Paleoclimatology

paleoclimatoleg

Un o ganghennau daeareg yw paleoclimatoleg. Mae'n ymwneud ag astudio cramen y ddaear, tirweddau, cofnodion ffosil, dosbarthiad y gwahanol isotopau yn y cefnforoedd a rhannau eraill o'r amgylchedd ffisegol sy'n gysylltiedig i allu canfod hanes amrywiadau yn yr hinsawdd ar y blaned. Mae'r rhan fwyaf o'r astudiaethau hyn yn cynnwys ymchwiliadau hanesyddol gyda'r nod o allu dysgu'r holl effeithiau y mae gweithgareddau dynol yn eu cael ar yr hinsawdd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, gweithrediad a phwysigrwydd paleoclimatoleg.

nodweddion allweddol

Pan fyddwn yn siarad am astudio cramen y ddaear, rydym yn cyfeirio at newidiadau yn ei gyfansoddiad a'i strwythur. Mae'r ffaith bod y cyfandiroedd yn symud bob blwyddyn yn gwneud hinsoddeg ardal yn wahanol i'r ail safle. Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau mewn paleoclimatoleg yn cyfeirio at presenoldeb bodau dynol a gweithgareddau economaidd a sut maen nhw'n dylanwadu ar hinsawdd y blaned. Mae'r enghreifftiau diweddaraf o astudiaethau mewn paleoclimatoleg yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd.

Fel y gwyddom, bu gwahanol newidiadau hinsoddol ers ffurfio ein planed tan heddiw. Mae pob newid yn yr hinsawdd wedi cael ei achosi gan newidiadau amrywiol yng nghyfansoddiad yr awyrgylch. Fodd bynnag, mae'r holl newidiadau hinsoddol hyn wedi digwydd ar gyfradd naturiol sydd wedi caniatáu i'r gwahanol rywogaethau o fflora a ffawna a ddosberthir ledled y byd greu mecanweithiau addasu i allu goroesi yn wyneb senarios newydd. Mae'r newid hinsawdd presennol sy'n digwydd yn y ganrif hon yn digwydd ar gyfradd gyflymach nad yw'n caniatáu i fodau byw addasu iddo. Ymhellach, rhaid ychwanegu'r effeithiau amgylcheddol a gynhyrchir gan weithgareddau dynol.

Mae dinistrio ecosystemau a chynefinoedd naturiol rhywogaethau yn un o'r achosion pwysicaf dros ddiflaniad bioamrywiaeth. Gall y mecanweithiau sylfaenol sy'n achosi newidiadau ac amrywiadau yn yr hinsawdd ddod o'r Drifft cyfandirol i gylchoedd cylchdro ac orbitol y Ddaear. Gellid dweud bod paleoclimatology yn astudio hinsawdd y gorffennol o ddangosyddion daearegol naturiol. Ar ôl i chi gael y data ar hinsawdd y gorffennol, rydych chi'n ceisio datgelu sut mae tymereddau a newidynnau atmosfferig eraill wedi esblygu dros gyfnodau hanesyddol y ddaear.

Amcan paleoclimatoleg

astudiaeth o baleoclimatoleg

Gall yr holl ymchwiliadau a ddatblygwyd ar astudio hinsawdd y gorffennol gadarnhau na fu hinsawdd y blaned erioed yn sefydlog. Ac y mae wedi bod yn newid ym mhob graddfa amser ac yn parhau i wneud hynny heddiw a bydd yn gwneud hynny yn y dyfodol. Mae'r hinsawdd yn newid nid yn unig trwy weithredu dynol ond hefyd yn naturiol. Mae'r holl newidiadau hyn yn ei gwneud hi'n angenrheidiol gwybod pa mor bwysig yw tueddiadau naturiol newid yn yr hinsawdd. Yn y modd hwn, gall gwyddonwyr werthuso'n wrthrychol effaith wirioneddol gweithredoedd dyn ar amodau amgylcheddol heddiw.

Diolch i'r astudiaeth o effeithiau amgylcheddol gweithgareddau dynol ar yr hinsawdd, gellir datblygu modelau rhagfynegol amrywiol ar gyfer hinsawdd y dyfodol. Mewn gwirionedd, lluniwyd y gyfraith sy'n cynnwys yr holl gamau gweithredu mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd ar sail wyddonol o'r astudiaeth o hinsawdd a'i newid.

