Sentinel-6 lloeren

astudiaethau newid hinsawdd

Lansiwyd lloeren arsylwi'r Ddaear mwyaf datblygedig y byd o Ganolfan Awyrlu Vandenberg yng Nghaliffornia. Ffrwyth partneriaeth hanesyddol rhwng yr Unol Daleithiau ac Ewrop, y lloeren Sentinel-6 Bydd Michael Freilich yn lansio cenhadaeth pum mlynedd a hanner i gasglu data cywir ar lefelau’r môr a sut mae ein cefnforoedd yn codi oherwydd newid yn yr hinsawdd. Bydd y genhadaeth hefyd yn casglu data tymheredd a lleithder atmosfferig cywir, a fydd yn helpu i wneud y gorau o ragolygon tywydd a modelau hinsawdd.

Yn yr erthygl hon byddwn yn esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am y lloeren Sentinel-6, ei nodweddion a'i bwysigrwydd.

nodweddion allweddol

teulu o loerennau

Mae'r lloeren wedi'i henwi ar ôl Dr. Michael Freilich, cyn gyfarwyddwr Is-adran Gwyddorau Daear NASA, eiriolwr diflino dros ddatblygiadau mewn mesuriadau lloeren morol. Sentinel-6 Michael Freilich yn adeiladu ar etifeddiaeth cenhadaeth Sentinel-3 Copernicus yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) ac etifeddiaeth lloerennau arsylwi lefel y môr TOPEX/Poseidon a Jason-1, 2 a 3 Lansiwyd yn 2016, Jason-3 yn parhau i ddarparu data cyfres amser o arsylwadau TOPEX/Poseidon 1992.

Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae data o'r lloerennau hyn wedi dod yn safon drylwyr ar gyfer astudio lefel y môr o'r gofod. Sentinel-6 Chwaer Michael Freilich, Sentinel-6B, bwriedir ei lansio yn 2025 a pharhau â mesuriadau am o leiaf bum mlynedd.

"Mae'r cofnod arsylwadol parhaus hwn yn hanfodol i nodi cynnydd yn lefel y môr a deall y ffactorau sy'n gyfrifol," meddai Karen Saint-Germain, cyfarwyddwr Is-adran Gwyddorau Daear NASA. “Trwy Sentinel-6 Michael Freilich, rydym yn sicrhau bod y mesuriadau hyn yn symud ymlaen o ran maint a manwl gywirdeb. Mae’r genhadaeth hon yn anrhydeddu gwyddonydd ac arweinydd o fri a bydd yn parhau ag etifeddiaeth Mike o ddatblygu ymchwil cefnforol.”

Sut Mae Sentinel-6 yn Helpu

sentinel-6 lloeren

Felly sut bydd Sentinel-6 Michael Freilich yn helpu i wella ein dealltwriaeth o'r môr a'r hinsawdd? Dyma bum peth y dylech chi eu gwybod:

Bydd Sentinel-6 yn darparu gwybodaeth i wyddonwyr

Bydd y lloerennau yn darparu gwybodaeth i helpu gwyddonwyr i ddeall sut mae newid hinsawdd yn newid arfordiroedd y Ddaear a pha mor gyflym y mae'n digwydd. Mae'r cefnforoedd ac atmosffer y Ddaear yn anwahanadwy. Mae'r cefnforoedd yn amsugno mwy na 90 y cant o wres y Ddaear trwy ychwanegu nwyon tŷ gwydr, gan achosi i ddŵr y cefnfor ehangu. Ar hyn o bryd, mae'r ehangiad hwn yn cyfrif am tua thraean o'r cynnydd yn lefel y môr, tra bod dŵr o rewlifoedd toddi a llenni iâ yn cyfrif am y gweddill.

Mae cyfradd cynnydd y cefnforoedd wedi cyflymu yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, ac mae gwyddonwyr yn amcangyfrif y bydd yn cyflymu hyd yn oed yn fwy yn y blynyddoedd i ddod. Bydd codiad yn lefel y môr yn newid arfordiroedd ac yn cynyddu llifogydd llanw a llifogydd. Er mwyn deall yn well sut y bydd cynnydd yn lefel y môr yn effeithio ar bobl, mae angen cofnodion hinsawdd hirdymor ar wyddonwyr, a bydd Sentinel-6 Michael Freilich yn helpu i ddarparu'r cofnodion hynny.

"Mae Sentinel-6 Michael Freilich yn garreg filltir wrth fesur lefel y môr," meddai Josh Willis, gwyddonydd prosiect yn Labordy Gyrru Jet NASA yn Ne California, sy'n rheoli cyfraniadau NASA i'r genhadaeth. “Dyma’r tro cyntaf i ni ddatblygu lloerennau lluosog yn llwyddiannus dros ddegawd llawn, gan gydnabod bod newid hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr yn duedd barhaol.”

Byddant yn gweld pethau na allai'r teithiau lefel môr blaenorol

Ers 2001, wrth fonitro lefel y môr, mae cyfres Jason o loerennau wedi gallu monitro nodweddion cefnfor mawr fel Llif y Gwlff a digwyddiadau tywydd fel El Niño a La Niña sy'n ymestyn dros filoedd o filltiroedd.

