedi fy swyno gan natur a'r ffenomenau meteorolegol sy'n digwydd ynddo. Oherwydd eu bod mor drawiadol â'u harddwch ac maent yn gwneud i ni weld ein bod yn dibynnu ar eu hegni. Maen nhw'n dangos i ni ein bod ni'n rhan o gyfanwaith mwy pwerus. Am y rheswm hwn, rwy'n mwynhau ysgrifennu a gwneud popeth sy'n ymwneud â'r byd hwn yn hysbys.

 • Lola curiel


Cyn olygyddion

 • Casalau Claudi

  Cefais fy magu yng nghefn gwlad, gan ddysgu o bopeth a oedd o'm cwmpas, gan greu symbiosis cynhenid ​​rhwng profiad a'r cysylltiad hwnnw â natur. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, ni allaf helpu ond cael fy swyno gan y cysylltiad hwnnw yr ydym i gyd yn ei gario oddi mewn inni i'r byd naturiol.

 • A. Stephen

  Fy enw i yw Antonio, mae gen i radd mewn Daeareg, Meistr mewn Peirianneg Sifil wedi'i chymhwyso i Waith Sifil a Meistr mewn Geoffiseg a Meteoroleg. Rwyf wedi gweithio fel daearegwr maes ac fel ysgrifennwr adroddiadau geodechnegol. Rwyf hefyd wedi cynnal ymchwiliadau micrometeorolegol i astudio ymddygiad CO2 atmosfferig ac isbridd. Rwy'n gobeithio y gallaf gyfrannu fy gronyn o dywod i wneud disgyblaeth mor gyffrous â meteoroleg yn fwy a mwy hygyrch i bawb.