rhew parhaol

Siawns nad ydych erioed wedi clywed amdano permafrost. Haen o'r isbridd yw cramen y ddaear ac sydd wedi'i rewi'n barhaol oherwydd ei natur a'r hinsawdd lle mae i'w chael. Daw ei enw o'r rhew parhaol hwn. Er bod yr haen hon o'r isbridd wedi'i rewi'n barhaol, nid yw'n cael ei orchuddio â rhew nac eira yn barhaus. Mae i'w gael mewn ardaloedd sydd â hinsawdd oer a pheriglacial iawn.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am holl nodweddion, ffurfiant a chanlyniadau posib toddi rhew parhaol.

nodweddion allweddol

Mae gan y rhew parhaol oes ddaearegol yn ychwanegol at 15 mil o flynyddoedd. Fodd bynnag, gan fod newid yn yr hinsawdd yn cynyddu tymereddau cyfartalog byd-eang, mae'r math hwn o bridd mewn perygl o doddi. Gall dadmer parhaus y rhew parhaol hwn achosi amryw ganlyniadau y byddwn yn eu gweld yn nes ymlaen yn yr erthygl hon. Mae'n un o'r peryglon mwyaf y daethom ar eu traws o ran newid yn yr hinsawdd yn y degawd hwn.

Rhennir y rhew parhaol yn ddwy haen. Ar y naill law, mae gennym y pergelisol. Dyma haen ddyfnaf y pridd hwn ac mae wedi'i rewi'n llwyr. Ar y llaw arall, mae gennym y molisol. Molisole yw'r haen fwyaf arwynebol a gellir ei dadmer yn haws gyda newid mewn tymereddau neu'r amodau amgylcheddol presennol.

Rhaid i ni beidio â drysu rhew parhaol â rhew. Nid yw'n golygu ei fod yn dir wedi'i orchuddio â rhew, ond ei fod yn dir wedi'i rewi. Gall y pridd hwn fod yn wael iawn mewn craig a thywod neu'n gyfoethog iawn o ddeunydd organig. Hynny yw, gall y pridd hwn fod â llawer iawn o ddŵr wedi'i rewi neu gall gynnwys bron dim hylif.

Mae i'w gael yn isbriddiau bron y blaned gyfan mewn ardaloedd oerach. Yn benodol Rydym yn dod o hyd iddo yn Siberia, Norwy, Tibet, Canada, Alaska ac ynysoedd yng Nghefnfor De'r Iwerydd. Dim ond rhwng 20 a 24% o arwyneb y ddaear y mae hyn yn ei feddiannu ac mae ychydig yn llai na'r hyn a ddefnyddir gan anialwch. Un o brif nodweddion y pridd hwn yw y gall bywyd ddatblygu arno. Yn yr achos hwn, gwelwn fod y twndra yn datblygu ar y pridd rhew parhaol.

Pam mae dadmer rhew parhaol yn beryglus?

Mae'n rhaid i chi wybod hynny am filoedd ar filoedd o flynyddoedd mae rhew parhaol wedi bod yn gyfrifol am gronni cronfeydd mawr o garbon organig. Fel y gwyddom, pan fydd bywoliaeth yn marw, mae ei gorff yn dadelfennu i mewn i fater organig. Mae'r pridd hwn yn amsugno deunydd organig sydd â llawer iawn o garbon ynddo. Mae hyn yn golygu bod y rhew parhaol wedi gallu cronni oddeutu 1.85 triliwn o dunelli metrig o garbon organig.

Pan welwn fod y rhew parhaol yn dechrau toddi mae problem ddifrifol o ganlyniad. Ac mae hyn yn y broses o doddi iâ yn awgrymu bod yr holl garbon organig a gedwir gan y pridd yn cael ei ryddhau ar ffurf methan a charbon deuocsid i'r atmosffer. Mae'r toddi hwn yn achosi i nwyon tŷ gwydr godi i'r atmosffer. Rydym yn cofio bod carbon deuocsid a methan yn ddau nwy tŷ gwydr gyda'r gallu i gadw gwres yn yr atmosffer ac achosi cynnydd mewn tymereddau byd-eang ar gyfartaledd.

