Plancton

Plancton

Mae'r cysylltiad yn y gadwyn fwyd forol yn dechrau gyda bodau microsgopig o'r enw plancton. Mae'n ymwneud â dechrau'r gadwyn droffig yn seiliedig ar organebau bach iawn sy'n cynnal ffotosynthesis ac yn gweithredu fel sylfaen fwyd i lawer o fodau byw morol. Mae'r plancton hwn yn bwysig iawn ar gyfer datblygu ecosystemau a bywyd morol.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych beth yw plancton, pa mor bwysig ydyw a'i brif nodweddion.

Beth yw plancton

plancton microsgopig

Mae plancton yn grŵp o organebau sy'n arnofio trwy symudiadau ceryntau cefnfor. Ystyr y gair plancton yw crwydryn neu grwydryn. Mae'r set hon o organebau yn niferus iawn, mae'n amrywiol ac mae ganddo gynefin ar gyfer dyfroedd croyw a morol. Mewn rhai lleoedd gallant gyrraedd crynodiadau o hyd at driliynau o unigolion a byddant yn cynyddu yn y moroedd sy'n oerach. Mewn rhai systemau lentig fel llynnoedd, pyllau neu gynwysyddion y mae'r dyfroedd yn gorffwys ynddynt, gallwn hefyd ddod o hyd i blancton.

Mae yna wahanol fathau o blancton yn ôl eu diet a mathau o siâp. Rydyn ni'n mynd i rannu rhyngddyn nhw:

 • Ffytoplancton: Mae'n fath o blancton planhigion sydd â gweithgaredd tebyg iawn i blanhigion gan eu bod yn cael egni a deunydd organig trwy gynnal ffotosynthesis. Mae'n gallu byw yn yr haen ffotig o ddŵr, hynny yw, y rhan o'r môr neu'r dŵr lle mae'n derbyn golau haul uniongyrchol. Gall fodoli i ddyfnderoedd o tua 200 metr lle mae golau'r haul yn gostwng ac yn is. Mae'r ffytoplancton hwn yn cynnwys cyanobacteria, diatomau a dinoflagellates yn bennaf.
 • Sŵoplancton: Mae'n blancton o natur anifail sy'n bwydo ar ffytoplancton ac organebau eraill sy'n bodoli yn yr un grŵp. Mae'n cynnwys cramenogion, slefrod môr, larfa pysgod ac organebau llai eraill yn bennaf. Gellir gwahaniaethu'r organebau hyn yn dibynnu ar amser bywyd. Mae yna rai organebau sy'n rhan o blancton trwy gydol ei oes ac fe'u gelwir yn holoplancton. Ar y llaw arall, mae'r rhai sydd ddim ond yn rhan o söoplancton yn ystod cyfnod o amser yn eu bywyd (fel arfer pan fydd yn gam larfaol) yn cael eu hadnabod wrth yr enw meroplancton.
 • Bacterioplankton: Dyma'r math hwnnw o blancton a ffurfiwyd gan gymunedau o facteria. Eu prif swyddogaeth yw dadelfennu detritws ac maent yn chwarae rhan bwysig yng nghylchoedd biocemegol rhai elfennau fel carbon, nitrogen, ocsigen a ffosfforws. Mae hefyd yn amlyncu yn y cadwyni troffig.
 • Virioplankton: yr holl firysau dyfrol hynny. Maent yn cynnwys yn bennaf firysau bacteriophage a rhai algâu ewcaryotig. Ei brif swyddogaeth yw ail-ddiffinio maetholion mewn cylchoedd biocemegol a ffurfio rhan o'r gadwyn droffig.

