Y seiclon dinistriol yn Libya

Derna, un o brif ddioddefwyr seiclon Libya

El Seiclon Libya wedi synnu meteorolegwyr i raddau. Ar ôl yr hyn a ddigwyddodd yn Sbaen ac yna i mewn Gwlad Groeg, Bwlgaria a Türkiye, tybiai y rhai hyn mai y gwaethaf o'r storm Daniel roedd wedi digwydd yn barod.

Fodd bynnag, nid oedd y ffenomen atmosfferig hon yn fodlon mynd i ffwrdd heb achosi effeithiau hyd yn oed yn fwy dinistriol. Wrth iddo fynd trwy Libya a chyda nerth newydd, Daniel Mae wedi achosi miloedd o farwolaethau a diflaniad dinasoedd cyfan. Nesaf, rydyn ni'n mynd i esbonio i chi beth ddigwyddodd a beth fu effeithiau ofnadwy seiclon Libya.

Pam mae Daniel wedi dod yn seiclon?

Tra yn myned trwy Spaen, yr oedd Daniel a CALF. Dyma lythrennau cyntaf pant ynysig ar lefelau uchel ac, fel y dengys ei enw, mae'n cael ei ffurfio pan fydd màs aer oer ar uchder a màs aer poeth arall ar yr wyneb yn gwrthdaro. Yn ei dro, mae hyn yn arwain at ymddangosiad cymylau sy'n gollwng glaw helaeth.

Fodd bynnag, ar ôl croesi Môr y Canoldir, mae Daniel wedi trawsnewid yn seiclon. Mae systemau gwasgedd isel wedi llwyddo i osod eu hunain o dan y DANA cyntefig a, gyda hyn, wedi ei atgyfnerthu trwy osgoi'r toriad gwynt, a fyddai'n ei wanhau. I'r gwrthwyneb, gyda chymorth dyfroedd cynnes, wedi creu cymylau a stormydd o gwmpas ei chanol.

Y canlyniad fu ffenomen feteorolegol hybrid sy'n cyfuno nodweddion storm lledred canolig ag eraill sy'n nodweddiadol o seiclon trofannol, ond yn y Môr y Canoldir. Dyma beth, mewn hinsoddeg, a elwir Meddygaeth (corwynt Môr y Canoldir). Ac, fel y mae ei enw'n awgrymu, fe fyddai seiclon Môr y Canoldir.

Fe'i nodweddir gan bwysau cryf a gwyntoedd mawr o amgylch ei chanol. Yn yr un modd, mae'n achosi darfudiad a stormydd sy'n ffurfio o dan y pwysau lleiaf. Felly, cyrhaeddodd Daniel Libya fel rhyw fath o seiclon trofannol sydd wedi difetha’r wlad. Ond beth yn union ddigwyddodd yno?

Y seiclon yn Libya: beth ddigwyddodd?

Nid yw'r meddyginiaethau hyn a elwir yn brin, ond yn hytrach maent yn digwydd yn gymharol aml. Ond mae'r rhain yn ffenomenau ysgafn sydd prin yn achosi difrod. Yr hyn sy'n digwydd yw bod y Cynhesu byd-eang yn dylanwadu arnynt. Yn rhyfedd iawn, mae'n achosi i'w amlder leihau, ond, ar yr un pryd, mae'r rhai sy'n tarddu yn llawer cryfach. Dyma'n union beth ddigwyddodd yn Libya.

Yn wir, rhwng wyth o'r gloch y Sul diwethaf ac wyth o'r gloch ddydd Llun, roedd canolfan feteorolegol y Prifysgol Omar Al Mukhtar o Al Baida cofnodi glawiad o 414 milimetr y metr sgwâr. Ar yr olwg gyntaf, efallai nad yw'n ymddangos fel llawer i chi, yn enwedig o ystyried ei fod wedi cyrraedd wyth cant yng Ngwlad Groeg. Ond ni ddaeth y broblem i ben yno.

Ar sawl achlysur, roedd yr arbenigwyr o'r brifysgol uchod wedi rhybuddio am y risg yr oedd y dref yn ei wynebu Derna, lle bu llifogydd dro ar ôl tro. Dyma un o ddinasoedd pwysig y wlad yn ol nifer y trigolion. Y mae ganddi tua haner cant o filoedd, ond y mae ei hardal yn cyrhaedd i gant a thrigain o filoedd.

