stormydd geomagnetig

stormydd geomagnetig

y stormydd geomagnetig yn aflonyddwch ym maes magnetig y Ddaear sy'n para o ychydig oriau i ddyddiau. Mae eu tarddiad yn allanol ac maent yn deillio o gynnydd sydyn mewn gronynnau a allyrrir gan fflachiadau solar sy'n cyrraedd y magnetosffer, gan greu newidiadau ym maes magnetig y Ddaear. Mae stormydd geomagnetig yn fyd-eang eu natur ac yn dechrau ar bob pwynt ar y Ddaear ar yr un pryd. Fodd bynnag, mae maint y stormydd a welir yn amrywio o le i le, a pho uchaf yw'r lledred, y mwyaf yw'r maint.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw stormydd geomagnetig, beth yw eu nodweddion a'u perygl.

Ffurfio stormydd geomagnetig

stormydd geomagnetig yn y gofod

Mae stormydd geomagnetig yn gysylltiedig â gweithgaredd solar. Mae'r haul yn gyson yn allyrru gronynnau yn yr hyn a elwir yn "wynt solar." Nid yw'r gronynnau hyn fel arfer yn treiddio i atmosffer y Ddaear oherwydd eu bod yn cael eu gwyro gan fagnetosffer y Ddaear.

Fodd bynnag, nid oes gan yr Haul weithgaredd cyson, ond yn hytrach mae'n arddangos gweithgaredd sy'n amrywio dros gyfnod o 11 mlynedd, yn yr hyn a elwir yn "gylchred solar", sy'n cael ei feintioli gan nifer y smotiau haul y mae'n eu gweld ym mhob cyfnod. moment. . Yn ystod y cylch 11 mlynedd hwn, mae'r Haul wedi amrywio o weithgarwch lleiaf gyda smotiau haul bron â diflannu i'r gweithgaredd mwyaf posibl gyda chynnydd sylweddol yn nifer y smotyn haul.

Mae smotiau haul yn cyfateb i ranbarthau oerach yn ffotosffer yr haul lle mae'r maes magnetig yn gryf iawn ac yn cael eu hystyried yn rhanbarthau gweithredol yr haul. Yn y smotiau haul hyn y mae fflachiadau solar ac echdoriadau màs coronaidd (CMEs) yn cael eu creu. ) Yn cyfateb i ffrwydrad treisgar sy'n taflu llawer iawn o ddeunydd coronaidd i'r cyfrwng rhyngblanedol, gan addasu dwysedd y gwynt solar a'i gyflymder.

Pan fydd CMEs yn ddigon mawr ac yn digwydd i gyfeiriad y Ddaear, gall dwysedd a chyflymder cynyddol y gwynt solar warthu magnetosffer y Ddaear, gan greu stormydd geomagnetig. Mae'r rhain yn effeithio ar y blaned gyfan ar yr un pryd, ac yn dibynnu ar ba mor gyflym y mae'r gwynt solar yn cyrraedd gan ddiarddel yn dreisgar, gallant gymryd diwrnod neu ychydig ddyddiau i ddigwydd, gan fod y ffenomen hon yn digwydd ar yr Haul.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o deithiau lloeren wedi'u lansio i'r gofod i monitro gweithgaredd yr haul o wahanol leoliadau ac i allu rhybuddio am echdoriadau màs coronaidd a allai effeithio ar y Ddaear.

Sut i fesur stormydd geomagnetig?

difrod telathrebu

Mae storm geomagnetig yn cael ei chofnodi mewn arsyllfeydd geomagnetig fel aflonyddwch eithaf sydyn sy'n effeithio ar gydrannau maes magnetig y Ddaear ac sy'n parhau am ddiwrnod neu fwy nes bod tawelwch wedi'i adfer.

i feintioli maint y stormydd geomagnetig defnyddiwyd y Mynegai Geomagnetig. O'r rhain, y rhai a ddefnyddir fwyaf yw'r mynegai Dst, sy'n cynrychioli gweithgaredd magnetig rhwydwaith o bedwar arsyllfa geomagnetig sydd wedi'u lleoli ger y cyhydedd magnetig, a'r mynegai tair awr, sy'n cynrychioli'r gweithgaredd

Perfformir geomagnetiaeth bob tair awr. Ymhlith yr olaf, y mynegai K yw'r un a ddefnyddir fwyaf, sef mynegai geomagnetig lled-logarithmig, sy'n cynrychioli aflonyddwch y maes geomagnetig lleol, ac mae'n seiliedig ar gromlin amrywiad dyddiol yr arsyllfa geomagnetig ar ddiwrnodau tawel. Mae hyn yn cael ei fesur bob tair awr. Ar lefel blanedol, diffinnir y mynegai Kp, a geir trwy gyfrifo cyfartaledd pwysol y mynegeion K a welir mewn rhwydwaith byd-eang o arsyllfeydd geomagnetig.

