Oeri anweddol

aerdymheru

Un o'r prosesau sy'n digwydd yn naturiol ac a ddefnyddir ar gyfer effeithlonrwydd ynni yw'r oeri anweddol. Mae'n broses naturiol sy'n defnyddio dŵr fel oergell er mwyn cael aerdymheru neu oeri effeithlon. Diolch i'r astudiaeth o weithrediad y broses hon, mae'n bosibl cael oeri llawer mwy effeithlon mewn amrywiol feysydd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, pwysigrwydd a defnyddioldeb oeri anweddol.

nodweddion allweddol

oeri anweddol

Nid yw oeri anweddol yn ddim mwy na proses naturiol sy'n defnyddio dŵr fel oerydd. Mae'r broses hon yn seiliedig ar egwyddor yr holl offer rheweiddio, tyrau a chyddwysyddion. Defnyddir y dyfeisiau hyn i oeri hylifau ym mhob math o gymwysiadau masnachol, diwydiannol a domestig. Yn ystod oeri anweddol, mae'r holl wres gormodol yn cael ei ryddhau i'r atmosffer trwy anweddiad y dŵr. Er mwyn i'r broses hon ddigwydd, mae angen cyswllt rhwng y dŵr a llif o aer y tu mewn i gyfnewidydd gwres.

Rydym yn gwybod bod yr oeri anweddol hwn yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau lle mae angen i chi allu gostwng tymereddau uchel. Mantais y broses hon dros eraill yw y gellir cwympo tymheredd heb or-ddefnyddio ynni. Felly, Mae'n syniad proffidiol iawn o safbwynt ynni ac yn arbed ar gyfer yr amgylchedd.

Defnyddioldeb oeri anweddol

gweithrediad oeri anweddol

Diolch i oeri anweddol, mae yna nifer o dyrau oeri, cyddwysyddion a dyfeisiau eraill sy'n cynnwys dewis arall eithaf effeithlon os ydym am ddefnyddio'r sector oer diwydiannol. Yn y sector hwn, defnyddir peiriannau i ostwng y tymheredd a defnyddio technegau ecogyfeillgar sydd, yn eu tro, yn gofyn am fuddsoddiad economaidd is.

Rydyn ni'n mynd i weld beth yw'r prif fanteision y gall defnyddio oeri anweddol eu darparu.

Arbed ynni

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, mae'n weithdrefn eithaf effeithlon o ran gwariant ynni. Mae arbed ynni'r defnydd o ynni yn gysylltiedig â thymheredd cyddwyso'r oergell a ddefnyddir. Os oes gennym osodiad nodweddiadol, gall y defnydd o ynni gyrraedd ffigurau eithaf uchel, ond mewn gosodiadau sydd â gweithredu anweddiad anodd, gellir sicrhau arbedion ynni o hyd at 45%.

Llai o effaith ar yr amgylchedd

Nid yn unig y mae gennym arbedion ynni oherwydd y defnydd effeithlon o adnoddau, ond mae effaith amgylcheddol isel iawn hefyd. Diolch i oeri anweddol gellir lleihau'r effaith tŷ gwydr yn sylweddol. Mae hyn oherwydd y ffaith bod allyriadau nwyon tŷ gwydr fel carbon deuocsid yn gyfyngedig yn anuniongyrchol. Diolch i effeithlonrwydd y broses, gwelwn fod llai o egni'n cael ei golli oherwydd yr effeithlonrwydd uchel.

Mwy o ddiogelwch

Un o gwestiynau oeri anweddol yw a yw'n darparu mwy o ddiogelwch o'i gymharu â phrosesau oeri eraill. Mae'n system briodol ar gyfer y systemau anuniongyrchol hynny. Gellir cyrraedd tymereddau oeri dŵr hyd at 25 gradd neu is. Mae hyn yn caniatáu defnyddio rhwng ffyrc gwres canolradd nad ydynt yn cynhyrchu cost ynni rhy uchel.

