Sut mae cwmpawd yn gweithio?

cyfeiriadedd

Mae'r cwmpawd wedi bod yn wrthrych diddorol erioed, yn aml yn gysylltiedig ag antur, fforio a'r awyr agored. Ar un adeg fe'i defnyddiwyd yn bennaf gan forwyr a fforwyr ar eu mordeithiau o amgylch y byd neu gan helwyr trysor yn chwilio am drysorau cudd. Fodd bynnag, yn y cyfnod modern, mae'r cwmpawd wedi esblygu y tu hwnt i fod yn offeryn llywio yn unig. Heddiw, mae anturwyr yn ei ddefnyddio'n aml yn ystod cyrsiau cyfeiriannu, tra bod teithwyr ar longau ac awyrennau yn ei ddefnyddio i gyfeirio eu hunain. Nid yw llawer o bobl yn gwybod sut mae cwmpawd yn gweithio.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi sut mae cwmpawd yn gweithio, ei nodweddion a'i agweddau i'w hystyried.

Beth yw cwmpawd

cwmpawd ar fapiau

Offeryn yw'r cwmpawd sy'n gweithio gan ddefnyddio maes magnetig y Ddaear. Mae'n cynnwys nodwydd magnetedig sy'n cael ei hongian ar golyn, gan ganiatáu iddo gylchdroi'n rhydd. Mae pegwn gogleddol y nodwydd yn pwyntio tuag at begwn gogleddol magnetig y Ddaear ac, o ganlyniad, Gellir defnyddio'r cwmpawd i bennu cyfeiriad gogledd magnetig. Mae symudiad y nodwydd yn cael ei ddylanwadu gan y grymoedd magnetig a roddir arni gan faes magnetig y Ddaear, gan achosi iddi alinio â chyfeiriad y maes. Felly, trwy ddefnyddio'r cwmpawd, gall rhywun benderfynu'n gywir beth yw eich cyfeiriad a llywio trwy dir anhysbys.

Mae meddu ar wybodaeth am sut mae cwmpawd yn gweithio yn hanfodol wrth lywio ardaloedd agored. yn enwedig ar adegau o argyfwng neu pan nad yw cysylltedd GPS yn bosibl. Mae cyfarwyddiadau cardinal a defnyddio'r befel a'r nodwydd bwyntio yn sgiliau goroesi hanfodol os penderfynwch fentro allan i'r gwyllt i chwilio am antur.

Mae ymarferoldeb y cwmpawd wedi bod yn ddirgelwch ers tro, ond mae ei weithrediad mewnol yn eithaf syml. Mae'r cwmpawd yn gweithio yn seiliedig ar y rhyngweithio rhwng maes magnetig y Ddaear a nodwydd magnetig bach y tu mewn i'r ddyfais. Mae'r nodwydd hon wedi'i hongian yn y fath fodd sy'n caniatáu iddo symud yn rhydd ac alinio â phegwn gogledd magnetig y Ddaear. Yn dilyn cyfeiriadedd y nodwydd, Gall y defnyddiwr bennu ei gyfeiriad ei hun o'i gymharu â gogledd magnetig.

Sut mae cwmpawd yn gweithio?

Sut mae cwmpawd yn gweithio i gyfeirio eich hun?

Mae'n nodweddiadol i blant gwestiynu mecaneg cwmpawd pan fyddant yn dod ar ei draws gyntaf. Yn ffodus, mae'r esboniad o ymarferoldeb y cwmpawd yn eithaf syml. Mae'r cwmpawd yn gweithio oherwydd maes magnetig y Ddaear. Felly, mae cwmpawd magnetig syml, fel sy'n cael ei gludo'n aml gan gerddwyr a mynyddwyr, yn gweithio ar egwyddor syml. Mae nodwydd symudol y tu mewn i'r cwmpawd yn adweithio i fagnet, sef y Ddaear mewn gwirionedd. Mae hyn oherwydd bod ein planed yn cynnwys swm sylweddol o haearn ac felly'n fagnetig. Mae nodwydd symudol fechan y cwmpawd yn defnyddio'r priodwedd hwn i ddangos cyfeiriad y Gogledd a'r De.

Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, mai dim ond os nad yw'r cwmpawd yn agos iawn at unrhyw fagnetau eraill y mae'r mecanwaith hwn yn gweithio. Mae nodwydd cwmpawd fel arfer wedi'i wneud o ddur magnetig ac yn gyffredinol mae'n darparu brasamcan o gyfeiriad y gogledd, er nad yw'n gwbl gywir. Fodd bynnag, mae'r offeryn hwn yn ddefnyddiol iawn i gyfeirio'ch hun yn gyflym. Er mwyn sicrhau'r ymarferoldeb gorau posibl, mae'n hanfodol bod y nodwydd yn cael ei gosod gyda'r ffrithiant lleiaf posibl i sicrhau ei bod yn symud yn ddirwystr. Os nad yw'r nodwydd wedi'i osod yn gywir, gall achosi i'r saeth nodi cyfeiriad y gogledd yn anghywir.

