Stormydd solar

nodweddion storm solar

y stormydd solar yn ffenomenau sy'n digwydd yn aml yn yr haul o bryd i'w gilydd. Maent fel arfer yn gyfnodol a gallant effeithio'n negyddol ar ein planed. Maent yn cael eu sicrhau gan wyddonwyr ac yn anodd eu cyfrifo.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am stormydd solar, beth yw eu tarddiad a'u canlyniadau posib.

Beth yw stormydd solar

difrod i dir o stormydd solar

Mae stormydd solar yn ffenomenau sy'n digwydd oherwydd gweithgaredd solar. Er bod y seren hon ymhell o'n planed, mae'r haul a'i weithgareddau yn ymyrryd â maes magnetig y ddaear. Mae yna lawer o bobl sy'n credu na fydd stormydd solar yn achosi difrod go iawn, er y profwyd mewn rhai achosion y gallant. Mae'r ffenomenau hyn yn ganlyniad fflamau solar a ffrwydradau màs coronaidd. Y ffrwydradau folcanig hyn maent yn cynhyrchu ffrwydradau gwynt solar a gronynnau sy'n ymledu tuag at ein planed.

Unwaith y bydd yn mynd i mewn i faes magnetig y Ddaear, bydd yn cynhyrchu storm geomagnetig a fydd yn para am sawl diwrnod. Mewn stormydd solar, mae gennym weithgaredd magnetig ar wyneb yr haul, sy'n achosi smotiau haul. Os yw'r smotiau haul hyn yn fawr, byddant yn achosi fflamau solar. Mae'r holl weithgareddau hyn fel arfer yn llawn asthma o'r haul. Pan fydd y plasma hwn yn cael ei alldaflu, mae'r ail ffenomen a elwir yn alldafiadau màs coronaidd yn digwydd.

Oherwydd y pellter rhwng y ddaear a'r haul, fel rheol mae'n cymryd tua 3 diwrnod i'r gronynnau gyrraedd. Dyma un o'r rhesymau pam y gallwch chi weld y Northern Lights. Mae gan yr haul gylch 11 mlynedd ac mae gwyddonwyr yn credu bod y brig mwyaf o weithgaredd solar yn 2013. Digwyddodd un o'r stormydd solar gwaethaf a gofnodwyd ym 1859 ac mae'n enwog am ddigwyddiad Carrington. Achosodd y storm solar hon broblemau electromagnetig difrifol ar y ddaear. Gellir gweld y Northern Lights mewn lleoedd na ellir eu rhestru fel rheol. Mae yna broblemau mawr hefyd gydag offer electromagnetig.

Digwyddodd stormydd solar mwynach eraill ym 1958, 1989, a 2000. Roedd effaith y storm yn fach, ond roedd toriad pŵer a difrod i'r lloeren.

Tarddiad

stormydd solar treisgar

Mae stormydd solar yn cynnwys ffrwydradau treisgar o plasma a gronynnau gwefredig, a elwir yn fflerau ac, yn bwysicach fyth, alldafliad màs coronaidd. Pan fydd cylchred yr haul yn cyrraedd ei weithgaredd uchaf, mae storm solar yn digwydd. Hynny yw, pan fydd gweithgaredd magnetig yr haul yn dod yn gryfach ac yn dechrau dirywio. Mae alldafiadau màs coronaidd fel arfer yn digwydd ar ôl electrocautery, Ond nid yw fel hyn bob amser. Mae uchafswm gweithgaredd solar bob 11 mlynedd. Dechreuodd y tro olaf ddiwedd 2012 a pharhaodd tan 2013.

Mae gweithgaredd magnetig yr haul yn achosi i gylch plasma ffurfio ar ei wyneb. Pan fydd y gweithgaredd magnetig yn gryfach, mae yna lawer o gylchoedd sy'n gwrthdaro â'i gilydd, gan achosi ffrwydrad mawr o plasma. Maent yn cyrraedd tymereddau degau o filiynau o raddau.

Canlyniadau posib

stormydd solar

Os yw'r ffenomen hon yn fawr, gall dorri ar draws y trydan ar y ddaear. Un o'r effeithiau mwyaf difrifol y gall ei gael yw y bydd yn dileu trydan ledled y byd. Rhaid newid yr holl weirio i droi yn ôl ymlaen. Mae hefyd yn effeithio'n ddifrifol ar gyfathrebu a lloerennau. Ni allwn wadu bod dynoliaeth wedi'i seilio'n bennaf ar loerennau. Heddiw rydyn ni'n defnyddio lloerennau ar gyfer popeth. Fodd bynnag, gall stormydd solar ddinistrio neu achosi i loerennau roi'r gorau i weithio.