Nodweddion micro-organebau

plancton o dan y microsgop

Mae'r rhan fwyaf o'r organebau mewn plancton yn ficrosgopig o ran maint. Mae hyn yn ei gwneud hi'n amhosibl gweld gyda'r llygad noeth. Mae maint cyfartalog yr organebau hyn yn amrywio rhwng 60 micron a mm. Dyma'r gwahanol fathau o blancton a all fodoli mewn dŵr:

 • uwchplancton: maen nhw tua 5 micron o faint. Nhw yw'r micro-organebau lleiaf sy'n cynnwys bacteria a flagellates bach. Y flagellate yw'r organebau hynny sydd â flagella.
 • Nanoplancton: Maent oddeutu 5 i 60 maint mitres ac yn cael eu ffurfio gan ficroalgae ungellog fel diatomau bach a coccolithophores.
 • Microplancton: Mae ganddyn nhw faint mwy sy'n cyrraedd rhwng 60 micron ac 1 milimetr. Yma rydym yn dod o hyd i rai microalgae ungellog, larfa molysgiaid a dygymod.
 • Mesoplancton: y maint hwn o organebau a gellir ei weld gan y llygad dynol. Mae rhwng 1 a 5 mm o faint ac mae'n cynnwys larfa pysgod.
 • Macroplancton: Mae rhwng 5 milimetr a 10 centimetr o faint. Mae Sargasso, salps a slefrod môr yn dod i mewn yma.
 • Megaloplancton: a yw'r organebau hynny sy'n fwy na 10 centimetr o faint. Yma mae gennym y slefrod môr.

Mae gan yr holl organebau sy'n bresennol yn y plancton wahanol siapiau corff ac maent yn ymateb i anghenion yr amgylchedd y maent yn byw ynddo. Un o'r anghenion corfforol hyn yw hynofedd neu gludedd y dŵr. Ar eu cyfer, mae'r amgylchedd morol yn gludiog ac yn achosi iddynt orfod goresgyn ymwrthedd er mwyn symud yn y dŵr.

Mae yna nifer o strategaethau ac addasiadau sydd wedi hyrwyddo dŵr arnofiol i gynyddu'r tebygolrwydd o oroesi. Cynyddu arwynebedd y corff, ymgorffori defnynnau braster yn y cytoplasm, arfwisg sied, molts a strwythurau eraill maent yn wahanol strategaethau ac addasiadau i allu goroesi i wahanol amgylcheddau morol a dŵr croyw. Mae yna organebau eraill

Bod ganddyn nhw gapasiti nofio da a diolch i'r flagella ac atodiadau locomotor eraill fel yr ystlumod. Mae gludedd dŵr yn newid gyda'r tymheredd. Er nad ydym yn dangos ein hunain gyda'r llygad noeth, mae organebau microsgopig yn sylwi arno. Mewn ardaloedd dŵr cynhesach mae gludedd y dŵr yn is. Mae hyn yn effeithio ar hynofedd yr unigolion. Am y rheswm hwn, mae diatomau wedi datblygu seicomorffosis, sy'n allu i ddatblygu gwahanol siapiau corff yn yr haf a'r gaeaf i addasu i gludedd dŵr fel swyddogaeth tymheredd.

Pwysigrwydd plancton

Dywedir bob amser fod plancton yn elfen bwysig mewn unrhyw gynefin morol. Mae ei bwysigrwydd yn y gadwyn fwyd. Mae'n ymwneud â'r gymuned o organebau lle mae'r rhwydweithiau troffig rhwng cynhyrchwyr, defnyddwyr a dadelfenyddion wedi'u sefydlu. Mae ffytoplancton yn gallu trawsnewid ynni'r haul yn ynni sydd ar gael i ddefnyddwyr a dadelfenyddion.

Mae ffytoplancton yn cael ei fwyta gan sŵoplancton ac, yn ei dro, gan gigysyddion ac omnivores. Mae'r rhain yn ysglyfaethwyr organebau eraill ac mae'r dadelfenyddion yn manteisio ar y carw. Dyma sut mae'r gadwyn fwyd gyfan yn codi mewn cynefinoedd dyfrol. Gan mai ef yw'r cyswllt cyntaf yn y gadwyn gyfan hon, mae plancton yn dod yn elfen bwysicaf holl fywyd morol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am blancton a'i bwysigrwydd mewn ecosystemau morol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.