Mae'r mecaneg y tu ôl i feysydd magnetig y Ddaear yn bwnc cymhleth. Mae esboniad cryno yn ymwneud â'r syniad sydd gan y Ddaear craidd haearn solet yn ei ganol sydd wedi'i amgylchynu gan fetel tawdd. Mae symudiad y metel hylifol hwn yn creu cerrynt trydanol sy'n cynhyrchu maes magnetig y blaned. Y maes magnetig hwn yw'r hyn sy'n amddiffyn y Ddaear rhag gwynt solar niweidiol ac ymbelydredd solar a fyddai fel arall yn peryglu ein planed.

Ymddygiad nodwydd

sut mae cwmpawd yn gweithio

I dreiddio'n ddyfnach i'r mecaneg, mae'r esboniad o ymddygiad nodwydd cwmpawd, bob amser yn pwyntio tua'r gogledd, braidd yn gymhleth. Mae polion magnetig y Ddaear a'r maes magnetig cysylltiedig yn helpu i gyfeirio'r nodwydd. Mae polyn magnetig negyddol y Ddaear ar ei gryfaf ger ei phegwn gogleddol daearyddol, gan orfodi nodwydd y cwmpawd magnetig i nodi cyfeiriad y gogledd go iawn. Yn y bôn, Mae nodwydd y cwmpawd ei hun yn fagnet sy'n alinio â llinellau maes magnetig y Ddaear.

Dylid nodi bod y goleuadau gogleddol yn ffenomenau naturiol sy'n deillio o faes magnetig y Ddaear. Mae'r goleuadau hyn yn cael eu creu gan ronynnau ynni uchel sy'n rhyngweithio â maes magnetig y Ddaear, a achosir gan wyntoedd solar. Mae'n werth nodi hefyd y gellir dod o hyd i'r auroras hyn hefyd yn hemisffer y de, lle cânt eu hadnabod fel auroras Awstralia.

Pwysigrwydd meysydd magnetig y Ddaear

Dau begwn amlwg maes magnetig y Ddaear yw Pegwn y Gogledd Daearyddol a Pegwn y Gogledd Magnetig. Tra bod Pegwn y Gogledd Daearyddol wedi'i leoli ym mhwynt mwyaf gogleddol echelin y Ddaear, Pegwn y Gogledd Magnetig yw lle mae maes magnetig y Ddaear yn pwyntio'n fertigol i lawr. Nid yw'r ddau begwn hyn yn cyd-daro ac nid yw eu safleoedd yn sefydlog. Mae'n hysbys bod Pegwn y Gogledd magnetig, yn arbennig, Mae'n symud oherwydd newidiadau ym maes magnetig y Ddaear.

Gellid anwybyddu'r ffaith nad yw Pegwn y Gogledd daearyddol a Pegwn y Gogledd magnetig bob amser yn meddiannu'r un gofod ffisegol. Pegwn y Gogledd magnetig Mae'n symud tua 60 cilomedr bob blwyddyn oherwydd symudiad haearn yng nghraidd y Ddaear, a all achosi gwahaniaeth o sawl cilomedr rhwng Gwir Ogledd a Gogledd Magnetig. Er gwaethaf yr amrywiadau hyn, nid ydynt yn arwyddocaol o ran llywio, gan nad yw'r cwmpawd yn ddigon cywir i nodi union leoliad Pegwn y Gogledd.

Mae "dirywiad magnetig" yn cyfeirio at y gwahaniaeth rhwng Pegwn y Gogledd daearyddol a'r polyn magnetig, a all amrywio ychydig yn dibynnu ar ble mae pob un wedi'i leoli ar y Ddaear. Ym mis Medi 2019, Lleolwyd y ddau begwn yn gyd-ddigwyddiad yn union yr un lle am y tro cyntaf ers mwy na thair canrif a hanner. Cafodd y digwyddiad hwn sylw ar gyfryngau cymdeithasol oherwydd bod y cwmpawdau yn Arsyllfa Frenhinol Greenwich yn pwyntio tuag at True North yn hytrach na Magnetig North. Mae gan Arsyllfa Frenhinol Greenwich hanes hir o astudio maes magnetig y Ddaear.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am sut mae cwmpawd yn gweithio a sut i'w ddefnyddio.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.