Mae astudiaeth ddefnyddiol iawn sy'n gyfrifol am gofnodi'r cynnydd mewn tymereddau fel swyddogaeth o'r newid yng nghrynodiadau'r ddau fath hyn o nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer. Prif achos yr astudiaeth hon yw dadansoddi canlyniad uniongyrchol rhew rhew parhaol. Er mwyn gwybod y newid hwn mewn tymereddau, rhaid i'r ymchwilwyr ddrilio'r tu mewn i echdynnu ychydig o samplau er mwyn gallu cofnodi faint o garbon organig sy'n bresennol ynddynt.

Yn dibynnu ar faint y nwyon hyn, gellir cofnodi amrywiadau hinsoddol. Gyda'r cynnydd mawr mewn tymereddau, mae'r priddoedd hyn sydd wedi'u rhewi ers miloedd o flynyddoedd wedi dechrau dadmer ar gyfradd na ellir ei atal. Mae hon yn gadwyn hunan-fwydo. Hynny yw, mae'r dadmer rhew parhaol yn achosi cynnydd mewn tymereddau sydd, yn eu tro, yn cynyddu bydd yn achosi i fwy fyth o draeth y môr doddi. Yna cyrraedd y pwynt lle bydd tymereddau cyfartalog byd-eang yn codi'n ddramatig.

Canlyniadau toddi rhew parhaol

rhew parhaol

Fel y gwyddom, mae newid yn yr hinsawdd yn cael ei reoli gan gynnydd mewn tymereddau cyfartalog byd-eang. Gall y tymereddau cyfartalog hyn achosi newidiadau mewn patrymau meteorolegol ac achosi ffenomenau anghyffredin. Ffenomena peryglus fel sychder hir ac eithafol, amlder llifogydd, seiclonau, corwyntoedd a ffenomenau rhyfeddol eraill yn amlach.

Yn y gymuned wyddonol sefydlwyd bod cynnydd yn y tymheredd cyfartalog byd-eang o 2 radd Celsius byddai'n achosi colli 40% o'r arwyneb cyfan y mae rhew parhaol yn ei feddiant. Gan fod dadmer y llawr hwn yn achosi colli'r strwythur, mae'n dod yn ddifrifol iawn gan fod y llawr yn cefnogi popeth sydd uwchlaw ac am oes. Mae colli'r pridd hwn yn golygu colli popeth sydd uwch ei ben. Mae hyn hefyd yn effeithio ar gystrawennau o waith dyn a'r coedwigoedd eu hunain a'r ecosystem gysylltiedig gyfan.

Mae'r rhew parhaol a geir yn ne Alaska a de Siberia eisoes yn dadmer. Mae hyn yn gwneud y rhan gyfan hon yn fwy agored i niwed. Mae yna rannau o'r rhew parhaol sy'n oerach ac yn fwy sefydlog yn lledredau uwch Alaska a Siberia. Mae'n ymddangos bod yr ardaloedd hyn wedi'u diogelu'n well rhag newid hinsawdd eithafol. Roedd disgwyl newidiadau syfrdanol yn ystod y 200 mlynedd nesaf, ond gan fod y tymheredd yn codi maen nhw'n gweld ei gilydd o flaen amser.

Mae tymereddau cynyddol o aer yr Arctig yn achosi i'r rhew parhaol doddi'n gyflymach a'r holl ddeunydd organig i bydru a rhyddhau ei holl garbon i'r atmosffer ar ffurf nwyon tŷ gwydr.

Rwy'n gobeithio y gall y wybodaeth hon ddysgu mwy am draeth y môr a chanlyniad ei doddi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)