Filomena a chwymp eira yn Sbaen 2021

Filomena a storm

Mae Sbaen wedi cael ei tharo gan y storm Filomena ei fod wedi'i lwytho â gwyntoedd llaith o'r de a'i fod wedi dod ar draws haen o aer oer sydd wedi'i ddadleoli o'r ardaloedd arctig. Mae gwrthdaro masau aer wedi cynhyrchu cwymp eira hanesyddol ym Mhenrhyn Iberia.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth wrthych chi i grynhoi am ragfynegiadau, achosion a chanlyniadau'r storm Filomena.

Rhagfynegiadau o'r storm Filomena

Philomena stormus

Roedd y lloerennau meteorolegol eisoes yn gwybod yn flaenorol symudiad y masau aer a ddaeth o'r de ac o'r gogledd. Pan fydd llawer iawn o aer sych ac oer yn cwrdd ag aer cynhesach a llaith, cynhyrchir storm gan y gwahaniaeth rhwng pwysau. Mae'r gostyngiad mewn pwysau wedi cynhyrchu cwymp eira trawiadol trwy'r penrhyn cyfan. Mae'r eira wedi cwympo mewn mannau gyda drychiad isel iawn lle nad oes dyodiad o'r fath fel rheol. O hyn ymlaen mae rhai dyddiau hefyd yn dod gyda ffrynt pegynol newydd gyda thymheredd is sy'n gwneud i'r eira rewi ac yn para am ddyddiau.

Rydyn ni wedi profi yn ystod penwythnos yn cwympo eira fel yr un na welwyd erioed o'r blaen yn hanes Sbaen. Meddai eira maen nhw wedi dod i rwystro dinas Madrid a phriflythrennau taleithiol eraill sy'n gadael blanced rewllyd sydd wedi gorchuddio bron yr holl diriogaeth benrhyn. Mae'r math hwn o storm wedi cynhyrchu sefyllfa frys oherwydd diffyg symudedd mewn canolfannau trefol. Tynnodd rhagolwg Asiantaeth Feteorolegol y Wladwriaeth sylw at y ffaith bod cyfres o amgylchiadau sydd wedi troi'r Philomena stormus yn storm berffaith.

Cwymp eira a rhew

eira yn Sbaen

Mae'r storm ddeheuol wedi'i llwytho â glawiad a brofwyd ers ychydig ddyddiau ac wedi ildio i gyfnod lle mae'r awyr yn glir ond gyda thymheredd isel iawn, nid yw'n effaith sy'n peri i'r ffrynt glawog stopio, yn hytrach, mae'n ddigwyddiad y tu allan i'r storm. Mae'r cyflwr atmosfferig hwn wedi'i gysylltu'n berffaith â'r storm Filomena i allu trosi Sbaen mewn ardal o eira am gyfnod. Diolch i'r amodau atmosfferig hyn, mae'n bosibl cynnal yr amodau angenrheidiol fel y gall yr eira ddioddef am ddyddiau.

Ar ôl y cwymp eira anarferol a ddigwyddodd ar ddiwedd y gorffennol, mae ton oer wedi dod sydd wedi nodi tymereddau is na 10 gradd mewn sawl man. Ym Madrid mae gwerthoedd tymheredd o -10 gradd wedi'u cyrraedd. Ni welwyd y gwerthoedd hyn ers Ionawr 16, 1945 pan gyrhaeddodd y tymheredd -11 gradd. Mae'r rhew dwys yn y nos a'r amgylchedd oer yn ystod y dydd wedi ffafrio dyfalbarhad y gorchudd eira a rhew mewn sawl ardal yn ystod yr wythnos.