Fodd bynnag, mae'r cofnod o newidiadau bach yn lefel y môr ger ardaloedd arfordirol hynny effeithio ar fordwyo llongau ac mae pysgota masnachol yn dal y tu hwnt i'w gallu.

Sentinel-6 Bydd Michael Freilich yn casglu mesuriadau cydraniad uwch. Yn ogystal, bydd yn cynnwys technoleg newydd ar gyfer yr offeryn Radiometer Microdon Uwch (AMR-C), a fydd, ynghyd ag altimedr radar cenhadaeth Poseidon IV, yn caniatáu i ymchwilwyr astudio nodweddion cefnfor llai a mwy cymhleth, yn enwedig ger y lan.

Mae Sentinel-6 yn adeiladu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng yr Unol Daleithiau ac Ewrop

Sentinel-6 Michael Freilich yw'r ymdrech gyntaf ar y cyd gan NASA ac ESA ar daith lloeren gwyddor Daear a'r cyfranogiad rhyngwladol cyntaf yn Copernicus, rhaglen arsylwi'r Ddaear yr Undeb Ewropeaidd. Gan barhau â'r traddodiad hir o gydweithio rhwng NASA, y Weinyddiaeth Eigionol ac Atmosfferig Genedlaethol (NOAA) a'u partneriaid Ewropeaidd, gan gynnwys ESA, y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT) a'r Ganolfan Ffrengig ar gyfer Ymchwil i'r Gofod (CNES).

Mae cydweithio rhyngwladol yn darparu cronfa fwy o wybodaeth ac adnoddau gwyddonol nag y gellir eu darparu’n unigol. Mae gwyddonwyr wedi cyhoeddi miloedd o bapurau academaidd gan ddefnyddio data lefel y môr a gasglwyd gan gyfres o deithiau lloeren UDA ac Ewropeaidd gan ddechrau gyda lansiad TOPEX/Poseidon ym 1992.

Bydd yn gwella dealltwriaeth o newid hinsawdd

gwarchod- 6

Trwy ehangu'r cofnod byd-eang o ddata tymheredd atmosfferig, bydd y genhadaeth yn helpu gwyddonwyr i wella dealltwriaeth o newid hinsawdd y Ddaear. Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio nid yn unig ar y cefnforoedd ac arwyneb y Ddaear, ond hefyd mae hefyd yn effeithio ar yr atmosffer ar bob lefel, o'r troposffer i'r stratosffer. Offerynnau gwyddoniaeth ar fwrdd Sentinel-6 Mae Michael Freilich yn defnyddio techneg a elwir yn ocwltiad radio i fesur priodweddau ffisegol atmosffer y Ddaear.

Offeryn sy'n olrhain signalau radio o loerennau llywio eraill sy'n cylchdroi'r Ddaear yw'r System Guddio Radio Lloeren Navigation Fyd-eang (GNSS-RO). O safbwynt Sentinel-6 Michael Freilich, pan fydd lloeren yn disgyn o dan y gorwel (neu'n codi), mae ei signal radio yn teithio trwy'r atmosffer. Wrth wneud hynny, mae'r signal yn arafu, mae'r amledd yn newid, ac mae'r llwybr yn cromlinio. Gall gwyddonwyr ddefnyddio'r effaith hon, a elwir yn blygiant, i fesur newidiadau bach yn nwysedd, tymheredd a chynnwys lleithder yr atmosffer.

Pan fydd ymchwilwyr yn ychwanegu'r wybodaeth hon at ddata sy'n bodoli eisoes o offerynnau tebyg sy'n gweithredu yn y gofod ar hyn o bryd, byddant yn gallu deall yn well sut mae hinsawdd y Ddaear yn newid dros amser.

"Fel mesuriadau hirdymor o lefel y môr, mae angen mesuriadau hirdymor o'r atmosffer newidiol i ddeall yn well holl effeithiau newid yn yr hinsawdd," meddai Chi Ao, gwyddonydd offeryn GNSS-RO yn y Labordy Gyrru Awyr Jet. "Mae ocwltiad radio yn ddull cywir a manwl iawn."

Gwell rhagolygon tywydd

Sentinel-6 Bydd Michael Freilich yn helpu i wella rhagolygon y tywydd trwy ddarparu gwybodaeth i feteorolegwyr am dymheredd a lleithder atmosfferig.

Bydd altimedr radar y lloeren yn casglu mesuriadau o amodau wyneb y môr, gan gynnwys uchder tonnau sylweddol, a bydd data o'r offerynnau GNSS-RO yn ategu arsylwadau o'r atmosffer. Bydd y cyfuniad o'r mesuriadau hyn yn rhoi mwy o wybodaeth i feteorolegwyr i fireinio eu rhagolygon. Yn ogystal, bydd gwybodaeth am dymheredd a lleithder atmosfferig, yn ogystal â thymheredd wyneb y cefnfor, yn helpu i optimeiddio modelau o ffurfiant corwynt ac esblygiad.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am y Sentinel-6 a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   Peidio meddai

    Fel bob amser, mae dy wybodaeth werthfawr yn ein cyfoethogi ni o ddydd i ddydd