Yn ystod y degawdau diwethaf, mae gwahanol ddamcaniaethau wedi dod i'r amlwg sy'n ceisio egluro gwreiddiau'r gwahanol newidiadau hinsoddol y mae'r blaned Ddaear wedi'u dioddef. Mae'r mwyafrif o newidiadau hinsoddol wedi digwydd yn araf, tra bod eraill wedi bod yn sydyn. Y theori hon sy'n peri i lawer o wyddonwyr amau ​​nad yw'r newid yn yr hinsawdd yn cael ei yrru gan weithgareddau dynol. Mae rhagdybiaeth sy'n seiliedig ar wybodaeth seryddol yn cysylltu amrywiadau yn yr hinsawdd ag amrywiadau yn orbit y Ddaear.

Mae yna ddamcaniaethau eraill sy'n cysylltu newidiadau yn y tywydd â newidiadau yng ngweithgaredd yr haul. Mae rhywfaint o dystiolaeth fwy diweddar hefyd yn cysylltu effeithiau meteoryn, gweithgaredd folcanig, ac amrywiadau yng nghyfansoddiad yr awyrgylch â newidiadau byd-eang yn y gorffennol.

Ailadeiladu paleoclimatoleg

carbon deuocsid byd-eang

Er mwyn cael syniad byd-eang o'r hinsawdd trwy gydol hanes, mae angen ailadeiladu paleoclimate. Mae'r ailadeiladu hwn yn cyflwyno rhai heriau sylweddol. Hynny yw, nid oes unrhyw gofnodion hinsoddol offerynnol yn bodoli y tu hwnt i'r 150 mlynedd diwethaf gan nad oedd unrhyw offer mesur ar gyfer tymheredd a newidynnau atmosfferig eraill. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd iawn gwneud adluniadau meintiol. Yn aml, gwneir camgymeriadau amrywiol wrth fesur tymereddau'r gorffennol. Am y rheswm hwn, mae angen gwybod holl amodau amgylcheddol y gorffennol i sefydlu modelau ychydig yn fwy manwl gywir.

Mae anhawster ailadeiladu paleoclimatig yn gorwedd yn y ffaith nad yw'n hysbys yn sicr beth oedd yr amodau tymheredd yn y gwaddodion morol, wyneb y môr, pa mor ddwfn ydoedd, gweithgaredd yr algâu, ac ati. Un o'r ffyrdd i sefydlu tymheredd y môr yn y gorffennol yw trwy'r mynegai U.K/37. Mae'r mynegai hwn yn cynnwys dadansoddiad o waddodion morol rhai cyfansoddion organig sy'n cael eu cynhyrchu gan algâu ffotosynthetig ungellog. Mae'r algâu hyn wedi'u lleoli ym mharth ffotig y môr. Yr ardal hon yw'r un lle mae golau haul yn cwympo yn y fath fodd fel ei fod yn caniatáu ffotosynthesis ar gyfer yr algâu. Anhawster defnyddio'r mynegai hwn yw nad yw dyfnder y cefnforoedd ar y pryd yn hysbys iawn, pa dymor o'r flwyddyn y gellid ei fesur, y gwahanol ledredau, ac ati.

Yn aml bu newidiadau amgylcheddol sy'n arwain at amgylcheddau nad ydynt yn cyfateb i'r rhai cyfredol. Mae'r holl newidiadau hyn wedi bod yn hysbys diolch i gofnodion daearegol. Mae defnyddio'r modelau hyn wedi caniatáu i baleoclimatoleg wneud cynnydd mawr yn ein dealltwriaeth o'r system hinsawdd fyd-eang. Nid oes amheuaeth ein bod wedi ymgolli mewn newid yn yr hinsawdd gan fod cofnodion y gorffennol yn dangos i ni fod tymheredd y môr a'r llystyfiant, cyfansoddiad yr awyrgylch neu geryntau'r cefnfor wedi bod yn newid o bryd i'w gilydd mewn cylchoedd o ddegau o filoedd o flynyddoedd.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am baleoclimatoleg a'i bwysigrwydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)