Mae wedi bod yn un o'r rhai yr effeithiwyd arno fwyaf gan seiclon Libya, ynghyd â'r rhai cyfagos Baida y Benghazi. Er mwyn egluro’r effeithiau marwol y mae’r ffenomen feteorolegol hon wedi’u cael yn y wlad, rhaid inni siarad am y sefyllfa wleidyddol gymhleth y mae wedi bod yn ei phrofi ers blynyddoedd. Mae hyn wedi gwanhau ei seilwaith a’i adnoddau i wynebu storm o’r maint hwn.

Efallai am y rheswm hwn, yn Derna roedd clwstwr o amgylchiadau a waethygodd y seiclon. Yn benodol, ni allai dwy argae a phedair pont wrthsefyll grym y dŵr a dymchwelodd. Dylech hefyd gymryd i ystyriaeth orgraff hynod y ddinas, wedi'i leoli mewn dyffryn ac wedi'i amgylchynu gan fynyddoedd. Achosodd hyn oll ei fod dan ddŵr. Yn ddirwystr, fe ddinistriodd llif yr hylif gymdogaethau cyfan, gan gludo tai a phobl i'r môr.

Yng ngeiriau Hisham Chkiouat, un o swyddi'r llywodraeth yn nwyrain Libya, "oedd fel tswnami." O'i ran ef, yr arbenigwr Muhammad Ahmed wedi nodi bod yr anhrefn mewn diogelwch ac esgeulustod yr awdurdodau wrth drefnu mesurau diogelwch wedi arwain at y trychineb. Yn yr un modd, mae eraill yn nodi y byddai'r union ddeunyddiau a ddefnyddiwyd i adeiladu'r argaeau wedi achosi iddynt gwympo. Yn ymwneud castellog, sy'n greigiau wedi'u cronni a'u cywasgu'n syml, bil na fyddai'n gwrthsefyll y gorlif. Mae hyn yn cael ei nodi, er enghraifft, Dragan Savic, Athro hydrowybodeg yn y Prifysgol Caerwysg.

Effeithiau dinistriol seiclon Libya

Mewn unrhyw achos, nid yw'n amser eto i chwilio am droseddwyr, ond i adennill y dioddefwyr a helpu'r goroeswyr. Mae'r union anhrefn y mae'r wlad wedi'i drochi ynddo yn golygu nad yw hyd yn oed nifer y meirw a'r rhai ar goll yn hysbys. Mae sôn am saith mil o ran y cyntaf a deng mil ag ar gyfer yr eiliadau.

Ond nid yw'r rhain, yn amlwg, yn ffigurau real. Mae'r môr yn parhau i ddychwelyd cyrff ac mae arbenigwyr yn credu hynny bydd dyblu. Mwy dibynadwy yw'r data ar ddioddefwyr a ddarperir gan y Cronfa Ymateb Brys y Cenhedloedd Unedig. Yn ôl y rhai sy’n gyfrifol, mwy nag wyth can mil o bobl byddai'r seiclon wedi effeithio arno ac, o leiaf, dau cant pum deg o filoedd Byddai angen cymorth brys arnynt i oroesi.

Mewn gwirionedd, maent eisoes wedi datgloi deg miliwn o ddoleri o'u cronfeydd rhyddhad wrth gefn i fuddsoddi ynddynt cyflenwadau hanfodol i'w gludo i wlad Affrica. Gyda nhw, maen nhw'n bwriadu osgoi argyfwng dyngarol a achosir gan ddiffyg dŵr yfed a ffactorau eraill. Fel hyn yr eglurodd ef Martin Griffiths, Is-ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig dros Faterion Dyngarol. Ar yr un pryd, mae wedi gofyn i bawb gydweithio â Libya i adfer isafswm o normalrwydd sy'n atal y sefyllfa rhag gwaethygu.

I gloi, rydym wedi egluro pam y Seiclon Libya a beth fu ei effeithiau dychrynllyd. Mae miloedd o bobl wedi marw ac mae cymdogaethau cyfan Derna wedi diflannu. Fodd bynnag, fel y dywedasom wrthych, mae dioddefwyr yn dal i gael eu canfod. Ar ben hynny, nid yw hyd yn oed personél achub wedi llwyddo i gyrraedd pob ardal, gan fod y ffyrdd wedi'u dinistrio. Dare i cydweithio â’r dioddefwyr trwy un o'r sefydliadau sy'n ei wneud.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.