Ac mae yna swm cyfan o ffactorau sydd wedi gwneud i'r eira aros trwy gydol yr wythnos. Dewch i ni weld beth yw'r ffactorau hyn:

  • Mae'r gwrthseiclon yn llusgo afonydd polyn y gogledd tuag at y penrhyn. Mae'r gwrthseiclon hwn yn gyfrifol am adael yr awyr yn glir, y gwynt wedi lleihau bron yn llwyr a'r amgylchedd frigid yn ystod y dydd gyda'r tymheredd yn agosáu at 0 gradd.
  • Hyd hir nosweithiau'r orsaf. Fel y gwyddom, mae nosweithiau gaeaf yn hirach na'r haf ac mae'n fwy tueddol o gael tymereddau is am gyfnod hirach oherwydd diffyg mynychder pelydrau solar. Gyda'r tymereddau is hyn mae'r pridd wedi oeri gyda dwyster cryf.
  • Mae eira wedi cwympo'n ffres yn adlewyrchu'r haul. Diolch i'r ffaith bod eira yn gallu adlewyrchu golau haul, mae'n atal y ddaear rhag cynhesu mor hawdd ac yn gwella effaith a elwir yn effaith oergell. Am y rheswm hwn, bydd effeithiau'r cwymp eira a ddaeth yn sgil y storm Filomena i'w teimlo tan ganol neu ddiwedd mis Ionawr bron.

Achosion y storm Filomena

cwymp eira mawr

Gawn ni weld beth yw'r rhesymau dros y cwympiadau eira mawr hyn. Rhaid inni wybod nad y storm sy'n llwyr gyfrifol am bopeth sydd wedi digwydd, yr hyn sy'n llai nid yn unig. Mae Filomena wedi bod yn storm wedi'i lleoli yng Ngwlff Cádiz sydd wedi chwythu'r aer llaith tuag at y penrhyn. Mae o flaen achosi gwahanol fathau o lawiad yn y de a'r dwyrain fel rheol. Gellid gweld y mwyaf gyda glawogydd trwm ym Malaga lle mae'r afonydd wedi gorlifo ac wedi achosi colli sawl bywyd dynol.

Yr hyn sydd wedi digwydd y tro hwn yw bod Filomena wedi denu lleithder o'r de ynghyd ag antiseiclon o'r Môr Iwerydd i'r Deyrnas Unedig a oedd wedi bod yn chwistrellu aer oer tuag at ein gwlad ers wythnos. Pan fydd y màs aer oer wedi dod ar draws priddoedd tymheredd isel yn ei lwybr, mae wedi troi'r glawogydd a gariodd y storm yn eira. Un o'r cwestiynau y mae arbenigwyr mewn hinsoddeg yn cael ei gynhyrchu yw a yw hyn i gyd yn gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd. Mae llawer yn meddwl tybed a all fod mor oer â hyn os yw'r blaned yn cynhesu.

Newid yn yr hinsawdd

Sbaen ag eira

Mae'n rhaid i chi ddeall bod newid yn yr hinsawdd yn eithaf cymhleth. Er mai'r duedd yw cynyddu tymereddau cyfartalog byd-eang, nid yw'r hinsawdd yn ymateb mewn dull llinol. Hynny yw, y duedd hirdymor mewn ardaloedd daearyddol mawr pan fydd y tymheredd i godi. Gwyddom fod awyrgylch y Ddaear yn cynhesu ac mae'n ffaith wyddonol a gadarnhawyd. Mae hyn i gyd yn cyflwyno mwy o egni i system sy'n hollol ddeinamig ac y mae ei egni dros ben wedi achosi senario mwy anrhagweladwy ac sydd â mwy a mwy o botensial i achosi effeithiau lleol pwerus iawn.

Ar yr un pryd, wrth i dymheredd cyfartalog byd-eang godi, mae'r jet pegynol, fel y'i gelwir, yn cael ei newid. Mae'n gerrynt aer sy'n digwydd yn y stratosffer ac sy'n helpu i wahanu'r rhanbarthau pegynol oddi wrth y rhai tymherus. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r rhwystr hwn yn newid a byddwn yn gweld rhai ymwthiadau o fasau aer arctig yn ardal ddaearyddol Penrhyn Iberia.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am y storm Filomena a'i nodweddion.

Peidiwch â chael gorsaf dywydd eto?
Os ydych chi'n angerddol am fyd meteoroleg, mynnwch un o'r gorsafoedd tywydd rydyn ni'n eu hargymell a manteisiwch ar y cynigion sydd ar gael:
Gorsafoedd meteorolegol

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.