Mae asiantaeth yr Unol Daleithiau NOAA wedi diffinio graddfa i fesur dwyster ac effaith stormydd geomagnetig. Mae'n cynnwys pum gwerth posibl (G1 i G5) sy'n gysylltiedig â'r gwerth mynegai Kp a gyrhaeddwyd ac a gynrychiolir amledd cyfartalog y maent yn digwydd ym mhob cylch solar.

Mae Tywydd y Gofod yn cynnwys astudio amodau amgylcheddol rhwng yr Haul a'r Ddaear a achosir gan weithgaredd solar a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef.

Ar hyn o bryd, mae yna lawer o sefydliadau ledled y byd sy'n arbenigo mewn tywydd y gofod, yn gweithio i fonitro'r haul a'i effaith ar y Ddaear, gan agregu data o loerennau, arsyllfeydd geomagnetig, a synwyryddion eraill. Yn Sbaen, mae'r Gwasanaeth Meteoroleg Gofod Cenedlaethol (SEMNES) yn cynnal y teithiau monitro a lledaenu hyn, gyda chyfranogiad y National Geographic Institute yn darparu data o'i arsyllfa geomagnetig.

Effeithiau stormydd geomagnetig

storm solar

Yr Auroras

Mae stormydd geomagnetig fel arfer yn fach o ran maint ac nid ydynt yn achosi unrhyw ddifrod. Goleuadau gogleddol hemisffer y gogledd a goleuadau deheuol hemisffer y de yw'r amlygiadau mwyaf dymunol o stormydd geomagnetig, a grëwyd gan ronynnau solar wedi'u gwefru sy'n rhyngweithio ag atmosffer y Ddaear. Pan fydd llawer iawn o ddeunydd yn cyrraedd oherwydd dylanwad alldafliad màs coronaidd, Mae maes magnetig y Ddaear yn ceisio allwyro'r gronynnau hyn, ond yn y diwedd maent yn treiddio i'r ardal ger y pegynau magnetig ac yn cysylltu â haenau uchaf yr atmosffer. yr haenau hyn, mae'r gronynnau'n rhyngweithio â'r atmosffer yn y Nwyon (ocsigen, nitrogen) yn rhyngweithio â'i gilydd, a fydd yn addasu'r lliw a welwch.

Er bod auroras yn gyffredin ar lledredau uchel, pan fyddant yn gysylltiedig â stormydd geomagnetig eithafol, gellir eu gweld ar lledredau llawer is. Felly, er enghraifft, cynhyrchodd y storm fawr "Digwyddiad Carrington" ar 1 Medi, 1859 auroras yn Ewrop, Canolbarth America, a Hawaii. Yn Sbaen, roedd y ffenomen hon yn ddrwg-enwog iawn ac fe'i hadroddwyd gan y cyfryngau lleol ar y pryd.

Difrod stormydd geomagnetig

Mewn achosion llai cyffredin lle mae stormydd geomagnetig yn ddwysach, gallant achosi difrod i seilwaith a phobl.

Ar y naill law, mae lloerennau mewn perygl o gael eu heffeithio gan gweithrediad gronynnau wedi'u gwefru'n egnïol, a all niweidio ei strwythur neu effeithio ar ei weithrediad. Gallai hyn effeithio ar systemau lleoli, systemau llywio, neu loerennau cyfathrebu, gan achosi difrod sylweddol a cholled ariannol i'r holl seilwaith sy'n dibynnu ar y systemau hyn i weithredu.

Ar y llaw arall, mae rhwydweithiau dosbarthu pŵer a phibellau metelaidd tanddaearol sy'n gallu achosi ceryntau a achosir yn geomagnetig (GICs) yn sensitif iawn. Gall y math hwn o gerrynt fod yn hynod niweidiol i rwydweithiau trydanol, gan achosi trawsnewidyddion foltedd uchel i orboethi neu hyd yn oed losgi allan, fel y digwyddodd yn ystod storm geomagnetig Mawrth 13, 1989, achosodd hynny blacowt enwog yn Québec (Canada). Mae piblinellau olew a nwy yn agored i gyrydiad oherwydd GIC, tra gall systemau signalau ar gyfer traffig rheilffyrdd gael eu difrodi, gan greu risg.

Mae pobl hefyd yn cael eu heffeithio gan stormydd geomagnetig cryf wrth deithio ar awyren. Am y rheswm hwn, mae awyrennau ar lwybrau pegynol yn aml yn cael eu dargyfeirio yn ystod stormydd geomagnetig dwys, a rhaid i ofodwyr aros ar eu bwrdd nes bod effeithiau'r storm yn ymsuddo.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am stormydd geomagnetig a'u nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.