Môr Alboran

ynysoedd y môr alboran

Yn rhan forol fwyaf gorllewinol y Môr y Canoldir rydym yn dod o hyd i fôr sy'n gartref i fioamrywiaeth wych. Mae'n ymwneud môr alboran. Mae terfynau'r môr hwn wedi'u nodi i'r gogledd gan arfordir Andalusia, i'r de gan arfordir Môr y Canoldir Moroco, i'r gorllewin gan Culfor Gibraltar ac i'r dwyrain gan y llinell ddychmygol sy'n rhedeg o Cabo de Gata i Cabo Fegalo yn Algeria. Mae'n fôr bach ond mae o bwys mawr.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych holl nodweddion, daeareg bwysig Môr Alboran.

nodweddion allweddol

siarc

Mae'n fath o fôr y mae ei yr hyd mwyaf yw tua 350 cilomedr. Mae ei led tua 180 cilomedr, er ei fod yn gostwng yn sylweddol wrth i ni gyrraedd y gorllewin lle mae'r Arco de Gibraltar, fel y'i gelwir. Mae hyn yn golygu bod cyfanswm y dyfnder cyfartalog y gellir ei ddarganfod yn y môr hwn oddeutu 1.000 metr. Y pwynt dyfnaf o 2.200 metr, gallu cynnal nifer fawr o rywogaethau o fflora a ffawna morol.

Os gwnawn gyfrif o'r holl ardaloedd arfordirol sy'n niweidio Môr Alboran fe ddown o hyd i Sbaen, y Deyrnas Unedig, Moroco ac Algeria. Yn y môr hwn rydyn ni'n dod o hyd i wahanol geryntau yn y rhan hon o Fôr y Canoldir ac maen nhw'n arbennig o gryf oherwydd y cyfarfyddiad â chyrff dŵr sydd â thymheredd gwahanol. Mae'r man lle mae'r ceryntau hyn yn cydgyfarfod yn yr ardaloedd sy'n dod o Fôr yr Iwerydd a'r Culfor. Gwyddom fod ceryntau wyneb Môr Alboran maent yn oer ac mae ganddynt gyfeiriad llif tua'r dwyrain. Ar y llaw arall, os ydym yn dadansoddi'r ceryntau tanddwr, gwelwn eu bod yn llifo i'r ochr arall. Mae hyn yn achosi i lif y dŵr tanddwr symud dyfroedd cynhesach a hallt Môr y Canoldir tuag at yr Iwerydd.

Mae oddeutu 180 cilomedr o led i gyfeiriad gogledd-de, tra bod y hydred i gyfeiriad dwyrain-gorllewin o tua 350 cilomedr.

Bioamrywiaeth Môr Alboran

lleoliad môr alboran

Diolch i'r cydgyfeiriant sy'n bodoli rhwng ceryntau cefnfor amrywiol ym Môr y Canoldir yr Iwerydd, mae gan Fôr Alboran amrywiaeth uchel o rywogaethau ac ecosystemau. Mae'r ecosystemau a'r rhywogaethau hyn o bethau byw yn gysylltiedig â'r amodau eigioneg unigryw sy'n digwydd yn y rhanbarth hwn. Diolch i amrywiaeth geomorffolegol ysblennydd gwely'r môr, Gallwch hefyd weld ffurfiannau folcanig a chaniau tanddwr.

Achos bodolaeth bioamrywiaeth fawr yn y môr hwn yw ei fod yn dramwyfa orfodol i bob anifail sydd â ffordd ymfudol o fyw. O'r fan hon rydym yn dod o hyd i nifer fawr o rywogaethau o forfilod, adar, crwbanod môr a rhywogaethau planctonig eraill. Mae llawer o'r rhywogaethau hyn yn ifanc neu'n fach iawn o ran maint ac yn cael eu cludo gan geryntau fel rhan o'r cylch bywyd. Diolch i fodolaeth llawer iawn o blancton yn rhan arwynebol y nentydd, mae gennym gyflenwad da o faetholion sy'n angenrheidiol fel sail i'r rhwydwaith troffig.