Gall hefyd effeithio ar ofodwyr sy'n cynnal astudiaethau amrywiol yn y gofod. Mae stormydd solar yn rhyddhau llawer o ymbelydredd. Mae ymbelydredd yn niweidiol i'n hiechyd. Gall achosi canser a phroblemau i'r plant. Y broblem gydag ymbelydredd yw ei amlygiad a'i faint. Oherwydd cynhyrchion trydanol ac electronig, mae pawb fwy neu lai yn agored i rywfaint o ymbelydredd. Fodd bynnag, mae unrhyw un sydd wedi bod yn agored i lawer o ymbelydredd ers amser maith yn fwy tebygol o ddatblygu rhai o'r afiechydon hyn.

Mae llawer o anifeiliaid yn sensitif i newidiadau ym maes magnetig y Ddaear, felly gall stormydd solar eu disorient. Gall adar ac anifeiliaid eraill sy'n mudo dan arweiniad maes magnetig y Ddaear golli eu ffordd neu hyd yn oed farw, peryglu goroesiad y rhywogaeth.

Perygl arall o'r ffenomen hon yw y gall adael y wlad gyfan heb drydan am fisoedd. Bydd hyn yn achosi niwed difrifol i economi'r wladwriaeth a gall gymryd sawl blwyddyn i ddychwelyd i'r lefelau cyfredol. Rydym wedi dod mor ddibynnol ar dechnoleg nes bod ein heconomi gyfan yn troi o'u cwmpas.

Difrod storm solar i'r Ddaear

Nawr ein bod wedi gweld stormydd solar a all amharu ar gyfathrebu a gridiau pŵer ac achosi toriadau pŵer, gellir dweud ein bod heddiw wedi rhedeg i mewn i storm debyg i'r un a ddigwyddodd ym 1859, a bydd bywyd yn cael ei barlysu'n llwyr. Yn ystod Storm Carrington, cofnodwyd y Northern Lights yng Nghiwba a Honolulu, tra ymddangosodd yr aurora deheuol yn Santiago de Chile.

Dywedir bod golau’r wawr mor fawr fel mai dim ond yng ngoleuni’r wawr y gallwch chi ddarllen y papur newydd. Er bod llawer o adroddiadau am Storm Carrington yn dal i fod yn chwilfrydig, os bydd rhywbeth fel hyn yn digwydd heddiw, efallai y bydd y seilwaith uwch-dechnoleg yn dod i stop. Fel y soniasom o'r blaen, mae bodau dynol wedi dibynnu'n llwyr ar dechnoleg. Mae gan ein heconomi gysylltiad agos ag ef. Os bydd technoleg yn stopio gweithio, bydd yr economi yn marweiddio.

Mae rhai arbenigwyr yn honni y bydd ymyrraeth drydanol mor gryf ag offer telegraff niweidiol hyd yn oed yn fwy peryglus. Rhennir stormydd solar yn dri cham, ond nid oes angen i bob cam ddigwydd mewn storm. Y cyntaf yw ymddangosiad fflerau solar. Dyma lle mae pelydrau-X a pelydrau uwchfioled yn ïoneiddio'r awyrgylch uchaf. Dyma sut mae ymyrraeth yn digwydd mewn cyfathrebu radio.

Mae stormydd ymbelydredd yn hwyr a gallant fod yn beryglus iawn i ofodwyr yn y gofod. Yn olaf, mae'r trydydd cam yn gam lle gellir dewis ansawdd y corona, sef cwmwl o ronynnau gwefredig, a all gymryd sawl diwrnod i gyrraedd awyrgylch y ddaear. Pan wnes i daro'r awyrgylch bydd yr holl ronynnau yn yr haul yn rhyngweithio â maes magnetig y ddaear. Mae hyn yn achosi amrywiadau electromagnetig cryf. Mae pryder ynghylch y canlyniadau y byddai'n eu cael ar GPS, ar ffonau, awyrennau a cherbydau modur presennol.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am stormydd solar a'u nodweddion gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.