Pwyntiau mwyaf beirniadol a bregus newid yn yr hinsawdd yn Ewrop

newid yn yr hinsawdd Ewrop

Fel y soniais sawl gwaith, mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bron bob cornel o'r blaned. Mewn rhai lleoedd mwy bregus, mae'n amlwg yn effeithio mwy arnyn nhw ac mewn eraill yn llai. Ond yn Ewrop, mae'r effeithiau negyddol amlycaf yn effeithio ar y rhanbarthau deheuol a de-ddwyreiniol a byddant yn parhau i effeithio arnynt.

Yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf yw ardaloedd Môr y Canoldir ac arfordirol. Yn yr erthygl hon am yr Arctig gallwn weld beth yw canlyniadau agosaf y dadmer a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Fel y gwelwn, mae ein gwlad yn ymhlith y cyntaf i gael ei niweidio gan effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Adroddiad Newid Hinsawdd, Effeithiau a Bregusrwydd Ewrop 2016

Cyflwynwyd yr adroddiad ar Ionawr 25 gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae'r ddogfen hon oddeutu 420 tudalen o hyd ac mae'n crynhoi data o gannoedd o astudiaethau a gynhaliwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r astudiaethau hyn wedi bod yn seiliedig ar yr effeithiau y mae newid yn yr hinsawdd yn eu cael ac y bydd yn eu cael ledled Ewrop.

Digwyddiadau eithafol fel tonnau gwres, glawiad trwm, a sychder byddant yn digwydd yn fwy ac yn amlach. Ar ben hynny, yn ymarferol mae'r holl ragolygon ar gyfer dyfodol uniongyrchol Ewrop yn eithaf pesimistaidd os na fydd allyriadau nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer yn cael eu lleihau'n gyflym.

llifogydd

Er gwaethaf lleihau nwyon tŷ gwydr, ni fydd effeithiau newid yn yr hinsawdd yn dod i ben, ni fyddant yn cynyddu. Fodd bynnag, bydd yr effeithiau yr ydym yn eu gweld eisoes yn parhau i newid yr ecosystemau rydyn ni'n eu hadnabod. Mae'r newidiadau a welwyd yn yr hinsawdd eisoes yn cael cryn effaith ar ecosystemau, yr economi ac iechyd a lles pobl yn Ewrop.

Effeithiau ar y blaned

Er gwaethaf yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud, a hyd yn oed os rhoddir Cytundeb Paris ar waith, mae tymereddau record blynyddol uwch byth yn cael eu cofnodi, mae uchder lefel y môr yn parhau i godi ac mae rhew Arctig yn parhau i encilio'n gyflymach bob blwyddyn. Yn ogystal, mae glawiad blynyddol yn newid, gyda rhanbarthau presennol Ewrop yn dod yn rhai mwy llaith a sych yn fwy cras.

dadmer

Yn fyd-eang, mae nifer y rhewlifoedd a'u maint yn lleihau, gyda'r canlyniadau difrifol a welsom yn y cyswllt blaenorol. Ar yr un pryd, digwyddiadau eithafol yn ymwneud â'r tywydd fel tonnau gwres, glawiad trwm, a sychder, maent yn digwydd gydag amlder a dwyster cynyddol mewn sawl rhanbarth. Mae rhagamcanion hinsawdd gwell yn darparu tystiolaeth ychwanegol y bydd digwyddiadau eithafol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn cynyddu mewn llawer o ranbarthau Ewropeaidd.

Mannau poeth newid yn yr hinsawdd

Fel yr wyf wedi gwneud sylwadau o'r blaen, mae pob rhanbarth o'r blaned yn agored i newid yn yr hinsawddEr ei bod yn wir y bydd rhai ohonynt yn profi mwy o ôl-effeithiau negyddol nag eraill. De a de-ddwyrain Ewrop fydd y mannau problemus ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Disgwylir i fwy o effeithiau andwyol ddigwydd yn y rhannau hyn o Ewrop.

sychder

Mae'r rhanbarthau hyn eisoes yn profi cynnydd amlwg yn y tymereddau uchaf a gostyngiad o ganlyniad mewn glawiad a llif afonydd, sydd hefyd yn golygu risg uwch o sychder dwysach, colli cynnyrch cnwd, colli bioamrywiaeth a chynnydd mewn tanau coedwig.

Disgwylir i donnau gwres amlach a newidiadau yn nosbarthiad afiechydon heintus sy'n sensitif i newid yn yr hinsawdd drosi mwy o risgiau i iechyd a lles pobl.

Newid yn yr hinsawdd yn iechyd pobl a'r economi

Yn anad dim, ystyrir bod ardaloedd arfordirol a gorlifdiroedd gorllewin Ewrop yn bwyntiau hanfodol gan fod ganddynt fwy o risg y bydd llifogydd yn deillio o'r cynnydd yn lefel y môr. Newidiadau yng nghylchoedd rhywogaethau, eu dadleoliad i ardaloedd eraill, ac ati. Maent yn effeithio yn negyddol i wasanaethau ecosystem amrywiol a sectorau economaidd megis amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgodfeydd.

Gyda newid yn yr hinsawdd, bydd ehangu afiechydon yn agosach at Ecwador ar fin digwydd. Mae ei effeithiau iechyd yn cynnwys anafiadau, heintiau, dod i gysylltiad â pheryglon cemegol, a chanlyniadau iechyd meddwl. Mae tonnau gwres wedi dod yn amlach ac yn ddwys, gan achosi degau o filoedd o farwolaethau cynamserol yn Ewrop. Disgwylir i'r duedd hon gynyddu a dwysáu, oni chymerir mesurau addasu priodol.

clefydau

Mae lledaeniad rhai rhywogaethau o diciau, y mosgito teigr Asiaidd, a chludwyr clefydau eraill yn cynyddu'r risg o ddal clefyd Lyme, enseffalitis a gludir â thic, haint firws West Nile, twymyn dengue, twymyn Chikungunya, a leishmaniasis.

Fel y gwelwn, rydym yn un o'r gwledydd sydd fwyaf agored i newid yn yr hinsawdd a gobeithiaf y bydd rhywbeth yn cael ei geisio i atal ei effeithiau dinistriol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.