Fodd bynnag, gyda threigl y blynyddoedd ac esblygiad gweithgaredd economaidd y bod dynol, mae'r cyfoeth ecolegol hwn dan fygythiad gan y bod dynol. Ac mae cryn dipyn o draffig morwrol o longau cynwysyddion, fferïau olew, ac ati. Mae hynny'n cludo Môr Alboran yn aml. Mae hyn oherwydd bod ganddyn nhw lwybrau cysylltu rhwng Môr yr Iwerydd a Môr y Canoldir. Amcangyfrifwyd yn flynyddol Mae mwy na 800.000 o longau Han sy'n cludo'r rhanbarth hwn bob blwyddyn.

O ran ffawna, y môr hwn yw cynefin y boblogaeth fwyaf o ddolffiniaid trwyn sy'n bodoli ym gorllewin Môr y Canoldir. Yn ogystal, mae yna boblogaethau mwy neu fwy cyffredin a nifer fawr o grwbanod môr. Mae'r môr hwn nid yn unig yn gyfoethog o ran bioamrywiaeth, ond hefyd yn ffynhonnell bwysig o bysgodfeydd sardîn a physgod cleddyf. Felly, mae bodau dynol yn gor-ecsbloetio.

Ynysoedd Môr Alboran

bioamrywiaeth forol

Er nad yw'r môr hwn yn hir iawn, mae yna rai ynysoedd adnabyddus a phwysig iawn. Byddwn yn dadansoddi fesul un, sef y prif ynysoedd a'u nodweddion.

Alboran

Mae'r ynys hon yn cael ei henw oherwydd y môr lle mae wedi'i lleoli. Mae'n ynys lai o darddiad folcanig ac mae wedi'i lleoli ar bellter canolraddol rhwng Affrica ac Ewrop. Dyma ran fwyaf dwyreiniol y môr. Er ei fod yn fach, yn hanesyddol bu'n bwynt strategol pwysig yn y meysydd milwrol a morwrol.

Heddiw mae'n gwbl anghyfannedd ac mae ei amgylchedd naturiol wedi'i warchod gan amrywiol ffigurau cyfreithiol rhyngwladol. Gwaherddir ei fynediad yn llwyr gan ei fod yn gartref i rywogaethau endemig o fflora a ffawna.

Ynysoedd eraill

Mae Môr Alboran yn gartref i ynysoedd llai eraill ac nid ydyn nhw'n llai adnabyddus. Mae arfordir cyfan Gogledd Affrica yn frith o ynysoedd bach ac archipelagos. Mae rhai o'r ynysoedd hyn o dan diriogaeth Sbaen oherwydd ei hagosrwydd at ddinasoedd ymreolaethol Ceuta a Melilla. Gadewch i ni ddadansoddi pa rai yw'r ynysoedd bach hyn:

  • Craig Velez de la Gomera: mae'n ynys o ddim ond 190 metr sgwâr, a dyna pam y'i hystyrir yn ynysig. Ar ôl y daeargryn a ddigwyddodd ym 1930, fe wnaethant ei gysylltu â'r arfordir â thafod o dywod. Dim ond garsiwn bach o Fyddin Sbaen sy'n byw ynddo.
  • Craig yr Alhucemas: mae hyd yn oed yn llai na'r ynys flaenorol gyda dim ond 150 metr sgwâr. Mae'n cael ei warchod gan glogwyni ac mae hefyd yn gartref i amddiffynfa filwrol.
  • Ynysoedd Chafarinas: Mae ganddo arwynebedd o 500 metr sgwâr ac mae'n archipelago bach. Fe'i lleolir i'r dwyrain o Melilla ac mae'n agos iawn at y ffin forol rhwng Moroco ac Algeria. Ei unig drigolion yw milwrol a gwyddonol y tu mewn i orsaf fiolegol.

Pwysigrwydd ecolegol

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, mae Môr Alboran o bwysigrwydd ecolegol mawr gan ei fod yn gartref i lawer iawn o fioamrywiaeth. Fodd bynnag, mae'n wynebu gwahanol broblemau megis pysgota diwahân, gollyngiadau llygredig heb eu rheoli a thwristiaeth dorfol. Yn ogystal, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r môr hwn wedi dod yn llwybr mewnfudo anghyfreithlon o Affrica i Sbaen, y mae nifer o longddrylliadau wedi digwydd ar ei gyfer ac wedi halogi'r lloriau morol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am Fôr Alboran a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.