Mae ansawdd dŵr yn Ewrop hyd yn oed yn waeth na'r disgwyl

Llygredd yn y Rhein.

Llygredd yn y Rhein

Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr wedi gofyn i aelod-wladwriaethau'r Yr Undeb Ewropeaidd anelu at welliant sylweddol yn ansawdd dŵr croyw erbyn 2015. Astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Sefydliad Gwyddorau Amgylcheddol Landau, Canolfan Ymchwil Amgylcheddol Helmholtz (UFZ) a rhai gwyddonwyr o Ffrainc (Prifysgol Lorraine ac EDF) a Suizos (Sefydliad Ffederal y Swistir ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg Dŵr y Swistir - EAWAG), yn dangos bod yr amcan hwn ymhell o gael ei gyflawni, ers y mae lefelau gwenwynig mewn cyrff dyfrllyd yn parhau i fod yn uchel iawn.

Mae'r astudiaeth yn dangos, am y tro cyntaf ar raddfa pan-Ewropeaidd, fod y risgiau ecolegol sy'n gysylltiedig â chemegau gwenwynig gryn dipyn yn uwch na'r disgwyl. Un o'r prif resymau yw, yn y mesurau cyfredol, i wella ansawdd dŵr ni chymerir effeithiau rhai sylweddau i ystyriaeth.

Mae afonydd fel y Danube neu'r Rhein yn ecosystemau hynod ddiddorol sy'n darparu gwasanaethau fel hamdden, pysgota a dŵr yfed i filiynau o bobl. Yn anffodus mae'r ecosystemau hyn yn agored i fynediad cemegolion o ardaloedd trefol cyfagos, o'r amaethyddiaeth a diwydiant. Mae'r coctel hwn o gemegau yn effeithio'n negyddol ar algâu ac anifeiliaid dŵr croyw ac mae'n a risg bosibl i fodau dynol.

Yn wahanol i'r hyn a feddyliwyd hyd heddiw (roedd yr anwyldeb gan docsinau cemegol yn lleol ac yn ynysig iawn), mae'r astudiaeth yr ydym yn cyfeirio ati yn datgelu bod ystyried y data ar raddfa fawr, mae'r risg ecolegol o gemegau gwenwynig yn effeithio ar filoedd o systemau dyfrol Ewropeaidd. Mae gwenwyndra cemegol yn cynrychioli bygythiad ecolegol io leiaf hanner y cyrff dŵr yn Ewrop, ac mewn tua 15% o achosion gall y biota mewn systemau dŵr croyw fod yn agored i farwolaethau uchel.

Canolbwyntiodd y grŵp o ymchwilwyr ar astudio rhagori ar y terfynau risg ar gyfer basnau aberoedd Rhein a Danube, gan eu mesur ar gyfer y tri grŵp organebau mwyaf cyffredin yn y dyfroedd hyn, pysgod, infertebratau ac algâu. Mae'r data, a gafwyd o fonitro swyddogol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn dangos bod cwmpas y samplau yn amrywio'n fawr o ran cwmpas gofodol ac amserol, sy'n ei gwneud hi'n anodd iawn cymharu'n uniongyrchol rhwng gwahanol wledydd.

Er enghraifft, nodir bod ansawdd dŵr yn waeth yn Ffrainc, bron yn sicr oherwydd bod gan yr awdurdodau yn y wlad hon rwydwaith rheoli helaeth ac maent yn dadansoddi nifer fawr o sylweddau, gan gynnwys cydrannau sy'n berthnasol yn ecotoxicologaidd, mewn llawer o ddŵr gwahanol. samplau. Mewn gwledydd eraill, gall llawer o'r risgiau hyn fynd heb i neb sylwi oherwydd sensitifrwydd isel y profion neu oherwydd bod y rhestr o sylweddau rheoledig yn anghyflawn. Mae hyn, yn gyffredinol, yn gwneud y risgiau a dynnir o'r dadansoddiad yn fwy tebygol o gael eu tanamcangyfrif yn hytrach na'u goramcangyfrif.

Daw'r prif lygryddion mewn ecosystemau dyfrol o weithgareddau amaethyddol, ardaloedd trefol a gweithfeydd trin carthffosiaeth trefol. Plaladdwyr oedd y llygryddion mwyaf cyffredin o bell ffordd mewn systemau dŵr croyw, er bod cyfansoddion organo-tun, cyfansoddion organo-brominedig, a'r rhai sy'n deillio o hylosgi hydrocarbonau, hefyd yn ymddangos ar lefelau crynodiad critigol. Yn ogystal, nid yw nifer fawr o gemegau a ddefnyddir heddiw yn cael eu hystyried wrth ddadansoddi ansawdd dŵr ac ar gyfer rhai sylweddau, gall y lefelau crynodiad effeithiol a ganiateir fod yn rhy uchel.

Mae'r gwyddonwyr sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth hon yn nodi mai'r unig ddatrysiad economaidd hyfyw sy'n gallu cwmpasu'r sbectrwm llawn o sylweddau sy'n berthnasol yn ecotoxicologaidd fyddai cyflwyno dulliau ecolegol a'u cyfuniad deallus â dulliau sy'n seiliedig ar hidlo cemegol. Yn y modd hwn, gellid canfod sylweddau peryglus hyd yn oed cyn iddynt gael eu cynnwys ar y rhestr wenwynig. Sylw arall yw bod angen gweithredu ar frys ar bob lefel er mwyn sicrhau amddiffyniad cynaliadwy o ecosystemau dyfrol.

Mae holl aelodau’r grŵp ymchwil yn cytuno, os nad oes newid radical yn y ffordd bresennol o symud ymlaen, y bydd yn amhosibl cyrraedd y lefelau a gynigir gan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Y camau y dylid eu dilyn os ydych chi wir eisiau lleihau mewnbwn a dileu sylweddau gwenwynig o systemau dyfrllyd fyddai, lleihau cyfranogiad cemeg mewn amaethyddiaeth a gwella technoleg a thriniaethau dŵr gwastraff. Os na roddir mesurau ar waith, yn y tymor hir, gallent beri risgiau uniongyrchol i'r rhywogaeth ddynol, gan effeithio ar yr ecosystem a gwanhau galluoedd hunan-buro dyfrhaenau.

Mwy o wybodaeth: Ewrop i gyhoeddi cynigion i ffrwyno newid yn yr hinsawddYnni geothermol. Tai gwydr a'u cymhwysiad mewn amaethyddiaeth

Ffynonellau: Canolfan Ymchwil Amgylcheddol Helmholtz (UFZ), PNAS


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.