Felly, mae yna offer rheweiddio anweddol sy'n cyrraedd tymereddau is na'r rhai a geir mewn offer aer-oeri. Felly, gallwch weld arbediad eithaf diddorol, er bod perfformiad yn fwy cyfyngedig gan dymheredd y bwlb sych. Gyda'r dechneg hon, mae cyddwysiad y dŵr yn y cyfleusterau rheweiddio yn cael ei wneud ar dymheredd addas. Mae'r tymheredd hwn yn berffaith fel bod y pwysau yn sector uchel y gylched rheweiddio yn llawer is. Os yw'r pwysau yn y gylched oergell yn isel, mae'r risg o oergell yn gollwng a'r effaith amgylcheddol bosibl o ganlyniad yn lleihau.

Mantais arall y gallwn ei chrybwyll yw effaith acwstig is a gostyngiad yn y defnydd o ddŵr. Mae dŵr yn nwydd gwerthfawr iawn ac yn gynyddol brin ar y blaned hon. Effeithiau newid yn yr hinsawdd oherwydd y cynnydd yn yr effaith tŷ gwydr sy'n achosi mae sychder yn amlach ac yn ddwys. Am y rheswm hwn, mae dŵr yn dod yn fwyfwy prin. Gyda'r math hwn o broses gallwn arbed ar ddefnydd dŵr ac ynni. Mae'r ddwy fudd hyn yn darparu rheolaeth well o'r amgylchedd.

Cymwysiadau oeri anweddol

peiriannau rheweiddio

Dewch i ni weld beth yw gwahanol gymwysiadau oeri anweddol:

  • Diwydiant dofednod: mae'r systemau hyn yn bwysig iawn mewn tai dofednod. Yn ystod misoedd poethaf y flwyddyn, mae dofednod yn mynd yn eithaf poeth. Diolch i'r system oeri anweddol, gellir lleihau'r tymheredd a'r problemau sy'n gysylltiedig â straen thermol. Yn y modd hwn, rydym nid yn unig yn sicrhau bod yr adar yn cael gwell arhosiad, ond hefyd yn gwella ansawdd y cynhyrchion.
  • Diwydiant ffermio: yn sector arall lle gellir defnyddio'r broses hon. Mae'n helpu i gynnal tymheredd aer cyson. Mae cadw'r tymheredd hwn yn sefydlog yn bwysig y tu mewn i dŷ gwydr. Mae'n bwysig cynnal cydbwysedd tymheredd cain yn seiliedig ar y defnydd o ynni er mwyn sicrhau'r cynhyrchiad mwyaf posibl a lleihau costau.
  • Diwydiant moch: Er mwyn cynnal tymheredd cyson mewn cyfleuster moch, mae'r defnydd o oeri anweddol yn allweddol. Mae hyn yn darparu ansawdd uwch wrth gynhyrchu anifeiliaid a gwell cysur iddo. A bod y system hon yn darparu tymheredd aer mwy cyson gydag ansawdd uwch.
  • Diwydiant llaeth: mae'n un arall o'r sectorau lle mae gan oeri anweddol le. Gall straen gwres parhaus mewn gwartheg arwain at lai o gynhyrchu llaeth. Diolch i'r broses hon, mae'n bosibl cyflawni gallu oeri uchel a lleihau'r golled cynhyrchu yn ystod copaon eithafol mewn tymereddau awyr agored. Cyrhaeddir y copaon hyn fel arfer yn ystod tymor hwyr y gwanwyn a'r haf.

Casgliadau

Yn fyr, gallwn ddweud bod oeri anweddol a ddefnyddir fel rheweiddio yn cael ei gymhwyso mewn tyrau oeri, cyddwysyddion anweddu, ac ati. Fe'u nodweddir gan arbedion ynni sylweddol, mwy o ddiogelwch a pharch at yr amgylchedd. Mae hyn yn ei gwneud yn broses hanfodol mewn unrhyw ran o'r sector oer diwydiannol.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am oeri anweddol a'i fanteision gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.